Polgármesteri tájékoztató 2018. április

A Belügyminisztérium megjelentette az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztési pályázatát. A pályázat keretében újra lehetőség nyílik belterületi utak fejlesztésére. A pályázat 30 millió forintos vissza nem térítendő költségvetési támogatás mellett 25% önerőt ír elő. Benyújtási határidő május 2. A pályázati feltételeket két utca vonatkozásában teljesíteni tudjuk. A József Attila krt., Andrássy utca és Kossuth Lajos utca közötti szakasza és az Andrássy utca rendelkezik a pályázat benyújtásához szükséges tervekkel. Mindkét esetben igen rossz állapotú, gyenge minőségű aszfaltos útról beszélünk. A tervek szerint szegély építéssel és egy új aszfalt szőnyegezéssel javítanánk az utak állapotát nyertes pályázat esetén.

A képviselő testület meghatározta az éves közigazgatási szüneteket. 

A nyári igazgatási szünet: 2018.07.23. – 2018.08.03. (10 munkanap)

A téli igazgatási szünet: 2018.12.27. – 2018.12. 28. (2 munkanap)

A képviselő testület a Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége megkeresésére Nagy István maglódi lakos, művesekezelt sportolónak a Szervátültetettek és Művesekezeltek Európa Bajnokságán való részvételi költségeinek részbeni biztosítására (utazási költség) 120 ezer forint összegű támogatásról döntött.

A testületi ülésen a Monori rendőrkapitány, Zahorecz Sándor és Bába János a Maglódi rendőrőrs parancsnoka számolt be az éves munkájukról. Közbiztonságról szóló helyzetértékelésükben elmondták, hogy az elmúl 8 évben regisztrált bűncselekmények száma tekintetében stagnálás figyelhető meg, 2017 évben 148 eset volt, és a kiemelt bűncselekmények száma csökkent. (testi sértés, betörés, vagyon elleni bűncselekmények). Csökkent a súlyos testi sértések száma is. 2 alkalommal tulajdonítottak el zárt személyautót városunkból. Csökkent a garázdaságok száma, kiskorú veszélyeztetése ügyében nem indult eljárás. Örömteli, hogy orgazdaság, bűncselekményt nem regisztráltak. Összességében eredményes a monori rendőrkapitányság, a képviselő testület megköszönte a munkájukat és Bába János őrsparancsnoknak külön, hogy a városunkban nagyon jó a kapcsolatuk a civilekkel, szervezetekkel. Bármikor készséggel segítenek. Örsparancsnok úr, megköszönte az Önkormányzat támogatását és a polgár őrök, és közterület felügyelők a munkáját is.

A Maglód Projekt Kft. Felügyelő Bizottságának tagjai közül ketten - Horváthné Kertész Erzsébet és Varga Hajnalka - lemondtak a bizottsági tagságukról. Az önkormányzat 100%-os tulajdonában levő gazdasági társaságról lévén szó, az új tagok választásához alapítói döntés szükséges. A képviselő testület elfogadta Jenei Péter képviselő és Andráskóné Gerhát Melinda köztisztviselő, könyvelő személyére jelölését, akik a jelölést elvállalták. A 3. tag, Kérges László változatlan feltételekkel a bizottság tagja marad. A változást az alapító okiratban is át kell vezetni. A felügyelő bizottsági tagok megbízatása határozott időre szól, melynek végdátuma az alapító okiratban 2019. december 31. Ezért az új tagokat 2018. április 19-étől 2019. december 31-éig megválasztotta meg a képviselő testület.

Polgármesteri tájékoztató 2018. március

A képviselő testület elfogadta a 2018 évi közbeszerzési tervet, ami a bölcsőde-, az egészségház-beruházáshoz, és az útépítésekhez szükséges. A Nemzetgazdasági Minisztérium által kiírt „Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” pályázati felhívás keretében, MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA „Felszíni csapadékvíz elvezetése Maglódon” című pályázata 78 459 565 Ft támogatásban részesült. A támogatási összegből az önkormányzat a BEM, a TÁNCSICS és RUDOLF utcák felszíni csapadékvíz elevezetését oldja meg, részben szikkasztott, részben burkolt felszín alatti víz elvezetéssel.

A képviselő testület döntése alapján, az önkormányzat kezelésébe veszi az épülő ceglédi vasútvonal maglódi területen készülő felüljáróját.

