Maglódi TEFÜ Településfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft.

2234 Maglód, Fő utca 12.

Tel: 29/327-222    Fax: 29/325-119
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 Ügyfélszolgálatunk címe: Fő utca 12.

Pénztári órák munkanapokon: hétfő: 12-16, kedd : 8-12, szerda: 14-18, csütörtök páros hét: 12-16, csütörtök páratlan hét: 8-12 péntek: 8-12 óráig

(szemétszállítási díj befizetése és egyéb, ezzel kapcsolatos ügyintézés)

Közszolgáltató cégünk tevékenységének rövid bemutatása

A maglódi településfejlesztő és üzemeltető szervezet 1997 óta létezik önállóan, először Falugondnokság néven, mint költségvetési intézmény, majd 2003-tól közhasznú szervezeti formában, önálló gazdasági társaságként. - A 100 %-ban önkormányzati tulajdonú közhasznú társaság 2009 óta nonprofit kft.-ként tevékenykedik. - Székhelye: Maglód, Fő utca 12.  

A közszolgáltató cég településüzemeltetési feladatokat lát el az Önkormányzattal kötött közhasznú szerződések alapján, valamint a Fenntartó (tulajdonos) egyéb rendelkezései szerint. 

 

Hulladék szállítás:

STEYR típusú öntömörítős hulladékszállytóSTEYR típusú öntömörítős hulladékszállító

Legfőbb feladatunk a településen keletkező lakossági kommunális hulladék összegyűjtése -  körülbelül 3400 ingatlantól heti rendszerességgel -, és a körzeti hulladéklerakóba szállítása.  Ezt a tevékenységet 1 db Volvo FM 12 és 2 db STEYR típusú nagyteljesítményű öntömörítős, és egy  ugyancsak STEYR típusú konténeres szállító gépkocsival végezzük. - A lakossági hulladék begyűjtése elsősorban az egységesített 110, illetve 60 literes tárolóedények heti ürítésével, valamint a lakosság által megvásárolható, céges jelzésű kiegészítő nejlonzsákok összegyűjtésével történik.

2012 évtől kezdve úgynevezett „házhoz menő” szelektív hulladékgyűjtést vezettünk be az újrahasznosítható hulladék és a zöldhulladék begyűjtése céljából, mely a kommunális hulladékbegyűjtés-szállítás kiegészítő és díjmentes szolgáltatása. – Az újrahasznosítható hulladék az egyes ingatlanoktól jelenleg havonta, a keletkező zöldhulladék negyedévente kerül elszállításra. – Az újrahasznosítható anyagok gyűjtéséhez díjmentesen biztosítjuk a gyűjtőzsákokat!

Lakossági lomtalanításra évente egyszer kerül sor -, 2013 évtől ezt a szintén díjmentes szolgáltatást újszerű formában bonyolítjuk le.

 

Közterület karbantartás:

IFA hótoló

Multicar kistehergépkocsi

E feladatkör ellátásához a következők tartoznak: a települési utak javítása, karbantartása, közterületeink tisztántartása, télen az utak csúszásmentesítése, a hó eltakarítása. - A zöldterületek rendszeres fűkaszálása, parlagfűmentesítés, közterületre veszélyes és benőtt fák gallyazása-kivágása, a Városközpont és a közparkok virágosítása és gondozása a tavaszi-nyári időszak fő tevékenysége. - Ezeket a  munkákat  többek között saját tulajdonú eszközeinkkel: Mercedes-Unimog többfunkciós célgépjárművel, Multicar kistehergépkocsival,  MTZ földmunkagéppel, IFA és Unimog hótoló-szórógépkocsival,  Iseki önjáró fűnyíróval, Stihl motoroskaszákkal és egyéb kisgépes technológiákkal végezzük.

Közterületi feladatainkhoz tartozik az önkormányzati kezelésű utak közúti jelzőtábláinak és egyéb műtárgyainak karbantartása (javítás és pótlás), valamint a közterületi játszóterek eszközeinek karbantartása is. – A városi közvilágítás karbantartását és a gyepmesteri feladatokat Cégünkkel szerződött alvállalkozó partnerek végzik.STEYR típusú konténeres szállító gépkocsi

Az Önkormányzat külön megrendelései alapján egyéb, Maglód Város közterületén végzett beruházások kivitelezésében is közreműködünk.

Temetőfenntartás és üzemeltetés:

Az önkormányzati temető (Maglódi Városi Temető, Jászberényi út) fenntartása, üzemeltetése, a lakosság temetkezéssel kapcsolatos ügyeinek intézése ezen a helyszínen Társaságunk feladata. - Az alkalmazott gondnok szakmailag felkészült a lakosság ügyeinek intézésére és teljes körű tájékoztatásra a helyi temetkezési kérdésekben. (Sírhelyek kijelölésének adminisztrációja, sírhelymegváltás és temetőhasználati díj ügyintézése, információ a kegyeleti szolgáltatással kapcsolatos ügyekben.) Elérhetősége:   06-20- 252-7717

RizVN Login