Polgármesteri tájékoztató 2017. augusztus

Az augusztusi testületi ülést alapvetően pénzügyi, gazdasági, fejlesztési kérdések határozták meg.  A Nemzetgazdasági Minisztériumhoz benyújtuk a pályázatot  a város új egészségügyi komplexum megvalósítására. A 197,5 m Ft-os pályázati összeg mellé 10,4 m Ft önrészt biztosítotunk a jövő évi büdzséből. Kiemelt fejlesztési területté nyilvánítottuk a Bajcsy-Zsilinszky, Wodiáner, Dózsa Gy. u. és a Patak köz által határolt városrészt, az övezet szabályozási terve módosításának előkészítését elkezdjük, így a Rákóczi u.-i komplexumban jobb körülmények között maradnának a gyermekorvosok, a védőnők és az ügyelet, míg a házi és fogorvosok a Wodiáner u.-i új létesítménybe kerülnének.

A júliusban nyertesnek hirdetett közel négyszáz millió Ft-os bölcsődepályázat támogatási szerződése az ülés napján érkezett meg, és jövő októberre állnia is kell az új intézménynek. A szükséges közbeszerzési eljárás lebonyolításával a képviselők a Proment Kft.-t bízták meg, másfél millió forintos ajánlatukat elfogadva.

A jövő januárjától ellátandó orvosi ügyelethez szükséges közbeszerzési eljárásra a Biczó Ügyvédi Iroda kapott megbízást 300 ezer Ft-os ajánlatuk elfogadásával. A 2017-es költségvetési rendelet módosítását az időközbeni állami változások átvezetése, ill. főként az iskola energetikai felújításával kapcsolatos módosulások indokolták. Az ez évi büdzsé I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót is elfogadta a képviselő-testület.

Bővebben: Polgármesteri tájékoztató 2017. augusztus

Polgármesteri tájékoztató 2017. június

A júniusi képviselő-testületi ülésen a Pest megyei Kormányhivatal javaslata nyomán, hatályon kívül helyezték a hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 15/2015. (XI. 23.) önkormányzati rendelet néhány pontját, mert az önkormányzat szabályozási lehetősége nem terjed ki arra, hogy a házasság időpontjára nézve előírásokat vagy korlátozó rendelkezéseket fogalmazzon meg, ahogy a házasságkötés helyszínére, speciális körülményeire vonatkozóan sem teheti ezt meg.

Ellenszavazat nélkül fogadta el az önkormányzat az Óvodától Iskoláig Közalapítvány és a Maglód Testvértelepüléseiért Közalapítvány elnökének beszámolóját. A Maglód újsággal kapcsolatban, a MagHáz Kulturális Közalapítvány az önkormányzati lap reklámszervezését végzi, a kiadásért és a terjesztésért a MagHáz ügyvezetője felel, a tartalmi-szerkesztési kérdéseket megbízási szerződés rendezi. Varga Zoltán, aki egyben a kuratóriumi elnöke és az újság főszerkesztője is, összefoglalta a lapkészítés neuralgikus pontjait. A legkomolyabb gond most a terjesztés, mert a postáshiány miatt, ha szórólaposok végzik a kihordást, megsokszorozódnak a lakossági panaszok, megnövekszik a terjesztési idő, azaz a postával kötött szerződést érdemes felülvizsgálni.

Bővebben: Polgármesteri tájékoztató 2017. június

Polgármesteri tájékoztató 2017. május

Egy kompenzációs pályázat kiírása révén került megvitatásra az egészségügy jelenlegi helyzete és fejlesztésének lehetősége Maglódon. A Rákóczi utcai épület tovább nem bővíthető már és a gyermeklétszám növekedésével a védőnők helyzete a legnehezebb jelen pillanatban. A már eleve szűkös helyen, még egy új védőnői körzet kialakítása szükséges. 200 millió forintos keretből 5-15 %-os önrésszel lehetőségünk nyílik egy új egészségügyi komplexum építésére, a Wodiáner utca 16. szám alatti ingatlanon. Így az jelenlegi helyen a védőnői szolgálat, a gyeremkorvosok és az ügyelet kényelmesen elférne, a felnőtt háziorvosi ellátás, a fogorvosi ellátás illetve a vérvételi hely az új épületbe kapna helyet.

