Ebösszeírás 2015

 

Frissítés: A mikrochip száma vagy a kisállatútlevél száma alapján nyilvános keresési lehetőség a központi adatbázisban!

 

Tisztelt Ebtartó!

Maglód város közigazgatási területén az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. §-a alapján 2015. március 31. napjáig kerül sor az ebek összeírására, a jogszabályban meghatározott adattartalommal. Az összeírás ÖNBEVALLÁS útján történik.

 

A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni, az állat tulajdonosai, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonosának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.

Az ebösszeírás során az ebtartóknak ebenként egy, a fenti jogszabályban meghatározott adattartalmú adatlapot kell kitölteni és azokat az önkormányzat rendelkezésére bocsátani. (Az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után).

Tájékoztatjuk az ebtartókat, hogy Maglód Város Önkormányzata az ebösszeírás adatai alapján jelenleg nem tervezi ebrendészeti hozzájárulás bevezetését.

Az adatszolgáltatás kötelező, melyhez a szükséges nyomtatvány az alábbi linken letölthető:

Az ebösszeíró adatlap további példányai beszerezhetőek a Polgármesteri Hivatal portáján és Ügyfélszolgálatán.

Az ebösszeíró adatlapot ebenként kell kitölteni és eljuttatni a Polgármesteri Hivatal részére az alábbi módokon:

- levélben postai úton az alábbi levélcímre:                          2234 Maglód, Fő utca 12.

- személyesen:                                                                     leadható a Polgármesteri Hivatal portáján és Méhész Szilvia ügyintézőnél (emelet 14. iroda)

- elektronikus úton (aláírva, majd scannelt formában):       This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(Az elektronikusan kitöltött adatlapot - a nyilvántartásba vétel megkönnyítése miatt - excel formátumban is kérjük megküldeni a fenti e-mail címre!)

A kitöltéssel kapcsolatban az alábbi telefonszámon kaphatnak segítséget és tájékoztatást:

Méhész Szilvia ügyintéző:  06-29-525-342

Az ebösszeíró adatlapok leadásának határideje: 2015. március  31.

Tájékoztatjuk továbbá az ebtartókat, hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II.26.) Korm. rendelet 17/B. § (10) bekezdése szerint – 2013. január 1-től – a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (chippel) megjelölve tartható, ezért szíveskedjenek a transzponderrel meg nem jelölt ebeket szolgáltató állatorvosnál megjelöltetni.

A jogszabály megsértése esetén az ebtartó minimálisan 45.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, ezért kérjük, hogy aki e kötelezettségének még nem tett eleget, az ebösszeírási adatlap kitöltése előtt azt pótolja.

A transzponderrel már korábban megjelölt, ám az adatbázisban nem szereplő eb adatait az állat tartója köteles a szolgáltató állatorvossal az adatbázisban regisztráltatni. A regisztrált eb adatának megváltoztatása miatt történő adatmódosítás díjmentes.

Az ebösszeírásban mikrochippel ellátott és az állatorvosnál korábban bejelentett, a központi nyilvántartásban már szereplő, valamint a bilétával rendelkező és a helyi nyilvántartásban szereplő ebeket is be kell jelenteni.

Az ebtulajdonosok az ebösszeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkezett változásokat, szaporulatot 15 napon belül írásban bejelenteni.

Az ebösszeírás elmulasztásának jogkövetkezménye – az állatvédelmi bírságról szóló kormányrendelet alapján –  minimum 30.000,- Ft pénzbírság.

RizVN Login