Sürgősségi eljárásban szavaztunk a bölcsődeépítéshez szükséges önerő biztosításáról. A pályázat kiírása utáni áremelkedés teszi szükségessé a saját forrás bevonását. A támogatás 399,879 millió Ft-ján felül a legalacsonyabb árat kínáló Gomép Kft. ajánlatához bruttó 53,795 millió Ft kiegészítésre van szükség. A bölcsődéhez kapcsolódóan, a képviselők a Hargita köz folytatásában elhelyezkedő, árverés alatt álló szántó 5000 m2-nyi részének kisajátítását kezdeményezték, azért, hogy a most épülő bölcsőde mellett a túlzsúfolt körzetben pihenésre alkalmas zöldövezetet tudjunk kialakítani.

Elfogadták a Rescue-Med Kft. orvosi ügyeletről szóló beszámolóját. Maglódot és Ecsert a 7 orvossal, köztük gyermek szakorvossal, 5 nővérrel és 3 sofőrrel rendelkező szolgálat látja el. A testület hozzájárult, hogy dr. Babos Örs Levente 1 évre sportorvosként is igénybe vegye a rendelőt. A Vecsés és Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ beszámolójának maglódi részét Mayerné Lénárd Aranka írta, és szóban hozzáfűzte: akár panaszkodhatna is az őket mármár agyon nyomó munkáról, de épp arról ismerszenek meg, hogy ezt nem hagyják. Szeretnek erő felett is értelmet találni hivatásukban. A hagyományos tiszakécskei önismereti táborról is beszélt, jelenleg az intézményvezető szerint nem tudnak fiúkat bevonni, aminek akadálya, hogy a Márton Éva doktornő jóvoltából szívességként használt ingatlanban egy mosdó van, és a családsegítők is mind nők. Ha kapnának férfi segítséget, valóban létező nagy igényt tudnának kielégíteni.

Sürgősségi eljárásban keretében hozott döntést a képviselő testület a Kacifántos Gyermekeink Mosolyáért Alapítvány épület-igényéről. Az alapítvány a halmozottan sérült gyerekeknek nyújtana napközbeni ellátást. A képviselők a Dózsa Gy. u.-i egykori Csendes kocsma épületét ajánlották fel jelenleg egy évre, megállapodva arról is, hogy a használatba vételhez mennyi közösségi munkát biztosítanak. Hosszú Tibor iskolaigazgató beszámolt róla, hogy kibővítik a művészeti tagozatot, ahol az eddigi hangszeres oktatásban a komolyzenei tanszakok mellett szeptembertől népzenei osztályt is indítanak. Ez létszámbővítéssel nem fog járni.

A város és intézményei igényeinek kielégítésére csoportos gázenergia beszerzést engedélyeztek a képviselők 2018–2020 közötti időszakra.

Polgármesteri tájékoztató 2018. február

A februári testületi ülések legfontosabb napirendi pontja az éves költségvetés. Az idei évben már a saját bevétel aránya a nagyobb. Az éves bevételeinkből az állami normatíva 42%-ával szemben 58%-os saját bevétellel rendelkezik az önkormányzat. Az éves költségvetési keret összesen 1,8 milliárd forint. 2018-ban elsődleges szempontként a település- és intézményüzemeltetést vette figyelembe a képviselő testület. Az idei év legfontosabb fejlesztési célja a bölcsőde, és az új egészségház. A testület egyhangúlag fogadta el a város 2018. évi költségvetéséről szóló rendeletet.

A bölcsőde közbeszerzési eljárása a testületi ülésen lezáródott. A bölcsőde beruházás közbeszerzésének név szerinti szavazással kísért eredménye, hogy a 3 ajánlattevő közül egy érvénytelen volt, illetve az 1991-ben alapított nívódíjas Gomép Kft. 299,4 milliós ajánlata volt a legkedvezőbb. Az eredményhirdetéstől számított 360 napon belül be kell fejezni a fejlesztést, a jövő év elején pedig megkezdené az intézmény a működést.

Önkormányzati gazdasági társaságként a MagHáz 66 millió Ft, a Maglód Projekt 240 milli Ft-os támogatásban részesül, főként működésre.

