Polgármesteri tájékoztató 2018. szeptember

Folyó pályázati teendőink sűrűjében beszélgettünk, összegeztük az elmúlt évek történéseit, eredményeit. A mindennapi rohanásban, jót tesz néha egy-egy nyugodt pillanatban végiggondolni, mi is az, ami már mögöttünk van, mi is az, amit már sikerült a terveink közül megvalósítani, mi az, amire figyelni kell, és mi az, ami még előttünk álló feladat. Persze feladat mindig akad, a prioritási szempont felállítása viszont nem könnyű, hiszen, mindenki a saját szemszögéből állít fel fontossági sorrendeket. A polgármester és a képviselő-testület dönti el, és határozza meg ezt a sorrendet anyagi lehetőségeinket is figyelembe véve a sok más szempont mellett. Miközben összegeztünk és beszélgettünk, egymás után jöttek elő az elvégzett feladatok, melyek némelyike már-már számunka is szinte a feledés homályába lépett. Kész van, ez a lényeg, nyomás tovább! Mégis azt gondolom, miközben eljutnak az elégedetlenkedések hírei hozzánk, nem árt az összegzés, mert bizony sokszor nem mindenki számára látványos a munkánk.

A jelenlegi választási ciklus alatt számos sikeres pályázatnak örülhettünk, ezáltal a városban a fejlesztések jelentős méreteket öltöttek. Összességében 1,5 milliárd forintot is meghaladja a sikeres pályázatok révén már befejezett, vagy éppen a megvalósulás előtt álló beruházásaink értéke. A központi támogatásokhoz sokszor erőn felül igyekszünk a saját forrást hozzárendelni, hiszen csak így lehet teljes minden egyes fejlesztés.

Bővebben: Polgármesteri tájékoztató 2018. szeptember

Polgármesteri tájékoztató 2018. augusztus

Az augusztusi hónap a nyári szünet ellenére is aktívnak bizonyult a városi fejlesztések tekintetében. 78 millió forintos pályázati forrásból a Rudolf, Táncsics és Bem utcák csapadékvíz elvezetését tudjuk megoldani. A közbeszerzési folyamat elindult, a beruházások jövő év első felére fognak megvalósulni. Elindult az egészségház építésére az új közbeszerzési eljárási kiírás, reményeink szerint október közepére átadhatjuk a munkaterületet a kivitelezőnek és 2019 év végén megkezdheti működését a 4 háziorvosi szolgálat és a két fogorvosi szolgálat az új intézményben.

A tavalyi évben pályázati keretből felújított iskolaépületek után, utolsó momentumként a központi iskola tetőszerkezetét újítja fel a város saját forrásból. A kivitelezés terveink szerint, a szeptemberi iskolakezdésre elkészül. A nyár folyamán a „nyaralósi” iskolaudvaron elkészült a kosárlabda pálya, illetve a Kisfaludy utca és József Attila körúti szakaszon kialakításra került további 10 parkolóhely. Így a közintézmények, óvodák után az össze iskolaépületünk is megújult. Folyamatban vannak az állami beruházásból megvalósuló új iskola előkészítő munkálatai is.

Városi ünnepség keretében átadásra kerültek a városi kitüntetések. Díszpogári cím adományozásával köszönte meg a képviselő-testület Balog Zoltán  miniszteri biztos, közösségépítő és a város fejlődéséért tett munkásságát.  A kitüntetésekről bővebben ide kattintva olvashatnak.

 

 

Polgármesteri tájékoztató 2018. június

A képviselő-testület júniusi központi döntése a Wodiáner u. 16. sz. alatt új, 430 m2-es egészségügyi központ építésére vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítása volt. A Nemzetgazdasági Minisztérium által kiírt pályázatból megvalósuló egészségügyi komplexum megépítése révén, 197 448 223 Ft támogatásból ebben az épületben kap  majd helyet a 4 felnőtt háziorvosi szolgálat, a vérvételi egység illetve a 2 fogorvosi szolgálat. A Rákóczi utcában pedig a védőnői szolgálat és a gyermekorvosok, illetve az orvosi ügyelet kap helyet. 

