Közmeghallgatás napirendként tárgyalják a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatására érkezett pályázatok elbírálását a testületi ülésen

Tájékoztatjuk a város Lakosságát, hogy Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. máricus 22-én 14.00 órai kezdettel tartandó ülésén a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatására érkezett pályázatok elbírálása közmeghallgatás napirendként kerül megtárgyalásra.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyaló terme

Meghívó

Február közepén, XII. alkalommal volt Maglód a Kárpát-medence szíve

A Maglódi Polgári Kör, 15 évvel ezelőtt, 2003-ban alakult. A hagyományápoló, értékőrző kör tagjai néhány évvel ezelőtt bejárták a történelmi Magyarország elcsatolt területeit, és több egyesülettel, településsel alakítottak ki baráti kapcsolatot. Ezen kapcsolatok ápolása, erősítése céljából rendezték meg 12 évvel ezelőtt a Kárpát-medencei magyar találkozót. A háromnapos gasztro-kulturális rendezvény a trianoni békediktátum nyomán szétszakadt magyar nemzet összetartozásának erősítését, tradicionális értékeinek ápolását, a határon belüli és kívüli települések együttműködésének elősegítését, egymás kölcsönös megismerését kívánja szolgálni. Az anyaországi és külhoni értékeket felvonultató találkozó az Ismerős arcok zenekar és Simó József előadóművész Wass Albert- estjével kezdődött. Másnap a MagHáz udvarában nagy közös disznóvágás keretében kóstolhatták a részvevők és érdeklődők egymás különleges disznótoros ételeit, a szabadtéri színpad előtt gyönyörködhettek a maglódi óvodások és néptánc tagozatos gyerekek előadásában.

 Reggelire hagymás vért vagy Malomfalváról érkezett székely vert kenyérből zsíros kenyeret lehetett fogyasztani. Az ebéd kiválasztása már nem volt olyan könnyű az idelátogatóknak, hiszen számtalan finomság várta őket, mint például, doroszlói paprikás, benei toros káposzta, gömörhosszúszói májas haluska, pusztinai borscs leves, maglódi pecsenye, erdélyi töltelékes káposzta, orja leves, doroszlói lekváros kifli, de a Várdarócról érkezett csoport által, 140 kiló húsból készített kolbász is az utolsó darabig elfogyott.

Bővebben: Február közepén, XII. alkalommal volt Maglód a Kárpát-medence szíve

KORMÁNYABLAK március 9-ei és 10-ei ügyfél fogadása

Tisztelt Ügyfeleink!

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Takarnet rendszer országos karbantartása miatt

2018. március 9-én pénteken 14 órától a lakcímbejelentések és a tulajdoni lapok kiadásának ügyintézése szünetel.

A rendszer karbantartása előreláthatóan 14 és 22 óra között zajlik.

 

A nemzetgazdasági miniszter a 2018. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló 9/2017. (V. 19.) NGM rendeletének 2. § a) pontja alapján 2018. március 10-e, szombat munkanap, mely alkalommal a 2018. március 16. pénteki pihenőnap helyett dolgozunk majd.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Ügyfélszolgálati Osztály jóváhagyott javaslata alapján - a normál pénteki rend szerint 16 óráig nyitva tartó -

kormányablakok és járásszékhelyi okmányirodák március 10. napon 8-15 óráig lesznek nyitva.

Megértésüket köszönjük.

Vecsés, 2018. március 6.

                                                                                                          Frank Dóra

                                                                                                        osztályvezető

Vecsési Járási Hivatal, Pest Megyei Kormányhivatal

A forradalom és szabadságharc 170. évfordulója

Civil szervezetek pénzügyi támogatása 2018

Tájékoztatjuk a civil szervezetek tagságát és vezetőit, hogy a 2018. évi költségvetési rendelet elfogadásával ez évben is lehetőség van számukra pénzügyi támogatási kérelemmel fordulni Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete felé.

A Képviselő-testület a költségvetési rendeleten belül, civil szervezetek támogatására 8 millió Ft-ot irányzott elő.

Kérem az önszerveződő közösségek vezetőit, hogy a kérelmüket a kitöltött adatlappal (a honlapról letölthető vagy a Polgármesteri Hivatalban beszerezhető) együtt 2018. március 12-i határidővel a Polgármesteri Hivatalban az alpolgármesternek címezve juttassák el.

A beérkezett pályázatokat előre láthatólag a márciusi testületi ülésen bírálja el a Képviselő-testület.

Adatlap

Megemlékezés

NAV Sajtóközlemény: Idéntől már az egyéni vállalkozók is használhatják a NAV webes kitöltőjét


Bővült az szja-bevallás elkészítési lehetőségeinek tárháza az egyéni vállalkozók számára, idéntől már ők is használhatják a NAV webes kitöltőjét. Az egyéni vállalkozóknak 2018. február 26-ig kell összeállítaniuk és eljuttatniuk szja-bevallásukat a NAV-hoz.

A NAV sajtóközleménye, amelyben tájékoztatást nyújtanak az egyéni vállalkozók szja-bevallás lehetőségeiről, az alábbi linken olvasható:

Sajtóközlemény szja-bevallás lehetőségei egyéni vállalkozók részére

 

Tájékoztatás az elektronikus ügyintézésről

Tisztelt Adózók!

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.), valamint a 451/2016 (XII.29.) kormányrendelet célul tűzte ki az elektronikus ügyintézés széleskörű elterjesztését, egyebek között az eljárások gyorsítása és az adminisztratív terhek csökkentése, a lakosság számára a korszerűbb és hatékonyabb közszolgáltatások nyújtása érdekében.

Törvényi kötelezettségének eleget téve önkormányzatunknál is megteremtésre kerültek az elektronikus ügyintézés alapvető feltételei azáltal, hogy a 2017-es évtől kezdődően helyi iparűzési adóbevallásukat az érintettek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal rendszerén keresztül is benyújthatják, továbbá, hogy a 2018 január 1-jétől a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. által bevezetésre került Önkormányzati Hivatali Portál keretében intézhetik ügyeiket a maglódi illetékességű ügyfelek. (A portál elérhetősége: https://ohp.asp.lgov.hu/ )

Bővebben: Tájékoztatás az elektronikus ügyintézésről

RizVN Login