Az Ady Endre, János, Lovassy és a Sallai utca felújítását pályázati forrásokból tervezzük megvalósítani. Szintén pályázati forrásból valósul meg a nyaralói iskola udvarán kialakítandó kosárlabda pálya. A sportcsarnok építésének támogatásáról, bízunk benne, mihamarabb dönt a kézilabda szövetség.

Az NGM márciusi útépítési pályázatán keresztül, maximum 150 millió Ft-os támogatásból a már engedélyezés alatt álló utak jöhetnek szóba, közülük is gondos mérlegelés alapján a Mendel, a Kepler, a Kisfaludy és a Báthory utca fejlesztésére kerülhet sor pozitív elbírálás esetén.

A települési támogatásokról 2015 elején alkotott szociális rendeletet az azóta eltelt 3 év, a szakma és az illetékes bizottság összegzett tapasztalatai nyomán módosították. Egységessé válik a települési temetési támogatásra való jogosultság és a támogatás összege, a támogatási formáknál módosult a jogosultsági határ, más esetekben a támogatási összeg emelkedett általában 10%-kal (pl. a települési lakásfenntartási támogatásé).

Az országgyűlési választásokra készülve, Margruber János jegyző, a Helyi Választási Iroda vezetője javaslatára 24 szavazatszámláló bizottsági tagot és 9 póttagot szavazott meg a testület.

A Liszt Ferenc repülőtér és Monor között tervezett új vasúti nyomvonalon épülő felüljáró kezelésbe vételéről is döntött a testület, mert ennek révén a déli iparterület közvetlenül összeköthető a leendő 4-es autópályával, ami felértékeli ezt a Maglód számára fontos fejlesztési területet.

Polgármesteri tájékoztató 2017. december

Ígéreteinkhez híven

Három év telt el a 2014-es önkormányzati választások óta, itt az ideje az összegzésnek, a visszatekintésnek és a még előttünk álló bő két év célkitűzései előkészítésének. A Maglódi Polgári Kör és a FIDESZ-KDNP jobb oldali választási szövetsége három fő vállalást fogalmazott meg a kampány során, új óvoda, bölcsőde, és új iskola építésére tettünk ígéretet.

A maglódi polgárok akaratából neki láthattunk a nagyszabású ígéretek megvalósításának, melyben teljes értékű partnereink a más színekben politizáló képviselőtársaink is. Az elmúlt időszakban pályázatok sorozatát készítettük el, melyek nélkül csak az üres szólamok maradtak volna utánunk. Az eredményességhez a jó pályázatokon kívül azonban támogató szövetségesekre is szükség van. Gyümölcsöző együttműködést tudtunk kialakítani többek között körzetünk országgyűlési képviselőjével és a monori tankerület vezetőjével.

2015-ben pályázati pénzből megépült városunk harmadik óvodája a klenovai városrészben. A beruházás révén sikerült megszüntetnünk az óvodai férőhelyhiányt településünkön. A tavalyi évben két pályázat előkészítésén dolgoztunk, mindkettőn eredményesen. 249.000.- Ft pályázati támogatásból megújult a nyaralói iskola épületegyüttese és a központi iskola régi szárnya, amelynek teljes megfiatalítása a  jövő évi tetőhéjazat cserével fejeződik be.

Nagy sikerként könyveljük el, hogy bölcsőde építési pályázatunk is támogatást nyert, így az év végén kiírásra került a kivitelezés közbeszerzési eljárása, melynek lezárását követően a jövő év elején megkezdődik az építkezés is a Szivárvány Óvoda melletti telken. A beruházás várható befejezésére a jövő év végén kerül sor.

Az idén plusz vállalásként elkészítettük negyedik pályázatunkat, melyből új egészségügyi komplexumot szeretnénk megvalósítani a központban. Terveink szerint a pályázatból megvalósuló új épület fogadná be felnőtt háziorvosainkat és fogorvosainkat, a Rákóczi utcai épületben pedig bővítenénk a védőnői szárnyat és a gyermekorvosi részleget.

Bővebben: Polgármesteri tájékoztató 2017. december

Polgármesteri tájékoztató 2017. november

A novemberi önkormányzati ülés, a lakosság számára egyik legfontosabb és legjobb híre, hogy folytatódik az útépítési program előkészítése. A Kepler, Mendel, Bem, Táncsics és a Rudolf u. aszfaltozása mellé a képviselők tervbe vették a Vörösmarty, Kisfaludy, Határ, Tinódi, Attila és a Báthory u. rendbe tételét is a januárban várható megyei pályázat kiírásában és sikerében bízva. (Jövőre, a következő lépésben kerülhet majd sor a vasút mögötti részekre, amint az út alatti infrastruktúrát kijavította a vízügy.)

