Szünetel az ügyfélfogadás és az ügyfélszolgálat a Polgármesteri Hivatalban

Tájékoztatjuk a tisztelt Lakosságot, hogy

2018. április 9-én hétfőn

a Polgármesteri Hivatalban az ügyfélfogadás és az ügyfélszolgálat szünetel.

Megértésüket köszönjük!

 

A Vecsési Járási Hivatal tájékoztatója az ügyfélkapuról

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÜGYFÉLKAPURÓL

Mi az ügyfélkapu?

Az Ügyfélkapu olyan azonosítási szolgáltatás, amely lehetővé teszi, hogy a felhasználó személyazonossága hiteles igazolása mellett biztonságosan léphessen kapcsolatba az elektronikus közigazgatási ügyintézést, illetve elektronikus közigazgatási szolgáltatásokat nyújtó szervezetekkel.

Ügyfélkapu regisztrációt az ország bármelyik Kormányablakában, Okmányirodájában lehet kezdeményezni, a Vecsési Járási Hivatalban emellett a Maglódi és Üllői Kirendeltségen, továbbá az Ecseri ügysegédnél is. Az Ügyfélkapu a www.magyarorszag.hu Kormányzati Portálon az ugyfelkapu.magyarorszag.hu oldalon érhető el.


Az Ügyfélkapu használatához Önnek személyes ügyfélkapus azonosítóra van szüksége, melynek létrehozása a következő lépésekből áll:

 •     Regisztrációt kell kezdeményeznie,
 •     Igazolnia kell személyazonosságát (hitelesítés),
 •     Az első belépés alkalmával egyszerhasználatos kódjával aktiválnia kell regisztrációját.

Bővebben: A Vecsési Járási Hivatal tájékoztatója az ügyfélkapuról

Pest Megyei Kormányhivatal Vecsési Járási Hivatalának tájékoztatója az energetikai pályázati lehetőségekről KKV-ék részére

Tájékoztatjuk a vállalkozásokat, hogy a GINOP-4.1.2-18 kód alatt pályázati lehetőség került kiírásra mikro-, kis és középvállalkozások részére megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatására, kombinált hiteltermékkel.

A támogatás célja: épületek energiatakarékosságának és energiahatékonyságának megújuló energiaforrások felhasználásával történő javítására irányuló beruházások megvalósításához vissza nem térítendő támogatás és kölcsön formájában történő hozzájárulás. Egyszerre szolgálja a környezettudatos gazdasági versenyképesség erősítését, a környezetterhelés és a felhasznált primer energia mennyiségének csökkentését, illetve a vállalkozások rezsiköltségekhez kötődő terheinek enyhítését.

Kedvezményezettek köre: mikro-, kis-, és középvállalkozások

A támogatás formája: vissza nem terítendő támogatás

Támogatás mértéke: 50%

Támogatási összege (Ft): minimum 1.500.000, maximum 100.000.000

Beadás kezdete: 2018.03.14.

Benyújtási határidő: 2018.06.28.

A támogatási kérelem benyújtásának módja: online benyújtás, elektronikus kitöltő programon keresztül.

Bővebben: Pest Megyei Kormányhivatal Vecsési Járási Hivatalának tájékoztatója az energetikai pályázati...

KÖZLEMÉNY a 2018/2019. óvodai nevelési évre történő beiratkozás rendjéről

Tisztelt Szülők!

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.)EMMI rendelet 20. § (1) bekezdése alapján az óvodai beiratkozás idejéről, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejéről az alábbi közleményt tesszük közzé:

A gyermekek egy időszakon belüli óvodai beíratásának időpontja mindhárom óvodában

2018. április 24-én, 26-án 08-16 óra között, április 25-én 8-18 óra között lesz.

