Maglód Város Önkormányzat hatályos rendeletei

 

 

 

A 2020. szeptember 24-i képviselő-testületi ülésen elfogadott rendeletek

 

 

 Maglód Város Önkormányzat rendeletei tematizálva

Témakörök:

1. Általános önkormányzati feladatok   2. Adóügyek, talajterhelési díj
3. Építésügy, településrendezés, helyi értékvédelem   4. Közművelődés, köznevelés, sport, kitüntetések
5. Városüzemeltetés, közterület-felügyelet, kommunális ügyek   6. Szociális ügyek, egészségügy, gyermekvédelem
7. Vagyonügyek   8. Közszolgálat
9. Költségvetési rendeletek    

 


 

1. Általános önkormányzati feladatok

Alaprendelet száma

Rendelet tárgya

Módosító rendelet

 3/2003.(II.14.) a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről
 •  1/2005.(I.31.)
20/2007.(X.5.) a mezei őrszolgálatról

8/2016.(IV.25.)

15/2012.(IX.21.) Maglód Város jelképeiről és a névhasználat rendjéről 31/2017. (XII.18.)
2/2014.(II.14.) A választási plakátok elhelyezéséről -
8/2014. (V.23.) A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról -
3/2015. (II.16)

A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

 

17/2016.(VIII.22.) 

21/2016.(X.28.)

10/2017.(V.22.) (egyben alaprendelet is)

21/2017.(X.24.)

31/2017. (XII.18.)

17/2018. (XI.26.)

10/2020.(VI.29.)

6/2015. (III.17.) Maglód Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról

3/2016.(II.15.)  

28/2016. (XI.21.)

20/2017.(X.24.)

31/2017. (XII.18.)

13/2019. (X.28.)

22/2019. (XII.20.)

 

Vissza a lap tetejére


 

2. Adóügyek, talajterhelési díj

Alaprendelet száma

Rendelet tárgya

Módosító rendelet

2/2002. (II.15.)

a helyi iparűzési adóról

 

     
3/2002.(II.15.)

a magánszemélyek kommunális adójáról

(HATÁLYOS: 2020. JANUÁR ELSEJÉTŐL)

 

7/2009.(IV.24.)

A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjról, a talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási és eljárási szabályokról

25/2010.(XII.27.)

 

A telekadóról

(HATÁLYOS: 2020. JANUÁR ELSEJÉTŐL)

 

Vissza a lap tetejére


 

3. Építésügy, településrendezés, helyi értékvédelem

Alaprendelet száma

Rendelet tárgya

Módosító rendelet

4/2016. (III.3.)

Maglód Város Helyi Építési Szabályzatáról

(A mellékletek a www.njt.hu oldalról elérhetőek)

5/2017.(III.20.)

1/2018. (I.17.)

 4/2017.(III.20.) A partnerségi egyeztetés szabályairól  -
 9/2019. (V.30.) Változtatási tilalom elrendeléséről   
 10/2019. (VI.24.) Maglód város településképének védelméről   
  Építési tárgyú rendeletekkel összefüggő egyéb önkormányzati határozatok  
     

 Önkormányzati határozat száma

Tárgy Módosító határozat
22/2016. (III. 02.)

Maglód Város Településfejlesztési Koncepciója

HATÁLYOS 2016. ÁPRILIS ELSEJÉTŐL

 

-
23/2016. (III.02.)

Maglód Város Településszerkezeti Terve (az alábbi linken érhető el):

https://onedrive.live.com/redir?resid=ADC7B2E17FB2359B!3577&authkey=!AOWFaRNlORA2DJc&ithint=file%2cpdf

Melléklet: (Szerkezeti tervlap )

HATÁLYOS 2016. ÁPRILIS ELSEJÉTŐL

 

-

 

Vissza a lap tetejére


 

4. Közművelődés, köznevelés, sport, kitüntetések

Alaprendelet száma

Rendelet tárgya

Módosító rendelet

8/1994.(VI.9.) a Díszpolgári cím, a Maglódért Emlékérem, valamint szakmai elismerő díjak alapításáról és adományozásának rendjéről
14/2000.(IV.28.) az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról
 • 2/2008.(II.15.)
 • 8/2013.(III.22.)
6/2011.(IV.1.) A sporttal kapcsolatos részletes feladatokról és kötelezettségekről, valamint a költségvetésből a sportra fordítandó összegről -

Vissza a lap tetejére


 

5. Városüzemeltetés, közterület-felügyelet, kommunális ügyek

Alaprendelet száma

Rendelet tárgya

Módosító rendelet

23/2000. (XII.18.) a középületek és közterületek nemzeti ünnepeken történő fellobogózásáról
 • 6/2012.(II.29.)
21/2003.(XI.3.) a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a településtisztaság egyes kérdéseiről és a közszolgáltatás díjának megállapításáról
 • 44/2004.(XII.20.)
 • 28/2005.(XII.19.)
 • 25/2006.(XII.14.)
 • 31/2007.(XII.21.)
 • 20/2008.(XII.19.)
 • 23/2009.(XII.11.)
 • 30/2010.(XII.27.)
 • 29/2011.(XII.19.)
 • 3/2012.(II.29.)
 • 6/2012.(II.29.)
 • 24/2012.(XI.30.)
 • 20/2013.(VIII.26.)
 • 19/2017.(X.24.)
23/2003.(XII.1.) a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, és a településtisztaság egyes kérdéseiről
 • 8/2005.(IV.29.)
 • 14/2005.(VII.1.)
 • 11/2007.(V.25.)
 • 15/2007.(VII.4.)
 • 25/2007.(XI.9.)
 • 10/2008.(V.23.)
 • 6/2009.(IV.24.)
 • 5/2012.(II.29.)
 • 6/2012.(II.29.)
 • 31/2017. (XII.18.)
22/2004.(VI.28.) a közterületen történő szeszesital fogyasztásának korlátozásáról
 • 6/2012.(II.29.) 
35/2004.(XI.29.) a helyi hulladékgazdálkodási tervről

