Polgármesteri tájékoztató 2017. január

Soron kívüli ülést tartott január 25-én a maglódi képviselő-testület, amit a „Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása Maglódon” tárgyban lefolytatott közbeszerzési eljárás eredmény-hirdetése indokolt.

Bár a munkaterv szerint januárban és júliusban nem tartanak rendes ülést, Tabányi Pál polgármester tájékoztatta az önkormányzatot, hogy lezárult és eredményes volt a közbeszerzés. A nyertes az egyetlen ajánlattevő, a ceglédi székhelyű (a jelenlegi szolgáltató Vertikál Zrt. érdekeltségi körébe tartozó) ÖKOVÍZ Önkormányzati Kommunális és Víziközmű Üzemeltető Nonprofit Kft. Máthé Márk közbeszerzési tanácsadó hozzátette, hogy ugyan egy gyáli székhelyű cég is kiváltotta a dokumentumcsomagot, végül csak az Ökovíz Nonprofit Kft. tett ajánlatot, amely valamennyi értékelési szempontnál maximális pontszámot kapott. A testület egyhangúlag felhatalmazta a polgármestert, hogy szerződést írjon alá a nyertes céggel. Az ajánlattétel szerint a jelenleg 26 településen  szolgáltatást végző ÖKOVÍZ ugyanazt a Kunépszolg Kft.-t kívánja alvállalkozóként igénybe venni, mint eddig a Vertikál Zrt. (amely egyébként tehát a nonprofit kft.-ben tag), továbbá évente 18 alkalommal vállal zöldhulladék-szállítást is, így a szolgáltatás tartalmában nem várható érdemi változás.

Bővebben: Polgármesteri tájékoztató 2017. január

Polgármesteri tájékoztató 2016. december

Zahorecz Sándor alezredes, a Monori Rendőrkapitányság parancsnoka a december 15-i képviselő-testületi ülésen mutatta be Bába János őrnagyot, aki Körmöndi Bernadett után tölti be a Maglódi Rendőrőrs vezetői tisztét.

Napirend előtt kapott szót Turcsány Zsolt. A képviselői tiszteletdíjak ütemezését kifogásolta. Számára bántóak azok a bírálatok, melyek szerint jó volna, ha „csinálnának már valamit a 200 ezres fizetésükért”. A környéken 5 városban is 150-180 ezer Ft közötti ez az összeg, Maglódon azonban bruttó 40 ezer, a bizottsági munkáért pedig 10 ezer Ft jár, ám ezt is csak késve kapják meg. Tabányi Pál polgármester is sokszor hallja: „bezzeg a szomszédban mekkora fejlődés van, mi pedig egy helyben topogunk”. Már a Helyi Építési Szabályzat elfogadása is cáfolja ezt, hiszen a nagyon sok előkészítést igénylő, fontos dokumentum hosszú távon meghatározza a településfejlesztést. Továbbá olyan komoly pályázat-alapozó munka folyt, hogy 3-4 esetben is esély van a teljes összeg elnyerésére 2017-ben: ilyen a bölcsőde- és az iskola-felújítási program is. Ezek együttesen elérik az 1 milliárd Ft értéket. Ha pedig megnézzük az iparűzési adó bevételeinek növekedését, akár Gyömrőhöz, Pécelhez képest (ami 2009-ben az előbbiben 161 millió Ft volt, az utóbbiban 220, míg itt 157 millió, 2015-ben pedig Gyömrőn 200, Pécelen 329, Maglódon 301 millió Ft), láthatjuk a fejlődés mértékét. A települések lélekszámát is figyelembe véve Maglódon a legmagasabb az 1 főre jutó ilyen bevétel. „Ez a válasz arra, hol tartunk, és mit végeztünk” – fogalmazott a polgármester.(Az ülésen elfogadták a 2017. évi munkatervet, illetve az ellenőrzési tervet szintén megszavazták a városvezetők. Tudomásul vették az Adó- és Pénzügyi Irodát vezető Bartos Gergely beszámolóját is a január és november közötti önkormányzati vagyonleltár alakulásáról.)

