Határozatok

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv) 46. § (1) bekezdése alapján a Képviselő-testület működése főszabályként nyilvános. A nyilvános ülések jegyzőkönyve bárki számára megtekinthetőek, tartalmazzák azon határozatokat, amelyek nyilvános ülésen születtek. A nyilvános ülésen hozott határozatok így a jegyzőkönyvekben (ide kattintva: JEGYZŐKÖNYVEK ) megtekinthetőek.

A  46. § (2) bekezdés alapján Képviselő-testület

a) zárt ülést tart önkormányzati hatósági, összeférhetetlenségi, méltatlansági, kitüntetési ügy tárgyalásakor, fegyelmi büntetés kiszabása, valamint vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás esetén;

b) zárt ülést tart az érintett kérésére választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, annak visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor;

c) zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés esetén, továbbá az általa kiírt pályázat feltételeinek meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás az önkormányzat vagy más érintett üzleti érdekét sértené.

A fenti esetekben külön jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek tartalma nem nyilvános.

A Mötv 52. § (3) bekezdés szerint:

„(3) A választópolgárok - a zárt ülés kivételével - betekinthetnek a képviselő-testület előterjesztésébe és ülésének jegyzőkönyvébe. A közérdekű adat és közérdekből nyilvános adat megismerésének lehetőségét zárt ülés tartása esetén is biztosítani kell. A zárt ülésen hozott képviselő-testületi döntés is nyilvános.”

A fentiek értelmében a zárt ülésen hozott határozatok is nyilvánosak, ugyanakkor a zárt üléses jegyzőkönyvek nem kerülhetnek feltöltésre a honlapra. A zárt ülésen hozott határozatokról ügyfélfogadási időben lehet érdeklődni Kákonyiné Zima Mártánál a 06 29 526 090 telefonszámon.

RizVN Login