A képviselők augusztusi ülésükön a Proment Consulting Pénzügyi Szolgáltató Kft.-t bízták meg az új bölcsőde építéséhez szükséges közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolításával, a szükséges dokumentációk elkészítése nyomán pedig most elindíthatták a hirdetmény és tárgyalás nélküli  közbeszerzést a kivitelezésre. 

A központi orvosi ügyelet biztosítására kiírt eljárásnál eredményhirdetésre került sor, a megkeresett 7 gazdasági szereplő közül az eddigi szolgáltató Rescue Med Egészségügyi Szolgáltató Kft. érvényes ajánlatot tett (2,2 millió Ft + áfa/hó árral), amit a testület elfogadott.

A testületi ülés most is rendelemódosításokkal indult: a 2017. évi költségvetés kiigazítását elsősorban az ismertté vált változások átvezetése indokolta. Megérkezett a bölcsőde építésére a támogatás, illetve a Maglód Projekt és a Tefü összeolvadása miatti kötelezettségek vagy a Fő u.-i buszöblök kialakításának költsége módosított a költségvetésen.

A képviselő-testület egyhangú döntése idén is lehetővé tett egy 30 millió Ft-os folyószámlahitel-felvételt, ami a biztonságos gazdálkodás garanciája. Az előre tervezett beruházások mellett a plusz terhek, a saját erőforrás kényszerű biztosítása (mint az önkormányzati fedezettel leaszfaltozott Bata Ferenc és Bercsényi u.) felemészti a tartalékokat, pedig a bölcsődeépítés mellett új egészségügyi központ és sportcsarnok építése is tervben van. A fejlesztések nem veszélyeztethetik a működőképességet.

Bővebben: Polgármesteri tájékoztató 2017. november

Polgármesteri tájékoztató 2017. október

Maglód város önkormányzata, még 2015-ben megvásárolta a jövőbeni iskola épületnek szánt területet. Most a képviselő-testület, földterület-cserével rendezte a szemben lévő lőtér területének egybefüggő önkormányzati tulajdonjogát, ezzel megteremtve, a későbbiekben megvalósítható, a leendő iskolához kapcsolódó fejlesztések lehetőségét. 

Miután felépült Maglód 3. óvodája, és végül a bölcsődepályázatunk pozitív elbírálásban részesült, aminek a közbesezrzési eljárása novemberben megindul, az egészségügyi komplexumunk fejlesztésére a pályázatunk beadásra került, a képviselő- testület a maglódi sportélet fejlesztésére is figyelmet kíván szentelni. A Maglódi Torna Club májusban adta be a kézilabda szövetséghez utánpótlás sportfejlesztési pályázatát egy kézilabda pálya méretű sportcsarnok megvalósítására, melynek helye a Decatlon melleti földterület, melyek megvásárlásáról sikeres megállapodás született a Budathlon Kft-vel. Elkészült a sportcsarnok terve és már jogerős építési engedéllyel rendlkezünk. A Maglódi Torna Club a felvételét kérte a Kéziabda Szövetségbe és az iskolával egyeztetve megkezdték a kézilabda szakosztály felépítését. Jelenleg 22 igazolt játékosunk van, utánpótlás korosztályban. A testnevelő tanárok vállalják az edzői feladatokat, az egyesület pedig a versenyzés feltételeinek megteremtését. Ezzel párhuzamosan a Szivárvány óvodában is elkezdődik a kézilabda oktatás. A szakosztályban az első évtől a gyerekeknek szerveznek kézilabdát, amihez a nyaralói tornacsarnok is megfefelő. AZ idősebb korosztályok csatlakozásával szélesedik a bázis, és a tornacsarnok felépítésével kezdődhet majd a minden korosztályra kiterjedő nagypályás kézilabdázás.A sportcsarnok beruházást 2018-ban kezdjük, 3 évre elosztva. Nem egészen 250 millió forintos önrész szükséges az akkori költségvetések terhére. Ez 30%-os önrészt jelent, mely 10 %-al csökkenhet. Hosszú Tibor iskolaigazgató támogatását és örömét fejezte ki, hiszen a tornatermek az oktatási igényeket sem tudják kielégíteni, nemhogy a művészeti oktatás vagy a városi ünnepek fedett helyszínt igénylő rendezvényeit, melyek már a MagHáz méretein is túlnőttek.