A gyámügyi tevékenységről szóló beszámoló néhány adata: a tavaly 12 708 lélekszámú város egy év alatt 1142 fővel gyarapodott. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény évi egyszeri 6000 Ft-os támogatásában augusztus 1-jén 79, november 1-jén 75 fő részesült, a 6500 Ft-os támogatásban 32 és 23 fő. A 2017. évi átlag 104,5 fő ez 34,5-del kevesebb az előző időszakénál, ez az ingyenes gyermekétkeztetés körét kibővítő törvény hatása. Dec.-ben 479 óvodás vette igénybe az étkeztetést, közülük 319 fő 100%-os normatív kedvezményt kapott. Az 547 általános iskolásból 54 fő 100%-os, 144 fő pedig 50%-os kedvezményre volt jogosult. Az örvendetes ingyenesség nem kívánt hatása viszont az, hogy számos szülő gyermeke betegsége vagy más okból való távolmaradása esetén sem mondja le a nem mindig értékelt szolgáltatást, értelmetlen és felháborító pocséklást okozva, míg mások kimaradnak a közétkeztetésből. A képviselők pontos számokat kértek a jelenségről, és szervezési megoldásokat javasolnak legközelebb erre a problémára.

A 10 000 lakosúnál nagyobb települések kötelesek bölcsődét működtetni, és egy tavalyi felmérés szerint jelenleg 122 fő igényelné is ezt az ellátást. Igaz, egy 3 éves rendelet havi 15 ezer Ft támogatást biztosít a gyermeküket máshová járató szülők számára, de ezt az éves szinten 100 ezres összeget tavaly sem igényelte senki. 2017 júliusában mintegy 400 milliós támogatást nyert a város bölcsődeépítésre. Az eddigi tervek szerint Micimackó vagy Szitakötő Bölcsőde kivitelezése a Hargita köz 1. sz. alatt már elkezdődött. A januárban kiírt intézményvezetői pályázatra beadott 4 jelölt közül a testület Gellérthegyi Tibornét támogatta egyhangúlag, aki azonban jelenleg iskolai védőnői feladatait látja el, ezért a helyére kiírt sikeres pályázat után, július. 1-jétől kaphatja meg 5 évre szóló kinevezését.

Bővebben: Polgármesteri tájékoztató 2018. június

Polgármesteri tájékoztató 2018. május

A képviselő testület korábbi ígéreteihez híven, minden lehetőséget megragad, hogy az úthálózat állapotát javítsa, illetve fejlessze. A Belügyminisztérium által kiírt pályázat keretében, az 500 m hosszú Andrássy utca és a József A. krt. Andrássy és a Kossuth u. közé eső 375 m-es szakaszát szeretnénk tenni. A 30 millió forintos pályázathoz 25% önerőt biztosításáról döntött a képviselő-testület.

2 ingatlan megvásárlásáról szóló felhatalmazásról is döntött a képviselő-testület. Elővásárlási jogával élve a város megvásárolhat egy a Wodiáner u.-ban található ingatlant, melynek felét kínálta fel a tulajdonos, a másik feléről pedig árverés dönt illetve a Sallai utcában szintén a város elővásárlási jogának segítségével kerülhet egy ingatlan a város tulajdonába.

Beszámolt a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. az éves mérlegéről, és idei üzleti tervéről. A tavaly még 21 település tulajdonában álló társaság 19 565 000 Ft adózott eredménnyel zárt, amit annak ellenére nevezhetünk örvendetesnek, hogy a sajnálatos ráfizetéseket a pozitív mérlegű települések fedezik: Gyál, Maglód, Üllő és Vecsés. A DPMV képviselője nem tudott válaszolni Jenei Péter képviselő kérdésére, hogy mikor szűnhet meg a Liliom és a Nap u. környékén tavasztól őszig tartó bűzhatást, ill. megvalósulhat-e idén a vasúton túli területek csatornacsatlakoztatása. A társaságot korábban a beszámolók alkalmával a közelmúltban elhunyt ügyvezető képviselte, így Dudás Lajos kontrolling vezető utólagos tájékoztatást ígérhetett csak ezekben az ügyekben.

A Maglód Projekt Kft. felügyelő bizottsági tagságáról lemondott Horváthné Kertész Erzsébet és Varga Hajnalka helyére Jenei Pétert és Andráskóné Gerhát Melindát, a Városháza köztisztviselőjét választották.

Az augusztus 20-i ünnepségen átadandó kitüntetések odaítélését előkészítő munkacsoportot a tavalyihoz képest változatlan összetételben bízta meg a testület. Lévai Attila, Pavlovics Lászlóné és Vanczák Csilla képviselő mellett Bálint Klára, Osztertágné Szeili Mariann és Vaskó József segíti a megelőző eljárás lefolytatását. Az igazgatási szünet idén nyáron júl. 23-tól aug. 3-ig 10 munkanapon át tart, télen pedig dec. 27–28-án lesz. A Városháza telefonügyeletet tart ilyenkor a rendkívüli esetekre.

