Felhívás védőnői állás

Maglód Város Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Maglód Város Önkormányzata

területi védőnő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2234 Maglód, Rákóczi utca 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004.(V.21.) ESZCSM rendeletben meghatározott feladatok.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, egészségügyi, védőnői szak,

        büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        védőnői munkakörben végzett, - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a végzettséget igazoló oklevél másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolata, szakmai önéletrajz, nyilatkozat arról, hogy az elbírálásban részt vevők megismerhetik a pályázati anyagot

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. szeptember 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagyné Teiner Ilona nyújt, a 06/29-525-061 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Maglód Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2234 Maglód, Fő utca 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/9-2/2019 , valamint a munkakör megnevezését: területi védőnő.

és

        Elektronikus úton Nagyné Teiner Ilona részére a This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 13.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • Maglód Város honlapja

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.maglod.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. augusztus 1.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Maglód térkép

szechenyi terv cimlapon feher

 

RizVN Login