Bővebben: Polgármesteri tájékoztató 2017. október

Polgármesteri tájékoztató 2017. szeptember

A szeptemberi testületi ülésen döntött a testület, hogy a Bata és Bercsényi utcákat saját forrásból felújítja az önkormányzat, mivel a legutóbbi pályázatot elutasították. Folytatódik az Ady Endre utca aszfaltozása, illetve hamarosan elkészül a Fő utca és a 12 millió forint saját forrásból felújított buszöblöket is használatba veheti az utazóközönség.  A Dobó utcai buszmegálló is áthelyezésre került a felújítás során, biztonságossá téve így a Dobó utcából való kihajtást. Közben átadásra került a felújított Petőfi utca.  

A megyei kompenzációs keretből 80 millió forintra pályáztunk felszíni csapadékvíz elvezetésre. Ebből az összegből a Bem-Táncsics és a Rudolf utca csapadékvíz elvezetési problémáit szeretnénk megoldani.

A tanévkezdés apropóján, Hosszú Tibor iskolaigazgató beszámolt a 2016/17-es tanév tapasztalatairól. Fontos változás volt a működtető változása, ugyanis az önkormányzattól ez a feladat átkerült a tankerülethez. Mint minden változásnál, itt is pozitív és negatív hatásai is voltak a változásnak. Igazgató úr büszkén számolt be róla, hogy a kompetenciamérés eredményei szerint a Maglódi Vermesy Péter Általános és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói az országos átlag és a hasonló nagyságú városok átlaga fölötti teljesítményt nyújtottak, és az országos tudományos és sport versenyeken is szép eredményeket értek el. Részleteket a maglodis.hu oldalon találnak.

A testület az óvodák és az iskola beszámolóját is egyhangúlag elfogadta. Beszámolt a közterület felügyelet és a mezőőri szolgálat is. Továbbra is küzdenek az illegális szemétlerakókkal, a bírságokkal. A kihelyezett sorompók némi segítséget jelentenek, de több térfigyelő kamerára lenne szükség.

Dr. Szabó Ilona fogorvos, heti 2 órában havi 10 ezer forintos bérleti díjért magánrendelést folytathat és a Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy a további magánrendelések bérleti díját ehhez igazítsa a és rögzítse az éves szerződésben.

Maglód idén is csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz. 

Polgármesteri tájékoztató 2017. augusztus

Az augusztusi testületi ülést alapvetően pénzügyi, gazdasági, fejlesztési kérdések határozták meg.  A Nemzetgazdasági Minisztériumhoz benyújtuk a pályázatot  a város új egészségügyi komplexum megvalósítására. A 197,5 m Ft-os pályázati összeg mellé 10,4 m Ft önrészt biztosítotunk a jövő évi büdzséből. Kiemelt fejlesztési területté nyilvánítottuk a Bajcsy-Zsilinszky, Wodiáner, Dózsa Gy. u. és a Patak köz által határolt városrészt, az övezet szabályozási terve módosításának előkészítését elkezdjük, így a Rákóczi u.-i komplexumban jobb körülmények között maradnának a gyermekorvosok, a védőnők és az ügyelet, míg a házi és fogorvosok a Wodiáner u.-i új létesítménybe kerülnének.

A júliusban nyertesnek hirdetett közel négyszáz millió Ft-os bölcsődepályázat támogatási szerződése az ülés napján érkezett meg, és jövő októberre állnia is kell az új intézménynek. A szükséges közbeszerzési eljárás lebonyolításával a képviselők a Proment Kft.-t bízták meg, másfél millió forintos ajánlatukat elfogadva.

A jövő januárjától ellátandó orvosi ügyelethez szükséges közbeszerzési eljárásra a Biczó Ügyvédi Iroda kapott megbízást 300 ezer Ft-os ajánlatuk elfogadásával. A 2017-es költségvetési rendelet módosítását az időközbeni állami változások átvezetése, ill. főként az iskola energetikai felújításával kapcsolatos módosulások indokolták. Az ez évi büdzsé I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót is elfogadta a képviselő-testület.

Bővebben: Polgármesteri tájékoztató 2017. augusztus

RizVN Login