Lehet, hogy az Ön környezetében élők közül is van olyan, aki ápolásra, segítségre szorul?

A Vecsési Járási Hivatal megtartotta 4. jelzőrendszeri megbeszélését Ecseren, melynek témája a cselekvőképességet érintő gondnokság alá helyezés és az idősek, betegek ellátása volt.

Egyre több egészégében károsodott ember van, akik segítségre szorulnak. A segítségnyújtás fontos számukra, ugyanakkor nem elhanyagolandó, hogy aki segítséget nyújt, a munkájában esetlegesen nem tud teljes mértékben helyt állni. Ennek kapcsán van lehetőség az ápolt személy után ápolási díjat igényelni.

Az ápolt személy részére fontos, hogy napközbeni ellátása, foglalkoztatása is megvalósulhasson, amelyre a nappali foglalkoztatók nyújtanak lehetőséget.

Az egészségkárosodásban olyan mértékben szenvedők, akik számára fontos a gyors szakszerű ellátás krízishelyzet esetén, igényelhető a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás.

Amennyiben bármely szolgáltatással kapcsolatban információra van szükségük, keressék fel az alábbi szerveket, hatóságokat:

Civil Nonprofit Kft. – Szolgáltatások: nappali foglalkoztatás, Szeretetgombóc Klub - Állandó foglalkozásai: gyógytorna minden héten, kedden; úszás – minden héten, szerdán; kézműves foglalkozás – minden héten, változó napokon.

Bővebben: Lehet, hogy az Ön környezetében élők közül is van olyan, aki ápolásra, segítségre szorul?

Határjárás

ÖKOVÍZ ügyintézési lehetőségek

Az "ÖKOVÍZ" Nonprofit Kft. értesíti Önöket, hogy a lakossági igények széles körű kiszolgálása érdekében a személyes ügyfélfogadáson kívül, írásban is bejelenthetőek a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást érintő adatváltozások.

Továbbá az ügyfélszolgálati rendszer keretében felmerülő problémák, panaszok, észrevételek megoldására a Társaság Központi Ügyfélszolgálatán, valamint postai, telefonos és internetes kapcsolattartással áll az Ügyfelek rendelkezésére:

2700 Cegléd, Pesti út. 65.

tel.:53/500-152, 53/500-153 fax. 53/505-566,

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Bővebben: ÖKOVÍZ ügyintézési lehetőségek

Maglód Város Önkormányzata pályázatot hirdet a Napsugár Óvoda óvodavezető beosztás ellátására

 
Maglód Város Önkormányzata a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet a Napsugár Óvoda óvodavezető (magasab vezető) beosztás ellátására.
 
A pályázat a https://kozigallas.gov.hu oldalon érhető el.

"Beszélő képek" című fotókiállításhoz kérjük a Maglód Ófaluiak segítségét

FELHÍVÁS

Kedves Maglód Ófaluiak!

„Beszélő képek” címmel fotókiállítást szervezünk. A kiállítás terveink szerint a mai Maglód Ófalui családoknál fellelhető régi fényképek alapján mutatja be a település lakóinak múlt századi közösségi életét.

Kérjük, aki szeretné megosztania az Ófaluban lakó emberek életét ábrázoló régi fényképeit, az tegye lehetővé azt számunkra. A fényképekről másolatokat készítünk (digitalizáljuk) a Miskolci Egyetem hallgatóinak bevonásával, majd azokból 2017 júniusában kiállítást rendezünk a Maglódi Művelődési Házban.

A régi fényképek felkutatására és digitalizálására a Miskolci Egyetem hallgatóinak kutatótábort szervezünk 2017. május 1-5 között Maglód Ófaluban. A Helytörténeti Gyűjteményben várjuk mindazokat, akik a falu életére vonatkozó családi fényképeiket megosztják a kutatócsoporttal. Aki nem tudja elhozni a fényképeket, és ezt jelzi számunkra, hallgatóink személyesen keresik fel és ott helyben digitalizálják azokat.

