Népszavazás

Tisztelt Maglódiak!

 

Történelemformáló időket élünk. A kontinensünkre tartó szakadatlan népvándorlás nemcsak Európa, hanem benne Magyarország etnikai összetételének gyökeres megváltozását is előre vetíti. Napról napra érkeznek a hírek arról, hogy a felelőtlen bevándorlási politika milyen súlyos terheket ró a nyugat-európai országok polgáraira.
 
Időről időre szembesülünk olyan helyzetekkel, történésekkel, melyekhez magyar emberként kell viszonyulnunk. Ilyen esemény az október 2-i népszavazás is, ahol nemzeti önrendelkezésünk a tét. A betelepítési tervektől tartandó népszavazás a magyarság jövőjéről szól, és éppen ezért nem süllyedhet a pártpolitikai csatározások szintjére. 
 
Utódaink és szűkebb közösségünk, de egész nemzetünk érdekében is kérem Önöket, hogy vegyenek részt a népszavazáson, és mondják el véleményüket. 
 
Nem engedhetjük át másnak a döntés jogát!
 
Tabányi Pál, polgármester

Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2017

Maglód Város Önkormányzata a 2016. szeptember 22-i ülésén döntött arról, hogy csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójához.

Tisztelt Pályázók!

A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz történő benyújtásának

határideje: 2016. november 8.

A típusú pályázati kiírás

B típusú pályázati kiírás

Bursa pályázathoz nyilatkozat

NEK rendszerben kiállított kártya lesz az elektronikus jegyrendszer igénybevételéhez szükséges közlekedési kártya

Az egyes közösségi közlekedési szolgáltatók (pl. BKK, MÁV, Volán) által a 2017. év során lépcsőzetesen bevezetésre kerülő elektronikus jegyrendszer igénybevételéhez szükséges közlekedési kártya NEK rendszerben kiállított kártya lesz.

A NEK-ben kiadott kártyák kiállításához egy előzetes NEK-regisztráció (arcképmás- és aláírás-felvételezés) szükséges, amely valamennyi okmányirodai- és kormányablak ügyfélszolgálaton jelenleg is megtehető.

A személyazonosság igazolására alkalmas okmányok (személyazonosító igazolvány, vezetői engedély, útlevél) igénylése, illetve a személyes úton történő pótlása során az ügyfeleknek lehetőségük van arra, hogy rögtön NEK-regisztrációt is kérjenek, ezzel az ügyintézés ideje kb. 2-3 perccel növekszik csak meg.

Figyelemmel a személyes megjelenés szükségességére és az ezzel járó, ügyfélszolgálatokra háruló várható többletterhekre, kiemelten fontos, hogy az állampolgároknak a személyazonosításra alkalmas okmányaik igénylése/cseréje során egyúttal a NEK regisztrációjuk is megtörténjen, megkönnyítve így mind az állam, mind az állampolgárok helyzetét.

Részletek itt:

Nemzeti Egységes Kártyarendszer - ügyfél tájékoztató

Földgázszolgáltató-váltás

A TIGÁZ egyetemes szolgáltatási engedélyének visszavonásakor a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal a FŐGÁZ-t jelölte ki felhasználóinak ellátására.

2016. október 1-jétől a TIGÁZ-zal kötött szerződések a törvény erejénél fogva megszűnnek, a FŐGÁZ-zal pedig létrejönnek.

A TIGÁZ a 2016. szeptember 30-ai mérőállás szerint végszámlát küld. A FŐGÁZ a végszámlában szereplő záró mérőállástól kezdi meg a számlázást. Az eslő FŐGÁZ- számla legkorábban november közepétől várható.

2016. október 1-jétől december 31-ig a FŐGÁZ látja el a TIGÁZ ügyfélszolgálati feladatait is.

Bővebb információ az alábbi linkre kattintva olvasható: földgázszolgáltató-váltás

Az időseket köszöntjük

DENIZ koncert az újonnan nyíló Szelfi kávézóban

LAKOSSÁGI FÓRUM a 6. sz. választási körzetben

Szeptember 28-án 18 órától a maglódi 6. sz. választó körzet képviselője, Lévai Attila lakossági fórumot tart a nyaralói iskolában, ahová az aktuális problémák megvitatására a választókon kívül városvezetőket és intézményvezetőket is meghívott.

Megszűnik az állatorvosi ügyeletek szervezésének kamarai kötelezettsége, ügyeleti ellátást az állatorvosok önkéntes részvétel, eseti elbírálás alapján vállalnak

A 2012. szeptember 1-től hatályba lépő 2012. évi CXXVII. törvény szerint a korábbi állatorvosi ügyeletek szervezésének kamarai kötelezettsége megszűnik, ügyeleti ellátást az állatorvosok önkéntes részvétel, eseti elbírálás alapján vállalnak. Ezért kérjük az állattartókat, hogy állategészségügyi probléma esetén először saját ellátó állatorvosukat keressék!

Az ügyeleti szolgálat a munkaszüneti napot megelőző munkanapon 18 órától kezdődik és a munkaszüneti napot követő munkanapon 8 óráig tart.

Az ügyeleti körzethez tartozó településeket, valamint a körzetekhez tartozó orvosok nevét az alábbi linkre kattintva olvashatják:

állatorvosi ügyelet

 

RizVN Login