Testületi ülések

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

 

2018. június 21-i ülése

MEGHÍVÓ:  2018. június 21-i ülés

ELŐTERJESZTÉSEK:

1. napirend: A helyi építési szabályzat módosítása (garanciális javítások)

2. napirend: Beszámoló az önkormányzati alapítványokról

3. napirend: Tájékoztató a KEF 2017. évi tevékenységéről

4. napirend:

5. napirend: Önkormányzati tulajdonú ingatlan átminősítése

6. napirend: Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítése

7. napirend: Óvodai alapító okiratok módosítása

8. napirend: Bizottsági tag választása

9. napirend: Ingatlanrész megvásárlása

10. napirend: Önkormányzati gazdasági társaságok javadalmazási szabályzatának elfogadása

11. napirend:

12. napirend: Szerződésmódosításai kérelem

 

2018. május 24-i ülése

MEGHÍVÓ: 2018. május 24-i ülés

ELŐTERJESZTÉSEK:

1. napirend: A 2017. évi költségvetési rendelet módosítása

2. napirend: Maglód Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló megtárgyalása és elfogadása (rendeletalkotás)

2/b. napirend: Maglód Város Önkormányzat 2017. évi ellenőrzési jelentésének elfogadása

3. napirend: A MagHáz Centrum Nonprofit Kft. 2017. évi mérleg-beszámolója

4. napirend: A Maglód Projekt Kft. 2017. évi mérleg-beszámolója

5. napirend: A TEFÜ Kft 2017. évi mérleg-beszámolója

6. napirend: Önkormányzati gazdasági társaságok összeolvadása VI.

7. napirend: Beszámoló a Monor Hivatásos Tűzoltóság 2017. évi tevékenységéről

8. napirend: Átfogó értékelés a 2017. évi gyámügyi tevékenységről

9. napirend: Bölcsőde alapítása

10. napirend: Bölcsődevezetői pályázatok elbírálása

11. napirend: A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata

12. napirend: Tájékoztató a 2018/2019. tanévre történő beiratkozásról

13. napirend: Önkormányzati lakásügy - Galambosné Imecs Edina

14. napirend: Hozzájárulás őrsparancsnok kinevezéséhez

 

 

 

 

 

2018. április 19-i ülése

MEGHÍVÓ: 2018. április 19-i ülés

ELŐTERJESZTÉSEK:

1. napirend: Igazgatási szünet elrendelése a Maglódi Polgármesteri Hivatalban

2. napirend:Beszámoló a város közrendjéről és közbiztonságáról

3/a. napirend: A Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. 2017. évi mérleg és üzleti jelentése

3/b. napirend: A Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. 2018. évi üzleti terve

4. napirend: Útfelújítási pályázat benyújtása

5. napirend: Ingatlanvásárlási lehetőség

6. napirend: A Magyar Szervátültetettek Szövetségének támogatási kérelme

7. napirend: A Maglód Projekt Kft. felügyelő bizottsági tagjainak választása, és alapító okiratának módosítása

8. napirend:Kitüntető címek átadását előkészítő munkacsoport létrehozása

 

 

 

 

2018. március 22-i ülése

MEGHÍVÓ: 2018. március 22-i ülés

ELŐTERJESZTÉSEK:

1. napirend: Helyi önszerveződő közösségek 2018. évi támogatása

Helyi önszerveződő közösségek 2018. évi támogatása - MELLÉKLET

2. napirend: Beszámoló az Orvosi Ügyelet 2017. évi tevékenységéről

3. napirend:Beszámoló a Vecsés és Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ 2017. évi tevékenységéről

4. napirend:Beszámoló a Gyömrő és Környéke Szociális Szolgáltató Központ 2017. évi tevékenységéről