A Magyar Szervátültetettek Országos Szövetsége Nagy István Kertész Károly díjas maglódi Európa-bajnoksportoló javára kért támogatást. A város 120 ezer Ft értékben járul hozzá az asztali teniszező utazási költségeihez (a jún. 17–24. között Cagliariban megrendezendő Eb-n a teljes részvétel 450 ezer Ft-ba kerül).

Bővebben: Polgármesteri tájékoztató 2018. május

Polgármesteri tájékoztató 2018. április

A Belügyminisztérium megjelentette az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztési pályázatát. A pályázat keretében újra lehetőség nyílik belterületi utak fejlesztésére. A pályázat 30 millió forintos vissza nem térítendő költségvetési támogatás mellett 25% önerőt ír elő. Benyújtási határidő május 2. A pályázati feltételeket két utca vonatkozásában teljesíteni tudjuk. A József Attila krt., Andrássy utca és Kossuth Lajos utca közötti szakasza és az Andrássy utca rendelkezik a pályázat benyújtásához szükséges tervekkel. Mindkét esetben igen rossz állapotú, gyenge minőségű aszfaltos útról beszélünk. A tervek szerint szegély építéssel és egy új aszfalt szőnyegezéssel javítanánk az utak állapotát nyertes pályázat esetén.

A képviselő testület meghatározta az éves közigazgatási szüneteket. 

A nyári igazgatási szünet: 2018.07.23. – 2018.08.03. (10 munkanap)

A téli igazgatási szünet: 2018.12.27. – 2018.12. 28. (2 munkanap)

A képviselő testület a Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége megkeresésére Nagy István maglódi lakos, művesekezelt sportolónak a Szervátültetettek és Művesekezeltek Európa Bajnokságán való részvételi költségeinek részbeni biztosítására (utazási költség) 120 ezer forint összegű támogatásról döntött.

A testületi ülésen a Monori rendőrkapitány, Zahorecz Sándor és Bába János a Maglódi rendőrőrs parancsnoka számolt be az éves munkájukról. Közbiztonságról szóló helyzetértékelésükben elmondták, hogy az elmúl 8 évben regisztrált bűncselekmények száma tekintetében stagnálás figyelhető meg, 2017 évben 148 eset volt, és a kiemelt bűncselekmények száma csökkent. (testi sértés, betörés, vagyon elleni bűncselekmények). Csökkent a súlyos testi sértések száma is. 2 alkalommal tulajdonítottak el zárt személyautót városunkból. Csökkent a garázdaságok száma, kiskorú veszélyeztetése ügyében nem indult eljárás. Örömteli, hogy orgazdaság, bűncselekményt nem regisztráltak. Összességében eredményes a monori rendőrkapitányság, a képviselő testület megköszönte a munkájukat és Bába János őrsparancsnoknak külön, hogy a városunkban nagyon jó a kapcsolatuk a civilekkel, szervezetekkel. Bármikor készséggel segítenek. Örsparancsnok úr, megköszönte az Önkormányzat támogatását és a polgár őrök, és közterület felügyelők a munkáját is.

A Maglód Projekt Kft. Felügyelő Bizottságának tagjai közül ketten - Horváthné Kertész Erzsébet és Varga Hajnalka - lemondtak a bizottsági tagságukról. Az önkormányzat 100%-os tulajdonában levő gazdasági társaságról lévén szó, az új tagok választásához alapítói döntés szükséges. A képviselő testület elfogadta Jenei Péter képviselő és Andráskóné Gerhát Melinda köztisztviselő, könyvelő személyére jelölését, akik a jelölést elvállalták. A 3. tag, Kérges László változatlan feltételekkel a bizottság tagja marad. A változást az alapító okiratban is át kell vezetni. A felügyelő bizottsági tagok megbízatása határozott időre szól, melynek végdátuma az alapító okiratban 2019. december 31. Ezért az új tagokat 2018. április 19-étől 2019. december 31-éig megválasztotta meg a képviselő testület.