Bővebben: Polgármesteri tájékoztató 2016. december

Polgármesteri tájékoztató 2016. november

A november 17-i testületi ülés előtt Hosszú Tibor a Vermesy Péter Általános és Művészeti Iskola igazgatója bemutatta az általános iskola diákönkormányzatát, mely Bodrogi Tamás vezetésével ismertette programját. A Nothof Barbarából, Fekete Dánielből, Kis Csabából, Majer Dorinából álló delegáció szóvá tette a buszmegállók állapotát, a kerékpárutak hiányát, a Maglód-Pécel közötti közvetlen tömegközlekedés hiányát. A diákpolgármester szerint az iskola régi épülete padjainak, székeinek állapota rossz, elavult a számítógéppark. De szívesen lefestenék a lelátót és örülnének, ha több kuka volna az udvaron. A Képviselő–testület ígéretet tett a buszmegállók rendbetételére, a buszmegállók állapotának felmérése a testületi ülést megelőzően elkezdődött, rendbetételükre már árajánlatokat gyűjt az önkormányzat, a mihamarabbi megvalósítás érdekében. A kerékpárút, illetve a Péceli átjárás jelenleg még csak álom, forráshiány miatt erre ígéretet nem tudott tenni a Képviselő-testület. A  plusz kukákat, festés ötletét egyhangúlag támogatta a képviselő testület, erre biztosítani fogják a forrást. Polgármester úr, diákpolgármester úrnak ünnepélyes keretek között át adta a város kulcsát, megőrzésre. És kérte, hogy a májusi ülésig őrizze azt, illetve, májusban ismét vegyenek részt a képviselő testületi ülésen és beszéljék meg, hogy elégedettek-e a képviselő testület munkájával, betartották-e vállalásaikat. Hosszú Tibor intézményvezető bejelentette, hogy az Eagle Industry Hungary Kft. támogatása révén 500 ezer Ft-ot fordíthatnak az iskolaudvar fejlesztésére. Majd Jenei Péter felajánlotta egy havi tiszteletdíját a december 18-i Mindenki Karácsonya javára.

Bővebben: Polgármesteri tájékoztató 2016. november

Polgármesteri tájékoztató 2016. október

A képviselő-testület október 27-i ülésén valamennyi döntését egyhangúlag, ellenvélemény és tartózkodás nélkül hozta meg.

Módosították a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 3/2015. (II. 16.) önkormányzati rendeletet, hogy a szeptemberben elfogadott új behajtási tilalmak, korlátok szankcionálhatók legyenek.

Elfogadták a vállalkozó orvosok 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolókat. A megjelent dr. Babos Örs Levente Vanczák Csilla képviselő kérdései nyomán segített különválasztani a laborvizsgálatok keretében háziorvosi, szakorvosi beutalóval továbbra is ingyenesen igénybe vehető vérvétel lehetőségét a szeptemberben kísérletként bevezetett (épp szünetelő) pluszszolgáltatástól, amelyet egy magánlabor végez díjazásért gyorsan, kényelmesen, helyben, akár házhoz is menve.

Bővebben: Polgármesteri tájékoztató 2016. október

Polgármesteri tájékoztató 2016. szeptember

A Képviselő-testületi ülés a szeptemberi oktatási nevelési év kezdetével, az oktatási-nevelési intézmények beszámolóival kezdődött. Három óvodánk vezetősége tájékoztatott az előző év sikereiről, tapasztalatairól, nehézségeiről és információt kaptunk a most kezdődött 2016-17-es nevelési év főbb feladatairól. Az iskola helyzete sajnos az óvodákénál kicsit bonyolultabb, nehezebb, mert bár az intézmény maglódon van, az intézménybe járó gyermekek és a pedagógusok jó része maglódi, az irányítás január elsejétől teljesen át fog kerülni a vecsési tankerülethez. Ez a változás a művészeti oktatás fenntartásában okoz majd megoldandó feladatokat, hiszen ez egy olyan többlet az idejáró gyermekek számára, ami nem tartozik az állami alap-feladatellátás körébe, és nem tudni, ennek jelentős költségterheit, januártól milyen mértékben veszi át a KLIKK. A testület az első félévre eső térítési díj támogatást, egyhangú szavazással támogatta és elfogadta. A II. félévre nézve még nem tudni konkrétumokat, így ez a kérdés a későbbiekben ismételten a testület elé fog kerülni.