Eredményesen szerepeltünk a Környezeti és Energiahatékonysági Program közép-magyarországi önkormányzatok számára kiírt pályázatán. A döntéshozók 245.101.665.- Ft összeggel támogatják Maglód város önkormányzati épületeinek energiahatékonysági felújítását. A támogatási összeg fedezi valamennyi régi építésű iskolaépület külső hőszigetelését és a nyílászárók cseréjét. Az önkormányzat saját bevételeinek terhére felújítja a központi épület és a nyaralói palatetős iskolaszárny tetőszerkezetét és tetőhéjazatát is. A beruházást érvényes szerződések birtokában még az idén szeretnénk megvalósítani.

Bővebben: Polgármesteri tájékoztató 2017. május

Polgármesteri tájékoztató 2017. április

Az áprilisi testületi ülés első napirendi pontjaként rendeletben meghatározták az idei évi közigazgatási szüneteket.

  • a nyári igazgatási szünet:  2017.07.17. – 2017.07.28. (10 munkanap)
  • a téli igazgatási szünet: 2017.12.27. – 2017.12. 29. (3 munkanap)

Az igazgatási szünet alatt ügyeletet biztosítunk a hivatalban, melyről előre tájékoztatjuk az ügyfeleket.

Mint ismeretes, az önkormányzat 2017. évre vonatkozóan már 2 alkalommal módosította a gyermekétkeztetésre vonatkozó térítési díjak mértékét. Január 1-jei hatállyal 3%-kal, majd február 1-től további 5%-kal emelte a díjakat. Ez az összesen 8%-os emelés sok család esetében komoly anyagi problémát jelent, ezért az önkormányzat döntése alapján május elsejétől 5%-os normatív önkormányzati támogatás formájában csökkentjük a ténylegesen fizetendő térítési díjakat.

Bővebben: Polgármesteri tájékoztató 2017. április

Polgármesteri tájékoztató 2017. március

A március 16-i önkormányzati ülésen napirend előtt Jenei Péter kérte a képviselőket, hogy járuljanak hozzá a nyaralói iskola játszóudvarának felújításához, melynek érdekében április 22-én jótékonysági bált is rendeznek. Maga egy havi tiszteletdíját ajánlotta fel erre a célra.

Módosították az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló rendeletet, hogy a 4 védőnő kérésére a gondozotti létszám kiegyenlítettebb legyen: így 191–212 családot, illetve 258–286 gondozottat látnak el fejenként.

A településfejlesztési eszközök működésének garanciája az egyeztetés szabályainak hatékonysága, ennek érdekében alkotta meg a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendeletét a testület. A tavaly elindított HÉSZ-módosítás és a Liszt F. – Árpád vezér u. – vasút által határolt területre vonatkozó szabályozási terv véleményezési eljárását és az állami főépítész jóváhagyását követően lezárták a tervezési és engedélyezési eljárást.

Bővebben: Polgármesteri tájékoztató 2017. március

Polgármesteri tájékoztató 2017. február

A februári önkormányzati ülés a pénzügyek, az okosan gazdálkodás jegyében zajlott. Elfogadásra került az ez évi költségvetési rendeletet. Minimál programot készítettünk. A saját forrás 55%-ot tesz ki, a 45 %-nyi állami normatíva a működési költségeket sem fedezi az 1 362 163 000 Ft. kiadással és ugyanekkora bevétellel számoló büdzsében. Idén is 30 milliós folyószámlahitel segíti a rugalmas gazdálkodást. Bár reménykeltőek a beadott pályázatok, a pozitív elbírálásig nem számolhatunk velük, a döntések után átcsoportosítás lesz a megoldás pl. a 100 milliós útépítésnél, az 500 milliós fejlesztési vagy a 400 milliós bölcsőde-programnál. Az iskola működtetésének állami átvállalása és a járulékcsökkentés segítheti a költségvetést, a városi intézmények működtetésére többet fordíthatunk a korábbiaknál, de a bevételek várhatóan nem haladják meg a tavalyi szintet. A Pest megyei kompenzációs keret szab határt az egészségügyi fejlesztésnél:  a maglódi komplexumot egy szárny kivételével felújítottuk, és ha új építésére is lehet pályázni, a Rákóczi u.-ban bővítenénk a védőnői, gyermekorvosi részt, és enyhítenénk a parkolási gondokat. Az önkormányzati ingatlanok felújításának legnagyobb tétele az iskola két épületének tetőcseréje, ami az energetikai pályázat elbírálásától függ. A buszmegállókat környezetbe illő pavilonokkal látjuk el. A város felújítási keretösszege 155 329, a beruházásoké 26 350 millió forint. A civil pályázati keret idén is 6 milliós, ekkora támogatást kap a Maglódi Torna Club, a Kacamajka  1 milliót, a 3 történelmi egyház 1,2 milliót. Táboroztatásra 1,5 millió forintot különítettünk el a költségvetésben.

