A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium hirdetménye a Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér kötöttpályás kapcsolatának kialakítása céljából gyorsvasút létesítési eljárás megindításáról

Tisztelt Érdeklődők!

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér kötöttpályás kapcsolatának kialakítása céljából gyorsvasút létesítési eljárás megindításáról szóló  hirdetményét az alábbi linkre kattintva olvashatják:

NFM hirdetménye gyorsvasút létesítési eljárás megindításáról - Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér

 

A NIF Zrt. Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér kötött pályás kapcsolatának kialakítására vonatkozó környzeti hatásvizsgálati eljárása - kifeüggesztés kiegészítés

Tisztelt Érdeklődők!

A Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Környzetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya módosított közleményt adott ki a tárgyi ügyben közmeghallgatás kiírásának és az elektronikus úton közzétett dokumentáció elérési helyének javításával.

A kifüggesztés kiegészítését az alábbi linkre kattintva olvashatják:

A NIF Zrt. Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér kötött pályás kapcsolatának kialakítására vonatkozó környzeti hatásvizsgálati eljárása - kifeüggesztés kiegészítés

A környzetvédelmi hatósági eljárás megindításáról szóló PMKH közlemény az alábbi linken olvasható:

Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala közleménye környezetvédelmi hatósági eljárás megindításáról

 

Hirdetmény -A Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér kötöttpályás kapcsolatának kialakításáról

A Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér kötöttpályás kapcsolatának kialakításáról szóló környzeti hatástanulmányt az alábbi linken tekinthetik meg:

Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér kötöttpályás kapcsolatának kialakítása KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNY

 

Tervező: FŐMTERV – INFRAPLAN – ÚT-TESZT KONZORCIUM

Szaktervező: VIKÖTI Mérnök Iroda Kft.

Megbízó: Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.

 

Maglód Város Helyi Építési Szabályzatának javítása

A Maglód Város Helyi Építési Szabályzatára vonatkozó, 12 hónapos jótállási garancia keretében elvégzett javításokról ITT tájékozódhatnak.

Véleményezési szakasz kezdeményezése, Maglód Város Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS)

 

Maglód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 144/2016 (XI.17.) Kt. határozatában döntött Maglód Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája tervezetének véleményezésre bocsátásáról. Az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012 (XI.8.) Korm.rendelet 31.§1.bekezdésében foglaltak alapján véleményezési szakaszt kezdeményez.

Az ITS az alábbi linkre kattintva olvasható: Integrált Településfejlesztési Stratégia-Maglód

Véleményezési szakasz kezdeményezése, Maglód, Liszt Ferenc utca-Árpád vezér útja-Sorompó utca-vasút által határolt területére vonatkozó TSZT, HÉSZ eseti módosítására-, valamint egyéb előírások pontosítására irányuló HÉSZ módosításra

Maglód Város Önkormányzata a tájékoztatást az Önkormányzat 13/2013.(V.27.) Partnerségi egyeztetésről szóló rendelete alapján teszi.

TSZT és HÉSZ módosításának célja és indokai:

  •  A Liszt Ferenc utca- Árpád vezér útja- Sorompó utca -vasút által határolt terület övezeti rendszerének a felülvizsgálata, mely során a fejlesztési területen a tömbbelső feltárása, valamint egy új települési alközpont kialakítása lehetővé válhat.
  • A HÉSZ alkalmazása során fellelt pontatlan megfogalmazások, elírások, apróbb módosításai igények átvezetése.

TSZT szinten:

  • területfelhasználás módosítása: zöldterület növelése, településközpont vegyes terület kijelőlése

HÉSZ-SZT szinten:

  • A tömbfeltárással érintett területen a közlekedési, kiszolgáló utak rendszerének kiszabályozása, a kialakuló tömbök építési övezeteinek és jellemzőinek megalkotása.
  • Egyéb, a HÉSZ hatályba lépése óta felszínre került pontosítások, apróbb módosítások átvezetése.

Az alábbi linken található dokumentum nagy mérete miatt, a felületet csak letöltés után lehet elérni. Megértésüket köszönjük! 

Maglód Liszt Ferenc utcai szabályozás

A Képviselő-testület döntött Maglód, Pedagógus földek területére vonatkozó TSZT és HÉSZ módosítása elkészítésének szükségességéről, a településrendezési eljárás elindításáról

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 58/2016. (IV.21.) önkormányzati határozatában döntött Maglód, Pedagógus földek területére vonatkozó

- Településszerkezeti Terve (TSZT) és

- Helyi Építési Szabályzata (HÉSZ) módosítása elkészítésének szükségességéről, a településrendezési eljárás elindításáról.

Az ezzel kapcsolatos, 'Előzetes tájékoztatási szakasz kezdeményezése a Maglód, Pedagógus földek településszerkezeti terv-, és helyi építési szabályzat módosításának készítéséhez, valamint véleménykérés a 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet szerinti környezeti értékelés szükségességéről’ tárgyú levelet az alábbi linkre kattintva olvashatják.

Pedagógus földek, TSZT, HÉSZ

 

Maglód Város Helyi Építési Szabályzata

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április másodikától hatályos, 4/2016. (III.3.) önkormányzati rendelete Maglód Város Helyi Építési Szabályzatáról megtekinthető a következő linkre kattintva: http://maglod.hu/index.php/dokumentumok/rendeletek-2, a 3.) Építésügy, Településrendezés, helyi érdekvédelem pont alatt, vagy ezen az elérési útvonalon: Önkormányzat - Dokumentumok - Rendeletek -  3.) Építésügy, Településrendezés, helyi érdekvédelem.

A 3. pont alatt az építési tárgyú rendeletekkel összefüggő egyéb önkormányzati határozatok, úgy, mint a 2016. április 1-jétől hatályos, Maglód Város Településfejlesztési Koncepciója, valamint Településszerkezeti Terve is megtalálhatóak.

RizVN Login