Dr. Szabó Ilona szabadságon lesz

Tájékoztatjuk a kedves Betegeket, hogy Dr. Szabó Ilona március 17-én, pénteken szabadságát tölti.
 
Ezen a napon Dr. Verasztó Mihály Ecseren, 8:00-12:00 között helyettesít.
 
Rendelési időn kívül a VIII. Szentkirályi u. 40. ügyelete fogadja a pácienseket.

Közmeghallgatás - Meghívó

 

MEGHÍVÓ

Tájékoztatjuk a város lakosságát, hogy

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2017. március 16-án 14.00 órai kezdettel tartandó ülésén a

helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatására érkezett pályázatok elbírálása

közmeghallgatás

napirendként kerül megtárgyalásra.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tárgyaló terem (Maglód, Fő utca 12.)

Szeretettel várjuk az érdeklődő állampolgárokat!

 

Tabányi Pál

polgármester

HIRDETMÉNY az általános iskolai beiratkozás rendjéről

A 2017/2018. tanévre történő általános iskolai beiratkozás rendjét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 50.§ (7) bekezdése, valamint a nevelési - oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 22.§ (1)-(4) bekezdései alapján a Pest Megyei Kormányhivatal Vecsési Járási Hivatala az alábbiak szerint határozza meg:

2017. április 20. (csütörtök) 8.00-19.00 óra között

2017. április 21. (péntek) 8.00-18.00 óra között

A beiratkozás részletei az alábbi linkre kattintva olvasható:

HIRDETMÉNY az általános iskolai beiratkozás rendjéről

MEGHÍVÓ

Tájékoztatás a Pest Megyei Kormányhivatal Vecsési Járási Hivatalának szervezeti és működési változásairól

A Pest Megyei Kormányhivatal Vecsési Járási Hivatala tájékoztatja a tisztelt Ügyfeleket, hogy a járási hivatalok 2017. január 1-jei hatáskörbővülésre tekintettel – a lakosok érdekeit szem előtt tartva – a gyorsabb és hatékonyabb ügyintézés, illetve munkavégzés kialakítása érdekében, a járás sajátosságait is fegyelembe véve a Pest Megyei Kormányhivatal a Vecsési Járási Hivatalnál a humán erőforrások racionalizálása mellett szervezeti és működési átalakításokat eszközölt.

Változás, hogy járásunkban 2017. január 1. óta három osztály működik:

- Kormányablak Osztály

- Hatósági Osztály és

- Gyámügyi Osztály.

Főszabályként a hivatal minden munkatársa a járásszékhelyen, Vecsésen végzi munkáját három különböző helyszínen, változatlan ügyfélfogadási rend mellett.

A kirendeltségek és az ecseri ügysegéd ügyfélfogadási ideje azonban módosult. Az ügyfélfogadási idő kialakításánál figyelembe vették az elmúlt év ügyfélforgalmát, továbbá szem előtt tartották az adott település sajátosságait és a Polgármesteri Hivatalok ügyfélfogadási rendjét.

Bővebben: Tájékoztatás a Pest Megyei Kormányhivatal Vecsési Járási Hivatalának szervezeti és működési...

Általános iskolai felvételi körzetek

A Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala köznevelési feladatokat ellátó hatósági jogkörében eljárva a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdésében, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 24.§ (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján

kijelölte a Pest megye közigazgatási területén működő állami feladatot ellátó kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárait a 2017/2018. tanévre vonatkozóan.

 

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN

MAGLÓD

Köznevelési intézmény: Maglódi Vermesy Péter Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

2234 Maglód, Fő utca 1-9.

Felvételi körzet: Maglód város közigazgatási területe

 

A Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala köznevelési feladatokat ellátó hatósági jogkörében eljárva a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján

kijelölte a Pest megye közigazgatási területén működő állami feladatként pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmények működési körzetét a 2017/2018. tanévre vonatkozóan.

Pedagógiai Szakszolgálatok ellátási körzete - Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Üllői Tagintézménye a 2017/2018. tanévben

Pedagógiai Szakszolgálatok ellátási körzete - Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Ceglédi Székhely Intézmény a 2017/2018. tanévben

 

Beszámoló a XI. Kárpát-medencei Magyar Találkozóról

Február harmadik hétvégéjén Maglód lett „a Kárpát-medence fővárosa”. A Pest Megyei Értéktárban szereplő, Apáink nyomdokain – Kárpát-medencei Magyar Találkozó elnevezésű rendezvényünket annak fővédnökeként Potápi Árpád nemzetpolitikáért felelős államtitkár nyitotta meg a Magyarkanizsai Udvari Kamaraszínház február 17-i pénteki előadása előtt. A műsor ünnepi megnyitásaként Nyisztor Ilona énekelt és Bálint Róbert furulyázott.  Köszöntőt mondott még Pánczél Károly a Magyar Országgyűlés Nemzeti Összetartozás Bizottságának elnöke és Dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő is.

Bővebben: Beszámoló a XI. Kárpát-medencei Magyar Találkozóról

Közbiztonsági fórum

Szeretettel meghívunk minden érdeklődőt a maglódi közbiztonsági fórumra.

Időpontja: 2017 március 22. 14 óra.

Helyszín: Maglód Város Önkormányzat tanácsterme.

Meghívott előadók: A maglódi rendőrőrs, a maglódi polgárőrség, közterület felügyelet, mezőőrség képviselői.

Az előadás és fórum keretén belül szóba kerülhet minden olyan felvetés, amely a közbiztonsággal kapcsolatos.

Mindenkit szeretettel várunk.

 

Kérges László

Maglód Város alpolgármestere

RizVN Login