5. napirend: Intézményi átszervezéshez önkormányzati vélemény

6. napirend:Óvodák továbbképzési programjának jóváhagyása

7. napirend: A 2018. évi közbeszerzési terv elfogadása

8. napirend:Csoportos gázenergia beszerzés

9. napirend: Közcélra történő terület kisajátítás

10. napirend:Vasúti felüljáróhoz tartozó földút kezelésbe és tulajdonba vétele

11. napirend:Sportorvosi tevékenység végzése

12. napirend: Kérelem választási költségek kiegészítésére

S01. napirend:  Bölcsőde megvalósításához szükséges önerő biztosítása

S02. napirend: A KAGYEMO alapítvány kérelme

 

2018. február 15-i ülése

MEGHÍVÓ: 2018. február 15-i ülés

ELŐTERJESZTÉSEK:

1. napirend: Maglód Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének megtárgyalása és elfogadása

2/a. napirend: A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról, szolgáltatásokról szóló 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelet módosítása

2/a. napirend kiegészítés: A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról, szolgáltatásokról szóló 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelet módosítása - előterjesztés kiegészítése

2/b. napirend: Egyes önkormányzati rendeletek módosítása

2/c. napirend:A települési adóról szóló 11/2016. (VI. 27.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése

3. napirend: A Maglódi Projekt Kft. 2018. évi üzleti terve

4. napirend: A MagHáz Centrum Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti terve

6. napirend: Útépítési pályázat beadása

7. napirend: A szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztása

S01. napirend: Vasúti felüljáró kezelésbe és tulajdonba vétele

 

2018. január 16-i soron kívüli ülése

MEGHÍVÓ: Meghívó

ELŐTERJESZTÉSEK:

1. napirend: A településszerkezeti terv és a helyi építési szabályzat módosítása

2. napirend: A nemzetiségi önkormányzatokkal történő együttműködési megállapodások felülvizsgálata

3. napirend: Bizottsági tag választása

 

 

2017. december 14-i ülése

MEGHÍVÓ: 2017. december 14-i ülés

ELŐTERJESZTÉSEK:

1/a. napirend: Rendeletalkotás a Maglódi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2018. évi illetményalapjának megállapításáról

1/b. napirend: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 15/2011.(VI.17.) önkormányzati rendelet módosítása

2. napirend: A 2018. évi ellenőrzési terv jóváhagyása

3. napirend: A Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítása

4. napirend: A Képviselő-testület 2018. évi munkaterve

5. napirend:  HÉSZ módosítása - véleményezési szakasz lezárása

6. napirend: Bölcsőde intézményvezetői pályázat kiírása

7. napirend: Önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése II. (4262/30 hrsz.)

9. napirend: Tájékoztató az intézmények 2017. évi gazdálkodásáról

10. napirend: Javaslat a MagHáz Kft-vel kötött közművelődési megállapodás módosítására

11. napirend: Maglód Város 2018. évi rendezvénynaptára

12. napirend: Szerződéshosszabbítás a Fehér Kereszt Közhasznú Egyesülettel

13/a. napirend: Utak, műtárgyak kezelésbe, tulajdonba vétele - Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér kötöttpályás kapcsolatának kialakítása kapcsán tervezett B163 j. műtárgy (vasúti átjáró) tervezett kezelői lehatárolási terve

13/b. napirend: Utak, műtárgyak kezelésbe, tulajdonba vétele - 31-es főút kezelői lehatárolási terve

 

2017. november 16-i ülése

MEGHÍVÓ:  2017. november 16-i ülés

ELŐTERJESZTÉSEK:

1/a. napirend: A 2017. évi költségvetési rendelet módosítása

1/b. napirend: A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 12/2016. (VI.27.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata, módosítása

1/c. napirend: Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 28/2014. (VIII.30.) Kt. rendelet módosításáról

1/d. napirend: A közterület használat rendjének helyi szabályozásáról szóló 10/2017. (V.22.) önkormányzati rendelet módosítása

1/e. napirend: A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 15/2015. (XI.23.) önkormányzati rendelet módosítása

