Nyári táborra való jelentkezés - 2019

Tisztelt Szülők!

Hamarosan véget ér a 2018/2019-es tanév és beköszönt a gyermekek által várva várt VAKÁCIÓ, ami a gyermekeknek öröm viszont sok szülőnek nagy gond, hogy miként legyen megoldva a gyermeke felügyelete a nyári szünidő alatt. A nyári napközis tábor az idén is meghirdetésre kerül, melyről az alábbiakban értesítünk minden kedves szülő!

Nyári napközis tábor: a tábor 6 turnusból áll

 1. turnus:            2019. június    17 – 21-ig
 2. turnus:            2019. június    24 – 28-ig
 3. turnus:            2019. július        1 –  5-ig
 4. turnus:            2019. július        8 – 12-ig
 5. turnus:            2019. július     15 – 19-ig
 6. turnus:            2019. július     22 – 26-ig

A tábort az Oktatási Alapítvány szervezi. Helye a Maglódi Vermesy Péter Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (továbbiakban: Iskola).

A jelentkezés határideje - mint ahogy az az Iskola honlapján

( www.maglodis.hu ) illetve a Maglód honlapon ( www.maglod.hu ) is olvasható - 2019. április 15.

A jelentkezési lapok mindkét honlapról letölthetőek!

Bővebben: Nyári táborra való jelentkezés - 2019

KÖZLEMÉNY a 2019/2020. óvodai nevelési évre történő beiratkozás rendjéről


Tisztelt Szülők!

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.)EMMI rendelet 20. § (1) bekezdése alapján az óvodai beiratkozás idejéről, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejéről az alábbi közleményt tesszük közzé:

A gyermekek egy időszakon belüli óvodai beíratásának időpontja mindhárom óvodában

2019. április 24-én 08-18 óra között, április 25-én 8-16 óra között lesz.

Óvodai felvételi szándékukat a szülők/törvényes képviselők személyesen jelezhetik a

 • Hétszínvirág Művészeti Óvodában (2234 Maglód, Rákóczi u.1-3. tel.: 06-29-325-189)
  a felvételi napokon.
 • Napsugár Óvodában (2234 Maglód, József Attila krt. 29., tel: 06-29-325-193)
  a felvételi napokon.
 • Szivárvány Óvodában (2234 Maglód, Lövéte utca 10-12.)., tel: 06-29-740-508)
  a felvételi napokon.

Bővebben: KÖZLEMÉNY a 2019/2020. óvodai nevelési évre történő beiratkozás rendjéről

Általános iskolai beiratkozásról Hirdetmény - 2019

HIRDETMÉNY

az általános iskolai beiratkozás rendjéről

Az általános iskolai beiratkozás rendjét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 50.§ (7) bekezdése, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. §(1)-(4) bekezdései alapján a Vecsési Járási Hivatal az alábbiak szerinti határozza meg:

A 2019/2020. tanévre történő általános iskolai beiratkozásra az alábbi időpontokban kerül sor:

2019. április 11. (csütörtök) 8.00 – 19.00 óra között

2019. április 12. (péntek) 8.00-18.00 óra között

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő tanévben tankötelessé válik.

A szülő köteles a tanköteles korba lépő (2013. augusztus 31. napjáig született) gyermekét a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes, kötelező felvételt biztosító vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

A szülő az első évfolyamára történő beiratkozáskor köteles bemutatni:

- a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (a gyermek lakcímkártyáját), valamint

- az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást.

Amennyiben a választott iskola a gyermek felvételével kapcsolatban elutasító döntést hoz, a szülő a döntés ellen jogorvoslattal élhet. A szülő az Nkt. 37. § (2)-(3) bekezdései alapján jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással nyújthat be jogorvoslati kérelmet a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül. Az eljárást megindító kérelmet a fenntartóhoz kell benyújtani.

Amennyiben a szülő a választott iskola elutasító döntése ellen nem kíván jogorvoslattal élni, a döntés jogerőre emelkedését követő 5 napon belül köteles gyermekét beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.