Polgármesteri tájékoztató 2018. március

A képviselő testület elfogadta a 2018 évi közbeszerzési tervet, ami a bölcsőde-, az egészségház-beruházáshoz, és az útépítésekhez szükséges. A Nemzetgazdasági Minisztérium által kiírt „Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” pályázati felhívás keretében, MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA „Felszíni csapadékvíz elvezetése Maglódon” című pályázata 78 459 565 Ft támogatásban részesült. A támogatási összegből az önkormányzat a BEM, a TÁNCSICS és RUDOLF utcák felszíni csapadékvíz elevezetését oldja meg, részben szikkasztott, részben burkolt felszín alatti víz elvezetéssel.

A képviselő testület döntése alapján, az önkormányzat kezelésébe veszi az épülő ceglédi vasútvonal maglódi területen készülő felüljáróját.

Sürgősségi eljárásban szavaztunk a bölcsődeépítéshez szükséges önerő biztosításáról. A pályázat kiírása utáni áremelkedés teszi szükségessé a saját forrás bevonását. A támogatás 399,879 millió Ft-ján felül a legalacsonyabb árat kínáló Gomép Kft. ajánlatához bruttó 53,795 millió Ft kiegészítésre van szükség. A bölcsődéhez kapcsolódóan, a képviselők a Hargita köz folytatásában elhelyezkedő, árverés alatt álló szántó 5000 m2-nyi részének kisajátítását kezdeményezték, azért, hogy a most épülő bölcsőde mellett a túlzsúfolt körzetben pihenésre alkalmas zöldövezetet tudjunk kialakítani.

Elfogadták a Rescue-Med Kft. orvosi ügyeletről szóló beszámolóját. Maglódot és Ecsert a 7 orvossal, köztük gyermek szakorvossal, 5 nővérrel és 3 sofőrrel rendelkező szolgálat látja el. A testület hozzájárult, hogy dr. Babos Örs Levente 1 évre sportorvosként is igénybe vegye a rendelőt. A Vecsés és Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ beszámolójának maglódi részét Mayerné Lénárd Aranka írta, és szóban hozzáfűzte: akár panaszkodhatna is az őket mármár agyon nyomó munkáról, de épp arról ismerszenek meg, hogy ezt nem hagyják. Szeretnek erő felett is értelmet találni hivatásukban. A hagyományos tiszakécskei önismereti táborról is beszélt, jelenleg az intézményvezető szerint nem tudnak fiúkat bevonni, aminek akadálya, hogy a Márton Éva doktornő jóvoltából szívességként használt ingatlanban egy mosdó van, és a családsegítők is mind nők. Ha kapnának férfi segítséget, valóban létező nagy igényt tudnának kielégíteni.

Sürgősségi eljárásban keretében hozott döntést a képviselő testület a Kacifántos Gyermekeink Mosolyáért Alapítvány épület-igényéről. Az alapítvány a halmozottan sérült gyerekeknek nyújtana napközbeni ellátást. A képviselők a Dózsa Gy. u.-i egykori Csendes kocsma épületét ajánlották fel jelenleg egy évre, megállapodva arról is, hogy a használatba vételhez mennyi közösségi munkát biztosítanak. Hosszú Tibor iskolaigazgató beszámolt róla, hogy kibővítik a művészeti tagozatot, ahol az eddigi hangszeres oktatásban a komolyzenei tanszakok mellett szeptembertől népzenei osztályt is indítanak. Ez létszámbővítéssel nem fog járni.

A város és intézményei igényeinek kielégítésére csoportos gázenergia beszerzést engedélyeztek a képviselők 2018–2020 közötti időszakra.

Polgármesteri tájékoztató 2018. február

A februári testületi ülések legfontosabb napirendi pontja az éves költségvetés. Az idei évben már a saját bevétel aránya a nagyobb. Az éves bevételeinkből az állami normatíva 42%-ával szemben 58%-os saját bevétellel rendelkezik az önkormányzat. Az éves költségvetési keret összesen 1,8 milliárd forint. 2018-ban elsődleges szempontként a település- és intézményüzemeltetést vette figyelembe a képviselő testület. Az idei év legfontosabb fejlesztési célja a bölcsőde, és az új egészségház. A testület egyhangúlag fogadta el a város 2018. évi költségvetéséről szóló rendeletet.

A bölcsőde közbeszerzési eljárása a testületi ülésen lezáródott. A bölcsőde beruházás közbeszerzésének név szerinti szavazással kísért eredménye, hogy a 3 ajánlattevő közül egy érvénytelen volt, illetve az 1991-ben alapított nívódíjas Gomép Kft. 299,4 milliós ajánlata volt a legkedvezőbb. Az eredményhirdetéstől számított 360 napon belül be kell fejezni a fejlesztést, a jövő év elején pedig megkezdené az intézmény a működést.