1/f. napirend: A telekadóról szóló 25/2010. (XII.27.) Kt. rendelet módosítása

1/g. napirend: A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 2/2016. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítása (étkezési térítési díjak)

2. napirend: Közbeszerzési eljárás indítása (bölcsőde)

3. napirend: Közbeszerzési eljárás eredményhirdetése Központi orvosi ügyelet biztosításának beszerzése Maglód Város Önkormányzata számára

4. napirend: Sportélet a városban

5. napirend: Folyószámlahitel felvétele 2018. évre

6. napirend: A Kacifántos Gyermekeink Mosolyáért Alapítvány támogatási kérelme

7. napirend: Önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése

Sürgősségi előterjesztés S01. napirend: Önkormányzati útépítési program előkészítése

 

2017. október 19-i ülése

MEGHÍVÓ:  2017. október 19-i ülés

ELŐTERJESZTÉSEK:

1/a. napirend: A helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a településtisztaság egyes kérdéseiről és a közszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 21/2003. (XI.3) Kt. rendelet módosítása

1/b. napirend: Maglód Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2015. (III.17.) önkormányzati rendelet módosítása

1/c. napirend: Rendeletalkotás egyes vagyonrendeletek módosításáról, egyes hirdető berendezések és hirdetmények elhelyezését szabályozó önkormányzati rendeletek, rendelekezések hatályon kívül helyezéséről

2. napirend: Beszámoló a vállalkozó orvosok 2016. évi munkájáról

3. napirend: Beszámoló a Védőnői Szolgálat tevékenységéről

4. napirend: Beszámoló a közművelődés helyzetéről

5. napirend:  Közbeszerzési szabályzat módosítása

6. napirend: Együttműködési megállapodás sportcsarnok építésére és üzemeltetésére

7. napirend: Létszámemelés a közterület-felügyeletnél

8. napirend: Telekalakítás (4262/26 hrsz.)

9. napirend: Döntés csődegyezségi javaslat elfogadása tárgyában (Országúti-Dűlő Kft.)

10. napirend: Területcsere

11. napirend: A Magam Egyesület támogatási kérelme

12. napirend: Önkormányzati szociális tűzifa igénylése

 

2017. szeptember 14-i ülése

MEGHÍVÓ:  2017. szeptember 14-i ülés

ELŐTERJESZTÉSEK:

1/a. napirend: Települési adórendelettel kapcsolatos törvényességi felhívás

1/b. napirend: A díszpolgári cím, a Maglódért Emlékérem, valamint szakmai elismerő díjak alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 8/1994. (VI.9.) sz. rendelet módosítása

2. napirend: A 2016/2017. tanév tapasztalatainak értékelése

3/a. napirend: A Hétszínvirág Művészeti Óvoda beszámolója a 2016/2017. nevelési év tevékenységéről; a 2017/2018. nevelési év munkaterve

3/b. napirend: A Napsugár Óvoda beszámolója a 2016/2017. nevelési év tevékenységéről; a 2017/2018. nevelési év munkaterve

3/c. napirend: A Lövéte utcai Óvoda beszámolója a 2016/2017. nevelési év tevékenységéről; a 2017/2018. nevelési év munkaterve

4. napirend: A közterület-felügyelet és a mezőőri szolgálat beszámolója

5. napirend: Önkormányzati útépítési program 2. ütemének előkészítése

6. napirend: Energetikai szakreferens kötelezettség, illetve közintézmények energiahatékonysági feladatai kötelezettség teljesítése

7. napirend: Orvosi rendelők helyiségeinek bérbeadásai

8. napirend: Közbeszerzési ajánlati felhívás és ajánlattételi dokumentáció elfogadása (orvosi ügyelet)

9. napirend: Döntés Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerhez csatlakozásról (2018)

10. napirend: A Sziluett Mazsorett Csoport támogatási kérelme

11. napirend: Maglód Projekt Kft. többlettámogatása

12. napirend: HÉSZ garanciális javítása véleményezési szakasz lezárása

13. napirend: MagHáz alapdokumentumainak módosítása

15. napirend: Felszíni csapadékvíz-elvezetési pályázat

 

