Újabb pályázati siker

Eredményesen szerepeltünk a Környezeti és Energiahatékonysági Program közép-magyarországi önkormányzatok számára kiírt pályázatán. A döntéshozók 245.101.665.- Ft összeggel támogatják Maglód város önkormányzati épületeinek energiahatékonysági felújítását. A támogatási összeg fedezi valamennyi régi építésű iskolaépület külső hőszigetelését és a nyílászárók cseréjét. Az önkormányzat saját bevételeinek terhére felújítja a központi épület és a nyaralói palatetős iskolaszárny tetőszerkezetét és tetőhéjazatát is. A beruházást érvényes szerződések birtokában még az idén szeretnénk megvalósítani.

Pénteken szünetel az ügyfélfogadás anyakönyvi ügyekben

Tájékoztatjuk a tisztelt Ügyfeleket, hogy 2017. március 17-én, pénteken továbbképzés miatt az anyakönyvi ügyekben az ügyfélfogadás szünetel.

Megértésüket köszönjük!

Képviselő-testületi ülés 2017-03-16

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő ülését 2017. március 16-án (csütörtökön) 14.00 órakkor tartja a Polgármesteri Hivatal tárgyaló termében.

Meghívó

Dr. Szabó Ilona szabadságon lesz

Tájékoztatjuk a kedves Betegeket, hogy Dr. Szabó Ilona március 17-én, pénteken szabadságát tölti.
 
Ezen a napon Dr. Verasztó Mihály Ecseren, 8:00-12:00 között helyettesít.
 
Rendelési időn kívül a VIII. Szentkirályi u. 40. ügyelete fogadja a pácienseket.

Közmeghallgatás - Meghívó

 

MEGHÍVÓ

Tájékoztatjuk a város lakosságát, hogy

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2017. március 16-án 14.00 órai kezdettel tartandó ülésén a

helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatására érkezett pályázatok elbírálása

közmeghallgatás

napirendként kerül megtárgyalásra.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tárgyaló terem (Maglód, Fő utca 12.)

Szeretettel várjuk az érdeklődő állampolgárokat!

 

Tabányi Pál

polgármester

HIRDETMÉNY az általános iskolai beiratkozás rendjéről

A 2017/2018. tanévre történő általános iskolai beiratkozás rendjét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 50.§ (7) bekezdése, valamint a nevelési - oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 22.§ (1)-(4) bekezdései alapján a Pest Megyei Kormányhivatal Vecsési Járási Hivatala az alábbiak szerint határozza meg:

2017. április 20. (csütörtök) 8.00-19.00 óra között

2017. április 21. (péntek) 8.00-18.00 óra között

A beiratkozás részletei az alábbi linkre kattintva olvasható:

HIRDETMÉNY az általános iskolai beiratkozás rendjéről

MEGHÍVÓ

Tájékoztatás a Pest Megyei Kormányhivatal Vecsési Járási Hivatalának szervezeti és működési változásairól

A Pest Megyei Kormányhivatal Vecsési Járási Hivatala tájékoztatja a tisztelt Ügyfeleket, hogy a járási hivatalok 2017. január 1-jei hatáskörbővülésre tekintettel – a lakosok érdekeit szem előtt tartva – a gyorsabb és hatékonyabb ügyintézés, illetve munkavégzés kialakítása érdekében, a járás sajátosságait is fegyelembe véve a Pest Megyei Kormányhivatal a Vecsési Járási Hivatalnál a humán erőforrások racionalizálása mellett szervezeti és működési átalakításokat eszközölt.

Változás, hogy járásunkban 2017. január 1. óta három osztály működik:

- Kormányablak Osztály

- Hatósági Osztály és

- Gyámügyi Osztály.

Főszabályként a hivatal minden munkatársa a járásszékhelyen, Vecsésen végzi munkáját három különböző helyszínen, változatlan ügyfélfogadási rend mellett.

A kirendeltségek és az ecseri ügysegéd ügyfélfogadási ideje azonban módosult. Az ügyfélfogadási idő kialakításánál figyelembe vették az elmúlt év ügyfélforgalmát, továbbá szem előtt tartották az adott település sajátosságait és a Polgármesteri Hivatalok ügyfélfogadási rendjét.

Bővebben: Tájékoztatás a Pest Megyei Kormányhivatal Vecsési Járási Hivatalának szervezeti és működési...

RizVN Login