Óvodai felvételi szándékukat a szülők/törvényes képviselők személyesen jelezhetik a

 • Hétszínvirág Művészeti Óvodában (2234 Maglód, Rákóczi u.1-3. tel.: 06-29-325-189)
  a felvételi napokon.
 • Napsugár Óvodában (2234 Maglód, József Attila krt. 29., tel: 06-29-325-193)
  a felvételi napokon.
 • Szivárvány Óvodában (2234 Maglód, Lövéte utca 10-12.)., tel: 06-29-740-508)
  a felvételi napokon.

Az óvodák működési körzetét a Közlemény Melléklete tartalmazza.

Bővebben: KÖZLEMÉNY a 2018/2019. óvodai nevelési évre történő beiratkozás rendjéről

ÚJABB NYERTES PÁLYÁZAT- CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉSRE

Az önkormányzat múlt évi munkájának eredményeként elkezdődött a bölcsőde építése, megnyertük az új egészségházra a támogatást és most egy újabb nyertes pályázat keretében a régóta meg nem oldott és jelentős problémát okozó felszíni csapadévíz elvezetésben is tudunk előre lépni, ugyanis 

A Nemzetgazdasági Minisztérium által kiírt „Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” pályázati felhívás keretében, MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA „Felszíni csapadékvíz elvezetése Maglódon” című pályázata 78 459 565 Ft támogatásban részesült.

A támogatási összegből az önkormányzat a BEM, a TÁNCSICS és RUDOLF utcák felszíni csapadékvíz elevezetését oldja meg, részben szikkasztott, részben burkolt felszín alatti víz elvezetéssel.

A támogatási szerződés megkötése után közbeszerzési eljárás keretében kerül kiválasztásra a kivitelező cég és ezt követően kezdődik el a beruházás.

Tájékoztató a Kormányablak és Okmányiroda ügyfélfogadási rendjéről a 2018. évi országgyűlési választásokhoz kapcsolódóan

Kormányablak és Okmányiroda ügyfélfogadási rendje

2018. április 6. (péntek) és 2018. április 08. (vasárnap) között

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2018. évi országgyűlési választásokhoz kapcsolódóan a Pest Megyei Kormányhivatal Vecsési Járási Hivatalának Kormányablak Osztálya 2018. április 06. (péntek) és 2018. április 08. (vasárnap) között, reggel 07:00 órától este 19:00 óráig tart nyitva.


Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy fenti napokon mind a Kormányablak, mind az Okmányiroda ügyfélszolgálatán a választáson való részvételi lehetőség biztosítása érdekében a rendes ügyfélfogadási időn kívül (Kormányablakban 7-8 óráig és 16-19 óráig, az Okmányirodában 7-19 óráig) kizárólag az alábbi ügytípusok intézésére lesz lehetőség:
- ideiglenes személyazonosító igazolvány kiadása

- a személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány pótlása
- az elkészült, személyazonosításra alkalmas okmányok (személyazonosító igazolvány, útlevél, valamint kártya formátumú vezetői engedély) átvétele

Húsvétkor zárva lesznek a Pest Megyei Kormányhivatal kormányablakai és okmányirodái

A Pest Megyei Kormányhivatal Vecsési Járási Hivatala tájékoztatja a tisztelt Ügyfeleket, hogy 2018. március 30-án, pénteken, valamint 2018. április 2-án, hétfőn a Nagypénteki, illetve Húsvéti Ünnepekre való tekintettel a Pest Megyei Kormányhivatal kormányablakai és okmányirodái zárva lesznek.

 

2018. március 26-án szünetel az ügyfélszolgálat és szociális ügyekben, valamint működési engedélyek kiadása, és birtokvitás ügyekben az ügyfélfogadás

Tájékoztatjuk a tisztelt Ügyfeleket, hogy a Polgármesteri Hivatalban

az ügyfélszolgálat és szociális ügyekben, valamint működési engedélyek kiadása, és birtokvitás ügyekben az ügyfélfogadás,

2018. március 26-án (hétfőn)

-technikai okok miatt-

szünetel.

Köszönjük megértésüket!

RizVN Login