2017. augusztus 17-i ülése

MEGHÍVÓ:  2017. augusztus 17-i ülés

ELŐTERJESZTÉSEK:

1/a. napirend: A 2017. évi költségvetési rendelet módosítása

1/b. napirend: A hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 15/2015. (XI.23.) önkormányzati rendelet módosítása

1/c. napirend:A település korlátozással terhelt helyi közútjaira történő behajtás rendjéről és a fizetendő díjakról szóló 20/2016. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosítása

2. napirend: Beszámoló Maglód Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

3. napirend: Beszámoló a Maglód Projekt Kft. I. félévi pénzügyi teljesítéséről

4. napirend: Beszámoló a MagHáz Centrum Kft. I. félévi pénzügyi teljesítéséről

5. napirend: Önkormányzati gazdasági társaságok összeolvadása V.

6. napirend: Pályázat benyújtása (egészségház)

7. napirend: Településképi Arculati Kézikönyv elkészítése

8. napirend: Bölcsőde kivitelezés közbeszerzése

9. napirend: Közbeszerzési eljárás indítása (Orvosi Ügyelet)

10. napirend: Hozzájárulás a Maglód Projekt Kft. tulajdonát képező ingatlan értékesítéséhez

11. napirend: Önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése

12. napirend: Önkormányzati tulajdonú terület átminősítése

13. napirend: Testvértelepülés támogatása

14. napirend: A Gyömrői Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatási kérelme

15. napirend: A Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogatási kérelme

16. napirend:Fogorvosi rendelő bérbeadása II.

17. napirend:Önkormányzati lakásügy

Sürgősségi előterjesztés S01. napirend: Nyaralói játszóudvar kialakítása

Sürgősségi előterjesztés S02. napirend:Hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos döntések meghozatala II.

Sürgősségi előterjesztés S03. napirend:Tanítási időn kívüli tornacsarnok használat

 

 

 

2017. június 22-i ülése

MEGHÍVÓ:  2017. június 22-i ülés

ELŐTERJESZTÉSEK:

1/a. napirend: A hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 15/2015. (XI.23.) önkormányzati rendelet módosítása

1/b. napirend: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 15/2011. (VI.17.) önkormányzati rendelet módosítása

2. napirend: Beszámoló az önkormányzati alapítványokról

3. napirend: Döntés vis maior pályázatról

4. napirend: Bölcsődei ellátási kötelezettség

5. napirend: Önkormányzati gazdasági társaságok összeolvadása IV.

6. napirend: Önkormányzati lakásügyek

7. napirend: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos döntések

8. napirend: Helytörténeti emlékeink megőrzése

 

2017. május 18-i ülése

MEGHÍVÓ:  2017. május 18-i ülés

ELŐTERJESZTÉSEK:

1/a. napirend: A 2016. évi költségvetési rendelet módosítása

1/b. napirend: A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról, szolgáltatásokról szóló 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelet módosítása

1/c. napirend: A közterület használat rendjének helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása

2. napirend: Maglód Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló megtárgyalása és elfogadása (rendeletalkotás)

3. napirend: A MagHáz Centrum Nonprofit Kft. 2016. évi mérleg-beszámolója

4. napirend: A Maglódi TEFÜ Nonprofit Kft. 2016. évi mérleg-beszámolója

5. napirend: A Maglód Projekt Kft. 2016. évi mérleg-beszámolója

6. napirend: Önkormányzati gazdasági társaságok összeolvadása III.

