Pályázat családgondozó munkakör betöltésére

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2014. 02. 24. - 2014. 12. 31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                      

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2234 Maglód, Fő út 24.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

családgondozás, adósságkezelési tanácsadás, kapcsolódó adminisztráció elvégzése

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                      

Pályázati feltételek:

§       Főiskola, 1./2000. SZCSM rendeletben meghatározottak szerint,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§       adósságkezelési tanácsadói végzettség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§       szakmai önéletrajz, motivációs levél, végzettséget igazoló okiratok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2014. február 24. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:2014. február 17.

A pályázatok benyújtásának módja:

§       Postai úton, a pályázatnak a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat - Vecsés címére történő megküldésével (2234 Maglód, Fő utca 24. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: CS/VEZ/29/2014 , valamint a munkakör megnevezését: családgondozó.

A pályázat elbírálásának határideje:2014. február 21.

RizVN Login