A kötelező felvételt biztosító általános iskola köteles felvenni, átvenni azt a tanköteles tanulót, aki életvitelszerűen az általános iskola körzetében lakik.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az iskolába nem íratja be, továbbá az a szülő, aki nem biztosítja, hogy súlyos és halmozottan fogyatékos gyermeke a fejlődését biztosító nevelésben, nevelés-oktatásban vegyen részt, szabálysértést követ el.

Áramszünet miatti ügyfélfogadási idő változás a Polgármesteri Hivatalban

Értesítjük tisztelt Ügyfeleinket, hogy

2019. március 22-én pénteken, és

  2019. március 25-én hétfőn

áramszünet miatt

a Polgármesteri Hivatal zárva tart.

 

 

2019. március 29-én pénteken

az alábbiak szerint változik az ügyfélfogadás ideje:

8.00-12.00

13.00-16.00

Áramszünet-karbantartás miatt

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az ELMŰ/ÉMÁSZ tájékoztatása szerint, 2019. március 22-én pénteken 8.00-16.00 óráig az alábbi utcákban karbantartás miatt áramszünet lesz. 

Megértésüket köszönjük!

Maglód Bajcsy-Zsilinszky út Páratlan 3 - 109
Maglód Bajcsy-Zsilinszky út Páros 2 - 100
Maglód Bajcsy-Zsilinszky út Páratlan 3 - 109
Maglód Bajcsy-Zsilinszky út Páros 2 - 100
Maglód Bem József utca   1
Maglód Bem József utca   2
Maglód Bem József utca   1
Maglód Bem József utca   2
Maglód Fő utca   12
Maglód Fő utca   12
Maglód Gábor Áron utca   42
Maglód Gábor Áron utca   42
Maglód Halastó utca   182
Maglód Halastó utca   182
Maglód Kepler János utca Páratlan 1 - 855
Maglód Kepler János utca Páros 2 - 60
Maglód Kepler János utca Páratlan 1 - 855
Maglód Kepler János utca Páros 2 - 60
Maglód Kinizsi út   47
Maglód Kinizsi út   48
Maglód Kinizsi út   47
Maglód Kinizsi út   48
Maglód Mendel Károly utca Páratlan 1 - 9
Maglód Mendel Károly utca Páros 2 - 26
Maglód Mendel Károly utca Páratlan 1 - 9
Maglód Mendel Károly utca Páros 2 - 26
Maglód Pasteur Lajos utca   1937
Maglód Pasteur Lajos utca   62
Maglód Patak köz   49
Maglód Patak köz Páros 4 - 6
Maglód Patak köz   49
Maglód Patak köz Páros 4 - 6
Maglód Rózsaszál utca   1849
Maglód Rózsaszál utca Páros 4 - 24
Maglód Sallai utca Páratlan 1 - 49
Maglód Sallai utca Páros 2 - 72
Maglód Sallai utca Páratlan 1 - 49
Maglód Sallai utca Páros 2 - 72

MÁRCIUS 15.


Március idusára

"Ó, akkor, egykor, ifjú Jókai 
És lángoló Petőfi szava zengett, 
Kokárda lengett és zászló lobogott; 
A költő kérdett és felelt a nemzet. 
Ma nem tördel bilincset s börtönajtót 
Lelkes tömeg, de munka dala harsog, 
Szépség, igazság lassan megy előre, 
Egy szebb, igazabb, boldogabb jövőbe. "

Juhász Gyula

Képviselő-testületi ülés 2019-03-21

 

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő ülését 2019. március 21-én (csütörtökön) du. 14.00 órai kezdettel tartja a Polgármesteri Hivatal tárgyaló termében.

Meghívó

Pályázati felhívás Óvodavezető munkakör betöltésére

Maglód Város Önkormányzata a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Hétszínvirág Művészeti Óvoda óvodavezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

A pályázati felhívás a kozigallas.gov.hu oldalon, az alábbi linken megtekinthető:

https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=zs7b4is5a1

RizVN Login