7. napirend: Tájékoztató a Pénzkezelési Szabályzat felülvizsgálatáról

8. napirend: Hozzájárulás társulási rendelet megalkotásához

9. napirend: Egészségügyi infrastruktúra hálózat fejlesztése

10. napirend: Városi sportcsarnok létesítésének előkészítése

11. napirend: Tájékoztató a 2017-2018. tanévre történő beiratkozásról

12. napirend: Intézményi átszervezéshez önkormányzati vélemény

13. napirend: Egyházak táboroztatási kérelme

14/a. napirend: Önkormányzati lakásügy - Galambosné Imecs Edina

14/b. napirend: Önkormányzati lakásügy - Kozár Gyuláné

16. napirend: Orvosi ügyelettel kapcsolatos döntések

17. napirend: Helyi közösségi közlekedés ellátása

 

 

 

2017. április 13-i ülése

MEGHÍVÓ:  2017. április 13-i ülés

ELŐTERJESZTÉSEK:

1/a. napirend: Igazgatási szünet elrendelése a Maglódi Polgármesteri Hivatalban

1/b. napirend: A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 2/2016. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítása

2. napirend: Beszámoló a város közrendjéről és közbiztonságáról

3. napirend: A Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. 2016. évi mérleg és üzleti jelentése

4. napirend: Átfogó értékelés a 2016. évi gyámügyi tevékenységről

6. napirend: Közterület elnevezése

7. napirend: Pályázat kiírása a Napsugár Óvoda vezetői álláshelyére

8. napirend: A Megerősítők Egyesület önkormányzati támogatása

9. napirend: Buszvárók megrendelése

10. napirend: A Maglód Projekt Kft. 2017. üzleti terve (V-XII. hó)

11. napirend: Pályázat benyújtása iskolai sportpálya létesítésére

12. napirend: Kitüntető címek átadását előkészítő munkacsoport létrehozása

 

2017. március 16-i ülése

MEGHÍVÓ:  2017. március 16-i ülés

ELŐTERJESZTÉSEK:

1/a. napirend: Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 25/2012. (XII.27.) rendelet módosítása

3. napirend: Beszámoló az Orvosi Ügyelet 2016. évi tevékenységéről

4. napirend: Beszámoló a Vecsés és Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ 2016. évi tevékenységéről

5. napirend: Beszámoló a Gyömrő és Környéke Szociális Szolgáltató Központ 2016. évi tevékenységéről

6. napirend: Javaslat a Gyömrő és Környéke Társulás Társulási megállapodásának elfogadására

7. napirend:Beszámoló a Monor Hivatásos Tűzoltóság 2016. évi tevékenységéről

8. napirend: Hozzájárulás rendőrkapitány kinevezéséhez

10. napirend: Helyi önszerveződő közösségek 2017. évi támogatása

11. napirend: Közvilágítás korszerűsítése

13. napirend: Kulturális-oktatási célú együttműködés

 

2017. február 16-i soron kívüli ülése

MEGHÍVÓ: 2017. február 16-i ülés

ELŐTERJESZTÉSEK:

1. napirend: Maglód Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének megtárgyalása és elfogadása

2/a. napirend: Önkormányzati rendelet-tervezet a Közszolgálati Tiisztviselők Napja munkaszüneti nappá nyilvánításáról

2/b. napirend: Maglód Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2015. (III.17.) önkormányzati rendelet módosítása

3. napirend: A TEFÜ Kft. 2017. I. negyedévi üzleti terve

4. napirend:A MagHáz Centrum Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti terve

5. napirend: A Maglód Projekt Kft. 2017. I. negyedévi üzleti terve

6. napirend: Önkormányzati gazdasági társaságok összevonása

7. napirend: Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) elfogadása

8. napirend: Fogorvosi praxisjog átadása

10. napirend: Ingatlan használatba adása rendőrség részére

11. napirend: Bérleti szerződés elfogadása

12. napirend: Telekösszevonás iskolaépítés céljára

 

 

2017. január 25-i soron kívüli ülése

MEGHÍVÓ: 2017. január 25-i ülés

ELŐTERJESZTÉSEK:

1. napirend: Közbeszerzési eljárás eredményhirdetése (hulladékszállítás) „Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása Maglódon”

