HIRDETMÉNY - ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÓ MAGLÓD TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYVÉRŐL

 

MAGLÓD TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV 2018

Maglód Településképi arculati kézikönyve az alábbi linken megtekinthető:

MAGLÓD TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV 2018

A NIF Zrt. Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér kötött pályás kapcsolatának kialakítására vonatkozó másodfokú döntés

Tisztelt Érdeklődök!

A NIF Zrt. Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér kötött pályás kapcsolatának kialakítására vonatkozó PE/KTFO/172-1/2018ügyiratszámú másodfokú döntésről hirdetmény kerül kifüggesztésre a közigazgatásihatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 80 § (4) pont alapján 2018. 04. 18. napján Maglód Város Önkormányzatának hirdetőtábláján és hivatalos honlapján.

Az ügyhöz tartozó tervdokumentáció megtekinthető Maglód Város Önkormányzatának Igazgatási és Műszaki Irodájában (20. szoba).

HATÁROZAT

 

Kifüggesztés napja: 2018. 04. 18.

Levétel tervezett napja: 2018. 04. 24.

Maglód, 2018. 04. 18.

 

                  Dr. Takács Béla

   Aljegyző nevében és megbízásából

 

              Palotásné Tóth Orsolya

                műszaki ügyintéző

 

Közhírré tétel - körzeti erdőtervezés igazgatási tevékenységének megkezdéséről

 

KÖZLEMÉNY

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban Ákr.) 89.§ (1) bekezdése alapján

KÖZHÍRRÉ TESZEM

hogy a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Földművelési és Erdőgazdálkodási Főosztálya megkezdte a Csévharaszt-Felső-Tápió-vidéki erdőtervezési körzet körzeti erdőtervezését, melyre vonatkozó tájékoztató a közzététel mellékleteként megtekinthető illetve a http://portal.nebih.gov.hu címen az AKTUALITÁSOK fülön a HATÓSÁGI HIRDETMÉNYEK között a KÖRZETI ERDŐTERVEZÉS gyűjtőben is elérhető.

Kifüggesztés, honlapon történő közzététel napja: 2018. 04. 03.

Levétel tervezett napja: 2018. 04. 18.

Maglód, 2018. 03. 28.

Dr. Takács Béla

a Aljegyző nevében és megbízásából

Palotásné Tóth Orsolya

műszaki ügyintéző

                                  

                                                                            

A NIF Zrt. Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér kötött pályás kapcsolatának kialakítása tárgyú beruházással érintett ingatlanok végleges más célú hasznosítása

A NIF Zrt. Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér kötött pályás kapcsolatának kialakítása tárgyú fejlesztési beruházás kapcsán az érintett ingatlanok végleges más célú hasznosítása ügyében a Pest Megyei Kormányhivatal Monori Járási Hivatala Földhivatali Osztály 10111/2018 ügyiratszámon kiadott végzéséről hirdetmény kerül kifüggesztésre a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 80 § (4) pont alapján 2018. 01.29. napján Maglód Város Önkormányzatának hirdetőtábláján.

Kifüggesztés napja: 2018. 01.29.

Levétel tervezett napja: 2018.02.14.

A végzés az alábbi linkre kattintva olvasható:

Végzés

A NIF Zrt. Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér kötött pályás kapcsolatának kialakítására vonatkozó környezetvédelmi engedély kiegészítése

A NIF Zrt. Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér kötött pályás kapcsolatának kialakítására vonatkozó PE-06/KTF/26261-96/2017 számú környezetvédelmi engedély határozatot kiegészítő PE-06/KTF/655-1/2018 ügyiratszámú döntséről hirdetmény került kifüggesztésre a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 80 § (4) pont alapján 2018.01.12. napján Maglód Város Önkormányzatának hirdetőtábláján és hivatalos honlapján.

Az ügyhöz tartozó tervdokumentáció megtekinthető Maglód Város Önkormányzatának Igazgatási és Műszaki Irodájában (20. szoba).

 

Kifüggesztés napja: 2018.01.12.

Levél tervezett napja: 2018. 01.19.

Határozat

A NIF Zrt. Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér kötött pályás kapcsolatának kialakítása vasúti létesítmény engedélyezéséről szóló VHF/52627-72/2017-NFM számú határozat módosítása

 

A NIF Zrt. Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér kötött pályás kapcsolatának kialakítása vasúti létesítmény engedélyezéséről szóló VHF/52627-72/2017-NFM határozatot módosító VHF/82743-12/2017-NFM ügyiratszámú döntésról hirdetmény került kifüggesztésre a közigazgatásihatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 80 § (4) pont alapján 2017. 11. 06. napján Maglód Város Önkormányzatának hirdetőtábláján.

A hirdetmény az alábbi linkre kattintva olvasható: Hirdetmény

Az ügyhöz tartozó tervdokumentáció egy része megtekinthető Maglód Város Önkormányzatának Igazgatási és Műszaki Irodájában (20. szoba). A teljes ügyiratba viszont a hirdetményben szereplőek szerint a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban lehet betekinteni.

Kifüggesztés napja: 2017. 12.19.

Levétel tervezett napja: 2018.12.18.

Maglód Településszerkezeti Tervének és HÉSZ szabályzatának eseti módosítása

Véleményezési szakasz kezdeményezése, Maglód

Wodiáner utca – Dózsa György út – 190 és 189 hrsz-ú telkek – Bajcsi-Zsilinszky utca által határolt területére,

Liszt Ferenc utca-Árpád vezér útja-vasút által határolt területére  

és a Mendei út – (087/4) hrsz-ú út – (4262/9) hrsz-ú út által határolt területére vonatkozó Településszerkezeti Tervének és Helyi Építési Szabályzatának eseti módosításáról. 

Maglód részterületek-TSZT, HÉSZ módosítás: itt olvasható

Maglód térkép

szechenyi terv cimlapon feher

 

RizVN Login