Jegyzői hatáskörbe tartozó meglévő kutak legalizálása - Tájékoztató

A jegyzői hatáskörbe tartozó meglévő kutak legalizálásával kapcsolatos friss informánciók az alábbi linken olvashatóak:

http://maglod.hu/index.php/hirek-esemenyek/1953-valtoztak-a-jogszabalyok-a-jegyzoi-hataskoerbe-tartozo-kutakkal-kapcsolatban

 

Jegyzői hatáskörbe tartozó meglévő kutak legalizálása
(Engedélyt kell-e kérni pl. egy 100 éves, ásott kútra is?)

Az engedély nélkül létesített és üzemeltetett kutak nagy száma a magyarországi vízkészleteket jelentősen veszélyezteti. Ezért a hatályos vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 29. § (7) bekezdése alapján:


„Mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő, aki 2018. január 1-jét megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a) a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2018. december 31-ig kérelmezi, és b) az engedély megadásának feltételei fennállnak.”


Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a fenti jogszabályhelyre alapozott figyelmeztetés - mely szerint 2018. december 31-ig fennmaradási engedélyt kell kérni minden kútra, mert jön a bírság -
csak azokra a kutakra vonatkozik, melyekre a létesítésük időpontjában vízjogi létesítési engedélyt kellett volna kérni!

A 2017. februárjában kiadott Belügyminisztériumi Tájékoztató alapján:


Ásott kút esetében:
1.) 1965.07.01. napja előtt létesült, akkor nem kellett vízjogi létesítési engedély
2.) 1965.07.01. – 1992.02.15. között nem kellett vízjogi létesítési engedélyt kérni ásott kút megépítéséhez és átalakításához, ha:
„a) annak mélysége az első vízadó réteget követő záróréteget nem haladja meg;
b) élővízfolyás, csatorna vagy állóvíz medrétől legalább húsz méter, a környezetükre szennyező hatású építményektől (pl. istálló, ól), az egyéb kutaktól, épületektől és a telek határaitól pedig az erre vonatkozó építési előírásokban meghatározott távolságban van;
c) a víz kiemelése kézi erővel vagy olyan gépi berendezéssel történik, amelynek teljesítőképessége nem haladja meg a háztartás (háztáji gazdaság) indokolt vízszükségletének kielégítéséhez szükséges mértéket.” Belügyminisztériumi Tájékoztató
Továbbá, ha az ásott kutat nem fúrták meg és alakították át rejtett fúrt kúttá!
(Mindegyik feltételnek teljesülnie kell!)
3.) 1992.02.15. napja után minden ásott kútra kell vízjogi létesítési engedély


Fúrt kút esetében:
1.) 1960.08.08. napja előtt létesült, akkor nem kellett vízjogi létesítési engedély.
2.) 1960.08.08. -1992.02.15 között nem kellett vízjogi létesítési engedélyt engedély fúrt kút megépítéséhez és átalakításához, ha:
„10 méternél sekélyebb, illetve
kézi kiemelésű vagy 1,5 LE alatti teljesítményű szivattyúval működtetett,
kizárólag háztartási célokra használatos” Belügyminisztériumi Tájékoztató
(Mindegyik feltételnek teljesülnie kell!)
3.) 1992.02.15. napja után minden fúrt kútra kell vízjogi létesítési engedély.

Az 1.) ill. 2.) pont szerint létesült ásott ill. fúrt kutak esetében – Maglód jelentős részén ilyen kutak vannak - nem fennmaradási engedélyt, hanem vízjogi üzemeltetési (használatbavételi) engedélyt kell kérni. Ezen esetekben bírság 2018. december 31-e után sem helyezhető kilátásba, mert jogszerűen létesültek engedély nélkül!

Minden egyéb meglévő kútra, melyre létesítésekor is engedélyt kellett volna kérni, fennmaradási engedélyt kell kérni a mellékelt tájékoztató szerint!

A bírságmentességre vonatkozó 2018. december 31-ei határidőt a Kormány vélhetően megfogja hosszabbítani, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kezdeményezésére tekintettel.

Amennyiben bizonytalan valaki a kút besorolását illetően vagy biztosan tudja, hogy engedélyköteles lett volna és fennmaradási engedélyt kell kérnie, javasoljuk, keressen fel egy jogosultsággal rendelkező kútfúrót. Ezt megteheti például a következő honlapokon:


https://www.kamreg.hu/mkkir/kereso.html     (Tevékenység: kútfúrás)
vagy : http://www.vizkutfurok.hu/tagjaink.html

 

A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó kutak vízjogi üzemeltetési és fennmaradási engedélyezéséhez kérelem, az alábbi linkre kattintva tölthető le, amelyet Maglód Város Jegyzőjéhez kell benyújtani.

Szintén tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a minisztériumban jelenleg a korábbi a törvényjavaslat átdolgozása folyik. Jelen állapot szerint a fentiek érvényesek, ugyanakkor, hogy jogszabály milyen irányba változhat, nem tudjuk megjósolni.

Maglód, 2018. október 16.

                                                                                                                                                        dr. Takács Béla sk.
                                                                                                                                                               aljegyző


A kérelmeket papír alapon a hivatal címére postázva vagy ügyfélfogadási időben személyesen vagy hivatali kapun megküldve adhatják le. További tájékoztatást személyesen ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Műszaki Irodájának 20. szobájában Palotásné Tóth Orsolya műszaki ügyintézőnél vagy a 06  (29) 326-217 telefonszámon , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. címen kérhetnek.

Maglód térkép

szechenyi terv cimlapon feher

 

RizVN Login