Közlemény környezetvédelmi hatósági eljárás megindításáról

A FINEXT Befektetési Alapkezelő Zrt. (1082 Budapest, Futó utca 43-45.) megbízásából EDiCon Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft. (1122 Budapest, Határőr út 39.) előzetes vizsgálati eljárást kezdeményezett a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Bányafelügyeleti Főosztálynál (1072 Budapest, Nagydiófa utca 10-12) a 2234 Maglód, 4282 hrsz. alatti ingatlanon tervezett logisztikai csarnok létesítésére vonatkozóan.

A fenti eljárás kapcsán a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005 Korm. rendelet 3.§ (4) bekezdése értelmében az alábbi KÖZLEMÉNY kerül közhírré:

KÖZLEMÉNY

A tárgyi kérelem és annak mellékleteibe betekinteni a Hivatal Műszaki Irodájába lehet Ballo Tímea műszaki ügyintézőnél  (Tel: 29-326-217), előre egyeztett időpontban, ügyfélfogadási időben.

Maglód térkép

szechenyi terv cimlapon feher

 

RizVN Login