Bővebben: Polgármesteri tájékoztató 2016. szeptember

Polgármesteri tájékoztató 2016. augusztus

Az augusztusi Képviselő-testületi ülés központi feladata a félévi pénzügyi beszámolók áttekintése, megvizsgálása volt.

Az Önkormányzat félévi pénzügyi jelentéséből kiderült, hogy az első féléves önkormányzati gazdálkodás, várakozásaink szerint alakult. Néhány első félévre számított adóbevétel átcsúszik a második félévre, illetve a kiadási oldalon a pályázatokhoz (iskola energiahatékonysági felújítása, bölcsőde pályázat, 56-os emlékmű pályázat) kapcsolódó, előre megfizetendő költségek lettek átcsoportosítva, de ettől eltekintve az önkormányzat bevételi és kiadási oldalán jelentős eltérés nincs az előirányzotthoz képet. A Képviselő - testület megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta az önkormányzat 2016. első félévi költségvetésének végrehajtását.

Bővebben: Polgármesteri tájékoztató 2016. augusztus

Polgármesteri tájékoztató 2016. június

Jelentősen nő a helyi egészségügyi ellátás színvonala a június 23-i képviselő-testületi ülés nyomán. A kórházi, de a gyömrői szakorvosi rendelésekre is rendkívül nehéz időpontot kérni. Ezért az önkormányzat július 1-jétől ingyenes helyi diabetológiai, neurológiai, kardiológiai és sebész szakorvosi szűrővizsgálatokat indít, ahová háziorvosi beutalóval lehet bejelentkezni. A testület erre a célra havi 650 ezer Ft forrást biztosított. A szakrendelések egyelőre a Rákóczi utcai, II. sz. háziorvosi körzet rendelőjében kapnak helyet. Sürgősségi előterjesztés nyomán arra is egyhangú és határozott felhatalmazást kapott a polgármester, hogy az ellátási szerződésekről szóló tárgyalások nyomán napi 6 órás fogászati rendelés megteremtésével zárja le a hónapok óta tartó, a fogorvosi rendelések körül kialakult anomáliákat és vitákat. Jelenleg sem pénteken, sem esténként nincs ellátás, pedig többnyire csak munka után tudnánk fogorvoshoz menni. 

Bővebben: Polgármesteri tájékoztató 2016. június

Polgármesteri tájékoztató 2016. május

A  testület a 2015 évi költségvetési rendelet módosításáról döntött egyhangú szavazással.  Az év végi rendező tételek, az államkincstári előirányzat-változások, illetve az év során hozott önkormányzati döntések indokolták a változtatást.

A 2015-ös költségvetési évben az önkormányzati javak gyarapodtak (pl. a Szivárvány Óvodával és felújítások révén is), emellett 5 millió forint pénzmaradvánnyal zárt a mérleg. 1 398 e Ft bevételünk és 1 393 e Ft kiadásunk volt. A Maglódi Önkormányzat a feladatait megközelítőleg 50-50%-os arányban látja el állami és saját forrásokból. Saját bevételeink évről évre folyamatosan növekednek, köszönhetően a kedvező gazdasági folyamatok eredményeként gyarapodó céges nyereségnek és az iparűzési adónak. Saját forrásaink tehát jelentősen hozzájárulnak feladataink ellátásához és fejlesztéseinkhez is.

Bővebben: Polgármesteri tájékoztató 2016. május

RizVN Login