2. napirend: Útépítési pályázat benyújtása

3. napirend: Liszt F. u. - Árpád vezér u. - vasút által határolt fejlesztési területre készített szabályozási terv véleményezési szakaszának lezárása

4. napirend: A nemzetiségi önkormányzatokkal történő együttműködési megállapodások felülvizsgálata

5. napirend: A MagHáz Centrum Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti terve

6. napirend: Önkormányzati gazdasági társaságok összevonása

7. napirend: Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) elfogadása

8. napirend:

 

2016. december 15-i ülése

MEGHÍVÓ: 2016. december 15-i ülés

ELŐTERJESZTÉSEK:

1/a. napirend: A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 2/2016. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítása (étkezési térítési díjak-2.)

2. napirend: Beszámoló a közművelődés helyzetéről

4. napirend: A Képviselő-testület 2017. évi munkaterve

5. napirend: A 2017. évi ellenőrzési terv jóváhagyása

6. napirend: Ingatlanvásárlással kapcsolatos önkormányzati határozatok módosítása

7. napirend: Tájékoztató a vagyonleltár állásáról

8. napirend: Javaslat a HÉSZ módosításának előkészítésére

9. napirend: Tájékoztató az intézmények 2016. évi gazdálkodásáról

10. napirend: Alapítványi kérelem határrendőrség támogatására

11. napirend:Szerződéshosszabbítás a Fehér Kereszt Közhasznú Egyesülettel

 

 

 

2016. november 17-i ülése

MEGHÍVÓ: 2016. november 17-i ülés

ELŐTERJESZTÉSEK:

1/a. napirend: A telekadóról szóló 25/2010. (XII.27.) Kt. rendelet módosítása

1/b. napirend: A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 3/2002. (II.15.) Kt. rendelet módosítása

1/c. napirend: Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 28/2004. (VIII.30.) Kt. rendelet módosításáról

1/d. napirend: A közterület-használat rendjének szabályozásáról szóló 10/2007. (V.25.) Kt. rendelet módosításáról

1/e. napirend: A hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 15/2015. (XI. 23.) önkormányzati rendelet módosítása

1/f. napirend: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 15/2011.(VI.17.) önkormányzati rendelet módosítása

1/g. napirend: Maglód Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2015. (III.17.) önkormányzati rendelet módosítása

2. napirend: Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) véleményezése

3. napirend: Folyószámlahitel felvétele 2017. évre

4. napirend: Tájékoztató a KEF tevékenységéről

5. napirend: Sportélet a városban

 

 

2016. október 27-i ülése

MEGHÍVÓ: 2016.10. 27-i ülés

ELŐTERJESZTÉSEK:

1. napirend: A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 3/2015. (II.16.) önkormányzati rendelet módosítása

2. napirend: Beszámoló a vállalkozó orvosok 2015. évi munkájáról

3. napirend: A közterület-felügyelet és a mezőőri szolgálat beszámolója

4. napirend: Közbeszerzési eljárás indítása (hulladékgazdálkodási közszolgáltatás)

6. napirend: Magház Kulturális Közalapítvány alapító okiratának módosítása

7. napirend: Maglód város közműves ivóvízellátás és szennyvízelvezetés Gördülő Fejlesztési Tervének jóváhagyása

2016. szeptember 22-i ülése

MEGHÍVÓ: 2016.09.22-i ülés

ELŐTERJESZTÉSEK:

1/a. napirend: A település támogatásáról és az egyéb szociális ellátásokról, szolgáltatásokról szóló 2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosítása

1/b. napirend: Maglód város területén történő utólagos közmű csatlakozások rendjéről és a fizetendő hozzájárulásokról szóló rendelet megalkotása

1/c. napirend: A település korlátozással terhelt helyi közútjaira és egyéb övezeteibe történő behajtás rendjéről és a fizetendő díjakról szóló 14/2016.(VI.27.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése és új rendelet megalkotása

2. napirend: A 2015/2016. tanév tapasztalatainak értékelése

3. napirend: Térítési és tandíj kedvezmények az alapfokú művészetoktatási tagozaton (2016/2017)