 

6/2006.(III.31.) a járművek elhelyezésének helyi szabályairól 
 • 14/2007.(VII.4.)
 • 7/2008.(IV.4.)
6/2009.(IV.24.) Maglód Város Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról

 

9/2009.(IV.24.) A Maglódi 17. számú csatorna megnevezésű vízfolyás fenntartásának és kezelésének hozzájárulásáról
 • 2/2010.(I.29.)
18/2010.(VIII.27.) A vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről
22/2010.(XI.26.) A sebességcsökkentő küszöbök lakossági kezdeményezés alapján történő létesítésének szabályairól
 • 30/2013.(XI.25.)
2/2011.(II.18.) A hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezéséről
 • 6/2012.(II.29.)
17/2013.(VI.28.) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról
 • 22/2013.(IX.23.)
15/2014.(XI.19.) a közterület- és városrésznevek, valamint a házszámozás megállapításáról, illetve azok jelöléséről  
12/2016. (VI.27.)

 

a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről

 

23/2017. (XI.20.)

4/2018. (II.19.)

8/2020.(VI.29.)

 

19/2016. (IX.26.)

Maglód város területén történő utólagos közmű csatlakozások rendjéről és a fizetendő hozzájárulásról

 

 
20/2016.(IX.26.)

 

a település korlátozással terhelt helyi közútjaira történő behajtás rendjéről és a fizetendő díjakról

(HATÁLYOS: 2020. JANUÁR ELSEJÉTŐL)

 

16/2017. (VIII.21.)

19/2019. (XI.25.)  

10/2017. (V.22.)

 

a közterület használat rendjének helyi szabályozásáról

(HATÁLYOS: 2020. JANUÁR ELSEJÉTŐL)

 

25/2017. (XI. 20.)

31/2017. (XII.18.)  

11/2018. (IX.24.)

18/2019. (XI.25.)

12/2020.(VIII.28.)

 

Vissza a lap tetejére


 

6. Szociális ügyek, egészségügy, gyermekvédelem

Alaprendelet száma

Rendelet tárgya

Módosító rendelet

2/2015.(II.16.)

A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról, szolgáltatásokról

 

25/2012. (XII.27.) Az egészségügyi alapellátás körzeteiről
2/2016. (II. 15.) a gyermekvédelem helyi rendszeréről

(HATÁLYOS: 2020. JANUÁR ELSEJÉTŐL)

 

4/2020. (VI.5.) Az egészségügyi alapellátás biztosítását segítő támogatásról  

Vissza a lap tetejére


 

7. Vagyonügyek

Alaprendelet száma

Rendelet tárgya

Módosító rendelet

28/2004.(VIII.30.)

 

önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről

(HATÁLYOS: 2020. JANUÁR ELSEJÉTŐL)

11/2012.(VI.1.) az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról

Vissza a lap tetejére


 

8. Közszolgálat

Alaprendelet száma

Rendelet tárgya

Módosító rendelet

15/2015. (XI.23.)

 

 

a hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól

(HATÁLYOS: 2020. JANUÁR ELSEJÉTŐL)

 

15/2011.(VI.17.) a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről
1/2017. (II.20.) a Közszolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti nappá nyilvánításáról  -
24/2019. (XII.20.) 24/2019. (XII.20.) önkormányzati rendelet a Maglódi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2020. évi illetményalapjának megállapításáról  
7/2020. (VI.29.) a 2020. évi igazgatási szünet elrendeléséről a Maglódi Polgármesteri Hivatalban   

Vissza a lap tetejére


 

9. Költségvetési rendeletek

Alaprendelet száma

Rendelet tárgya

Módosító rendelet

1/2013.(II.18.) Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
10/2013.(IV.22.) Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról  -
1/2014.(II.14.) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
7/2014.(IV.22.) Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról  -
1/2015.(II.16.)

Maglód Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Maglód Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről (számszaki mellékletek)

 

10/2015. (IV.27.)

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról - Mellékletek

 -
 1/2016. (II.15.)

Maglód Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

1/2016.(II.15.) önkormányzati rendelet Maglód Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről MELLÉKLETEK

 

9/2016.(V.23.)

16/2016.(VIII.22.)

8/2017.(V.22.) (mellékletek)

 

10/2016. (V.23.) Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról -

2/2017. (II.20.)

melléklet

Maglód Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Maglód Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről - MELLÉKLET

 14/2017. (VIII.21.)

22/2017. (XI.20.)

7/2018.(V.28.)

 

11/2017. (V.22.)

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

A Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról - mellékletek

-
2/2018. (II.19.)

Maglód Város Önkormányzat 2018. évi költségvetérésől.

Maglód Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről - melléklet

8/2018. (V.28.)

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

 

-
1/2019. (II.19.)

 Maglód Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről

Maglód Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről - melléklet

6/2019.(V.30.)  

(melléklet)

 

8/2019. (V.30.)

Maglód Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról 

Maglód Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról - melléklet 

 
1/2020. (II.17.)

Maglód Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről

Melléklet: (PDF)

 
11/2020. (VI.29.)  Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról  

Vissza a lap tetejére


Megjegyzések:

 • Az önkormányzatnak hatályos tanácsrendelete nincs.
 • A nyilvántartás a 2013 előtti költségvetési és zárszámadási rendeleteket nem tartalmazza.
 • A módosító rendeletek többsége a Jat. 12. § (3) bekezdése értelmében már nincs hatályban.

Maglód térkép

szechenyi terv cimlapon feher

 

RizVN Login