Bővebben: Polgármesteri tájékoztató 2017. február

Polgármesteri tájékoztató 2017. január

Soron kívüli ülést tartott január 25-én a maglódi képviselő-testület, amit a „Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása Maglódon” tárgyban lefolytatott közbeszerzési eljárás eredmény-hirdetése indokolt.

Bár a munkaterv szerint januárban és júliusban nem tartanak rendes ülést, Tabányi Pál polgármester tájékoztatta az önkormányzatot, hogy lezárult és eredményes volt a közbeszerzés. A nyertes az egyetlen ajánlattevő, a ceglédi székhelyű (a jelenlegi szolgáltató Vertikál Zrt. érdekeltségi körébe tartozó) ÖKOVÍZ Önkormányzati Kommunális és Víziközmű Üzemeltető Nonprofit Kft. Máthé Márk közbeszerzési tanácsadó hozzátette, hogy ugyan egy gyáli székhelyű cég is kiváltotta a dokumentumcsomagot, végül csak az Ökovíz Nonprofit Kft. tett ajánlatot, amely valamennyi értékelési szempontnál maximális pontszámot kapott. A testület egyhangúlag felhatalmazta a polgármestert, hogy szerződést írjon alá a nyertes céggel. Az ajánlattétel szerint a jelenleg 26 településen  szolgáltatást végző ÖKOVÍZ ugyanazt a Kunépszolg Kft.-t kívánja alvállalkozóként igénybe venni, mint eddig a Vertikál Zrt. (amely egyébként tehát a nonprofit kft.-ben tag), továbbá évente 18 alkalommal vállal zöldhulladék-szállítást is, így a szolgáltatás tartalmában nem várható érdemi változás.

Bővebben: Polgármesteri tájékoztató 2017. január

Polgármesteri tájékoztató 2016. december

Zahorecz Sándor alezredes, a Monori Rendőrkapitányság parancsnoka a december 15-i képviselő-testületi ülésen mutatta be Bába János őrnagyot, aki Körmöndi Bernadett után tölti be a Maglódi Rendőrőrs vezetői tisztét.

Napirend előtt kapott szót Turcsány Zsolt. A képviselői tiszteletdíjak ütemezését kifogásolta. Számára bántóak azok a bírálatok, melyek szerint jó volna, ha „csinálnának már valamit a 200 ezres fizetésükért”. A környéken 5 városban is 150-180 ezer Ft közötti ez az összeg, Maglódon azonban bruttó 40 ezer, a bizottsági munkáért pedig 10 ezer Ft jár, ám ezt is csak késve kapják meg. Tabányi Pál polgármester is sokszor hallja: „bezzeg a szomszédban mekkora fejlődés van, mi pedig egy helyben topogunk”. Már a Helyi Építési Szabályzat elfogadása is cáfolja ezt, hiszen a nagyon sok előkészítést igénylő, fontos dokumentum hosszú távon meghatározza a településfejlesztést. Továbbá olyan komoly pályázat-alapozó munka folyt, hogy 3-4 esetben is esély van a teljes összeg elnyerésére 2017-ben: ilyen a bölcsőde- és az iskola-felújítási program is. Ezek együttesen elérik az 1 milliárd Ft értéket. Ha pedig megnézzük az iparűzési adó bevételeinek növekedését, akár Gyömrőhöz, Pécelhez képest (ami 2009-ben az előbbiben 161 millió Ft volt, az utóbbiban 220, míg itt 157 millió, 2015-ben pedig Gyömrőn 200, Pécelen 329, Maglódon 301 millió Ft), láthatjuk a fejlődés mértékét. A települések lélekszámát is figyelembe véve Maglódon a legmagasabb az 1 főre jutó ilyen bevétel. „Ez a válasz arra, hol tartunk, és mit végeztünk” – fogalmazott a polgármester.(Az ülésen elfogadták a 2017. évi munkatervet, illetve az ellenőrzési tervet szintén megszavazták a városvezetők. Tudomásul vették az Adó- és Pénzügyi Irodát vezető Bartos Gergely beszámolóját is a január és november közötti önkormányzati vagyonleltár alakulásáról.)

Bővebben: Polgármesteri tájékoztató 2016. december

RizVN Login