Önkormányzati gazdasági társaságként a MagHáz 66 millió Ft, a Maglód Projekt 240 milli Ft-os támogatásban részesül, főként működésre.

Az Ady Endre, János, Lovassy és a Sallai utca felújítását pályázati forrásokból tervezzük megvalósítani. Szintén pályázati forrásból valósul meg a nyaralói iskola udvarán kialakítandó kosárlabda pálya. A sportcsarnok építésének támogatásáról, bízunk benne, mihamarabb dönt a kézilabda szövetség.

Az NGM márciusi útépítési pályázatán keresztül, maximum 150 millió Ft-os támogatásból a már engedélyezés alatt álló utak jöhetnek szóba, közülük is gondos mérlegelés alapján a Mendel, a Kepler, a Kisfaludy és a Báthory utca fejlesztésére kerülhet sor pozitív elbírálás esetén.

A települési támogatásokról 2015 elején alkotott szociális rendeletet az azóta eltelt 3 év, a szakma és az illetékes bizottság összegzett tapasztalatai nyomán módosították. Egységessé válik a települési temetési támogatásra való jogosultság és a támogatás összege, a támogatási formáknál módosult a jogosultsági határ, más esetekben a támogatási összeg emelkedett általában 10%-kal (pl. a települési lakásfenntartási támogatásé).

Az országgyűlési választásokra készülve, Margruber János jegyző, a Helyi Választási Iroda vezetője javaslatára 24 szavazatszámláló bizottsági tagot és 9 póttagot szavazott meg a testület.

A Liszt Ferenc repülőtér és Monor között tervezett új vasúti nyomvonalon épülő felüljáró kezelésbe vételéről is döntött a testület, mert ennek révén a déli iparterület közvetlenül összeköthető a leendő 4-es autópályával, ami felértékeli ezt a Maglód számára fontos fejlesztési területet.

Polgármesteri tájékoztató 2017. december

Ígéreteinkhez híven

Három év telt el a 2014-es önkormányzati választások óta, itt az ideje az összegzésnek, a visszatekintésnek és a még előttünk álló bő két év célkitűzései előkészítésének. A Maglódi Polgári Kör és a FIDESZ-KDNP jobb oldali választási szövetsége három fő vállalást fogalmazott meg a kampány során, új óvoda, bölcsőde, és új iskola építésére tettünk ígéretet.

A maglódi polgárok akaratából neki láthattunk a nagyszabású ígéretek megvalósításának, melyben teljes értékű partnereink a más színekben politizáló képviselőtársaink is. Az elmúlt időszakban pályázatok sorozatát készítettük el, melyek nélkül csak az üres szólamok maradtak volna utánunk. Az eredményességhez a jó pályázatokon kívül azonban támogató szövetségesekre is szükség van. Gyümölcsöző együttműködést tudtunk kialakítani többek között körzetünk országgyűlési képviselőjével és a monori tankerület vezetőjével.

2015-ben pályázati pénzből megépült városunk harmadik óvodája a klenovai városrészben. A beruházás révén sikerült megszüntetnünk az óvodai férőhelyhiányt településünkön. A tavalyi évben két pályázat előkészítésén dolgoztunk, mindkettőn eredményesen. 249.000.- Ft pályázati támogatásból megújult a nyaralói iskola épületegyüttese és a központi iskola régi szárnya, amelynek teljes megfiatalítása a  jövő évi tetőhéjazat cserével fejeződik be.

Nagy sikerként könyveljük el, hogy bölcsőde építési pályázatunk is támogatást nyert, így az év végén kiírásra került a kivitelezés közbeszerzési eljárása, melynek lezárását követően a jövő év elején megkezdődik az építkezés is a Szivárvány Óvoda melletti telken. A beruházás várható befejezésére a jövő év végén kerül sor.

Az idén plusz vállalásként elkészítettük negyedik pályázatunkat, melyből új egészségügyi komplexumot szeretnénk megvalósítani a központban. Terveink szerint a pályázatból megvalósuló új épület fogadná be felnőtt háziorvosainkat és fogorvosainkat, a Rákóczi utcai épületben pedig bővítenénk a védőnői szárnyat és a gyermekorvosi részleget.

Bővebben: Polgármesteri tájékoztató 2017. december

RizVN Login