4. napirend: Kulturális célú együttműködési megállapodás

5/a. napirend: A Hétszínvirág Művészeti Óvoda beszámolója a 2015/2016. nevelési év tevékenységéről

5/b. napirend: A Napsugár Óvoda beszámolója a 2015/2016. nevelési év tevékenységéről

5/c. napirend: A Lövéte utcai Óvoda beszámolója a 2015/2016. nevelési év tevékenységéről

6. napirend: Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat (2017)

7. napirend: Üzleti infrastruktúra pályázat (VEKOP-1.2.2-2015)

8. napirend: Ingatlanvásárlás

9. napirend: Pályázat benyújtása (KAB-KEF-2016/B)

11. napirend: MagHáz Közhasznúsági szerződés és Közművelődési megállapodás módosítása

 

2016. augusztus 18-i ülése

MEGHÍVÓ: 2016.08.18-i ülés

ELŐTERJESZTÉSEK:

1/a. napirend: A 2016. évi költségvetési rendelet módosítása

1/b. napirend: A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 3/2015. (II.16.) önkormányzati rendelet módosítása

2. napirend: Beszámoló Maglód Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

3. napirend: A Maglódi TEFÜ Nonprofit Kft. 2016. I. félévi beszámolója

4. napirend: A Maglód Projekt Kft. 2016. I. félévi pénzügyi beszámolója

5. napirend: A MagHáz Centrum Kft. 2016. I. félévi pénzügyi beszámolója

6. napirend: A MagHáz Centrum Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítása

7. napirend: Maglód Város településrendezési eszközeinek módosítása

 

2016. június 23-i ülése

MEGHÍVÓ: 2016.06.23-i ülés

ELŐTERJESZTÉSEK:

1/a. napirend: Települési adó bevezetése

1/b. napirend: A köztemetőkről és a termetkezés rendjéről szóló 21/2000.(X.24.) Kt. rendelet hatályon kívül helyezése és új rendelet alkotása

1/c. napirend: A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 2/2016. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása

1/d.napirend: A település korlátozással terhelt helyi közútjaira és egyéb övezeteibe történő behajtás rendjéről és a fizetendő díjakról szóló rendelet megalkotása

1/e. napirend: Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezése

2. napirend: Beszámoló a város közrendjéről és közbiztonságáról

3. napirend: Beszámoló az önkormányzati alapítványokról

4. napirend: Temetőrendezési feladatok

5. napirend: Szakorvosi szűrővizsgálatok bevezetése

 

 

 

2016. május 19-i ülése

MEGHÍVÓ: 2016. május 19-i ülés

ELŐTERJESZTÉSEK:

1. napirend: A 2015. évi költségvetési rendelet módosítása

2. napirend: Maglód Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló megtárgyalása és elfogadása (rendeletalkotás)

3. napirend:

4. napirend: A Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. 2015. évi mérleg és üzleti jelentése.

5. napirend: A Maglódi TEFÜ Nonprofit Kft. 2015. évi mérleg-beszámolója

6. napirend: A MagHáz Centrum Nonprofit Kft. 2015. évi mérleg-beszámolója

7. napirend: A Maglód Projekt Kft. 2015. évi mérleg-beszámolója

8. napirend: Átfogó értékelés a 2015. évi gyámügyi tevékenységről

9. napirend: Közbeszerzési eljárás eredményhirdetése „Központi orvosi ügyelet biztosításának beszerzése Maglód Város Önkormányzata számára”

10. napirend: Testvérvárosi kapcsolatfelvétel

11. napirend: Tájékoztató a 2016-2017. tanévre történő beiratkozásról

Sürgősségi előterjesztés S01. napirend: Szükségtanterem létesítése

Sürgősségi előterjesztés S02. napirend: Útfelújítási pályázat

 

2016. április 21-i ülése

MEGHÍVÓ: 2016.04.21-i ülés

ELŐTERJESZTÉSEK:

1/a. napirend: Igazgatási szünet elrendelése a Maglódi Polgármesteri Hivatalban

2. napirend: Beszámoló a Monori Hivatásos Tűzoltóság 2015. évi tevékenységéről

3. napirend: A Gyömrői Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatási kérelme

4/a. napirend: Közbeszerzési eljárás indítása (iskolaépületek felújítása pályázati forrásból)

5. napirend: Bölcsőde építési pályázat benyújtása

 6. napirend: Mezőőri szolgálat bővítése

 7. napirend: Fogorvosi praxisjog átadása II (a 2016. március 24-ei ülés sürgősségi napirendjének elhalasztott tárgyalása)

 8. napirend: A „Pedagógus föld” új szabályozási tervének elkészítése

 9. napirend: Településrendezési intézkedések

 10. napirend: Hozzájárulás társulási rendelet megalkotásához

 11. napirend: Kitüntető címek átadását előkészítő munkacsoport létrehozása

 

2016. március 24-i ülése

MEGHÍVÓ: 2016. 03.24-i ülés

ELŐTERJESZTÉSEK:

1. napirend: A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról, szolgáltatá-sokról szóló 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelet módosítása

1/b napirend:Egyes önkormányzati adó rendeletek módosítása

2. napirend:Helyi önszerveződő közösségek 2016. évi támogatása

3. napirend:Beszámoló az Orvosi Ügyelet 2015. évi tevékenységéről

4. napirend: Beszámoló a Vecsés és Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ 2015. évi tevékenységéről

5. napirend: Beszámoló a Gyömrő és Környéke Szociális Szolgáltató Központ 2015. évi tevékenységéről

6. napirend: Helyi gazdaságélénkítő program

7. napirend: -

8. napirend: 2016. évi közbeszerzési terv elfogadása

9. napirend:Közbeszerzési szabályzat elfogadása

10. napirend: Bizottsági tagcsere

11. napirend:Pályázatok előkészítése

12. napirend: Fogorvosi feladat-ellátási szerződés II. (Dentila Bt)

 

2016. március 2-ai soron kívüli ülése

ELŐTERJESZTÉSEK:

1. napirend: Az Új Helyi Építési Szabályzat megalkotásával kapcsolatos döntések

2. napirend: Praxis jog átadás

 

2016. február 11-i ülése

MEGHÍVÓ: 2016. február 11-i ülés

ELŐTERJESZTÉSEK:

1. napirend: Maglód Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének megtárgyalása és elfogadása

Kiegészítő előterjesztés az 1. napirendhez: Maglód Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása a költségvetési évet követő három évre

2/a. napirend: A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló önkormányzati rendelet megalkotása

2/b. napirend: Maglód Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2015.(III.17.) önkormányzati rendelet módosítása

3. napirend: A TEFÜ Kft. 2016. évi üzleti terve

4. napirend: A MagHáz Centrum Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti terve

5. napirend: A Maglódi Projekt Kft. 2016. évi üzleti terve

6. napirend: A főállású alpolgármester jogviszonyának módosítása (illetmény és költségtérítés megállapítása)

7. napirend: Művészeti iskola térítési díjai

8. napirend: Döntés a Napsugár Óvodában az autista sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének kimenő rendszerben történő megszüntetéséről

9. napirend: A nemzetiségi önkormányzatokkal történő együttműködési megállapodás felülvizsgálata

10. napirend: Fogorvosi feladat ellátási szerződés változása

11. napirend: Lakossági hulladékszállítás közbeszerzési eljárása

12. napirend: Szülői aláírásgyűjtés iskolai férőhelygondok enyhítésére

13. napirend: Bizottsági tagcsere

14. napirend: Migránsválsággal kapcsolatos állásfoglalás (tiltakozás a betelepítési kvóta ellen)

Sürgősségi előterjesztés S01. napirend: Gázenergia beszerzés

RizVN Login