Segítségüket és támogatásukat kérve üdvözli Önöket:

Üdvözlettel:

Dr. Kotics József

intézetigazgató

Miskolci Egyetem Kulturális és Vizuális Antropológiai Intézet  

Bővebben: "Beszélő képek" című fotókiállításhoz kérjük a Maglód Ófaluiak segítségét

HÁZHOZ MENŐ LOMTALANÍTÁS

A törvényi szabályozással, valamint a hulladékgazdálkodási szolgáltatási rendszer egy magasabb szintre emelésével összhangban, a korábban meghirdetettel ellentétben a lomtalanítást évente ingatlanonként KÉT alkalommal házhoz menő rendszerrel végezzük. A lomtalanítás e módon történő biztosítása a lakosság számára is kényelmes, figyelembe véve, hogy nem kell egy meghatározott időponthoz igazodni. Bejelentést követően, az ügyfél igényeinek messzemenő figyelembe vételével, valamint a kapacitás kihasználtság függvényében kerül egyeztetésre az időpont.

Az eddigi gyakorlattal ellentétben, az új rendszer több szempontból is kedvezőbb és magasabb színvonalú szolgáltatást nyújt.

  • Az ügyfél maga választhatja meg a számára legmegfelelőbb időpontot a lomtalanításra, a közszolgáltató ezáltal igyekszik az ügyfél igényeihez igazodni
  • ellenőrizhetőbb a kihelyezett hulladék, a hulladéknak az átvétel időpontjáig „van gazdája”
  • a közterület ezáltal tisztábban tartható, a korábbi gyakorlatnál a lomtalanítás alkalmával városképet romboló állapotok uralkodtak
  • elkerülhető a „lomozók” megjelenése

Bővebben: HÁZHOZ MENŐ LOMTALANÍTÁS

2017.05.01-től változó étkezési térítési díjak

Az önkormányzat módosította a közétkeztetési díjakkal kapcsolatos rendeletét. A környező települések között a januári és februári emeléseket követően is szinte a legolcsóbb a közétkeztetés Maglódon, mégis jelentős anyagi terheket ró a családokra. Ezért az önkormányzat 2017. május elsejétől 5%-os támogatást nyújt a szülőknek. Az alábbi táblázatban találhatják a pontos térítési díjakat.


A DPMV Zrt. csalókra hívja fel a Felhasználók figyelmét!

Felhasználói bejelentésből értesültünk arról, hogy Vecsés és Ócsa településeken ismeretlen személyek, az ingatlanra becsengetve – magukat a DPMV Zrt. dolgozóinak kiadva – próbálkoztak állítólagos, jelentős összegű díjtartozásra hivatkozással, készpénzt kicsalni a felhasználóktól.

Felhívjuk Tisztelt Felhasználóink szíves figyelmét arra, hogy az esetleges díjhátralékról írásban küldünk emlékeztetőt, illetve felszólítást. Társaságunk munkatársai helyszíni pénzbeszedést nem végeznek. Az ilyen igénnyel fellépő személyek nem Társaságunk dolgozói és nem Társaságunk megbízásából járnak el.

Társaságunk az esetekkel kapcsolatban rendőrségi feljelentést tett.

Ezúton kérjük Tisztelt Felhasználóinkat, hogy hasonló esetekben körültekintően szíveskedjenek eljárni, és a magukat munkatársainknak kiadó személyektől feltétlenül kérjék el a DPMV Zrt. dolgozói által használt igazolványt, mely igazolja kilétüket.

Amennyiben tudomásuk van arról, hogy környezetükben hasonló esemény történt, kérjük Önöket, hogy haladéktalanul értesítsék a DPMV Zrt. legközelebbi ügyfélszolgálatát.

Gyál, 2017. április 20.                                    

                    Tisztelettel:

Bukri Sándor

                        műszaki igazgató

RizVN Login