Felhívás partnerségi egyeztetésre (2020.09.22-ig)

Felhívás partnerségi egyeztetésre

Maglód Város Önkormányzata megbízásából a KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft hozzálátott a város településrendezési eszközeinek felülvizsgálatához, melynek keretében a hatályos Integrált Településfejlesztési Stratégia és a Településfejlesztési Koncepció céljaival összhangban eseti módosításra kerül a Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) és a Településszerkezeti Terv (TSZT).

 A tervezett változásokról a partnerségi egyeztetés szabályairól 4/2017.(III.20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) alapján partnerségi egyeztetést kezdeményez az önkormányzat, az alábbi tárgykörökben:

 

     1. A Kovács dűlő területén a 0102 hrsz.-ú ingatlan terület

 

A tervezési folyamat célja a Maglód külterületén található 0102 hrsz.-ú, tájképvédelmi érintettségű területére vonatkozó (továbbiakban: tervezési terület) építési elírások megalkotása a hatályos településszerkezeti terven jelölt Kb-Rek, azaz különleges beépítésre nem szánt területfelhasználási kategóriának jelölt távlati hasznosítással összhangban. Az építési előírások megalkotásával a fejlesztési lehetőségeket távlatban biztostó, az elépítéseket megakadályozó korlátos mezőgazdasági övezet módosítására kerül sor a tervezett hasznosításnak megfelelő és a TSZT-ben jelölt területfelhasználási kategóriával összhangban lévő építési övezeti paraméterek meghatározásával.

 

     2. Maglód 8 db részterületre vonatkozó eseti TSZT és HÉSZ módosítása

 

Maglód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 60/2019.(V.23.) önkormányzati határozatával döntött:

1. az ún. „Pedagógus-földek” területére,
2. az Országúti dűlő 4026/5, 4057, 4026/4, 4043, 4059, 4060, 4061, 4062, 4063, 4064, 4065,4066, 4143, 4142,4141, 4140, 4139, 4138, 4145, 4146, 4147, 4148, 4149, 4150, 4151 hrsz.-ú ingatlanok területére,
3. Maglód külterületén a 098/33 és 098/34 hrsz.-ú telkek területére,
4. a 0111/2 hrsz.-ú külterületi volt bányatelek területére,
5.a) a 0171/10 hrsz.-ú külterületi telek területére és a 31. sz. főút tervezett nyomvonalának korrekciójára,
5.b) a 0171/52 hrsz külterületi telek egy részének területére,
6. a 0124 hrsz saját használatú út, 0175, 0176/1 hrsz.-ú ingatlanok területére,
7. a TKR megalkotásával kapcsolatos HÉSZ jogharmonizációt érintő módosítások kidolgozására, valamint
8. a Kepler utca közterületi határvonalainak pontosítására vonatkozó Településszerkezeti Tervének és Helyi Építési Szabályzatának eseti módosításáról.
+1. Lke/4 jelű Kertvárosi lakóterületre vonatkozóan a telekalakítási előírások felülvizsgálata.

 

     3. Déli iparterületre vonatkozó TSZT és HÉSZ módosítás

 

Homoki és Zsellér dűlő fejlesztési terület szabályozási tervének felülvizsgálata és módosítása

Az Ör. 2. §-a alapján a partnerségi egyeztetésben az alábbi természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek vehetnek részt:

  • a település közigazgatási területén ingatlannal rendelkezni jogosult személy
  • valamennyi településfejlesztéssel, településrendezéssel összefüggésbe hozható maglódi székhelyű építészeti, mérnöki szakmai érdekképviseleti szervezet és maglódi székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet,
  • valamennyi maglódon működő civil szervet,
  • valamennyi Maglódon működő elismert egyház.

Kérem a partnerségi egyeztetésben résztvevőket, hogy a fent ismertetett módosításokkal kapcsolatban legkésőbb 2020. szeptember 22-ig tegyék meg javaslataikat, észrevételeiket, az alábbi elérhetőségeken:

  • papíralapon, postai úton Maglód Város Önkormányzat Polgármesterének címezve (2234 Maglód, Fő utca 12.), vagy
  • elektronikus levélben aThis e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. e-mail címre.

A tervezett módosítások közvetlen véleményezése céljából 2020. szeptember 21-én 17.00 órára LAKOSSÁGI FÓRUMOT hívok össze.

Helyszíne: Maglódi Polgármesteri Hivatal 2234 Maglód, Fő u. 12.

A partneri véleményezés tervezői munkarészei ezen a LINKEN megtekinthetők/letölthetők.

 

Maglód, 2020. augusztus 31.

Tabányi Pál polgármester

Maglód térkép

szechenyi terv cimlapon feher

 

RizVN Login