APEH Közlemény

Háztartási munka - adórendszeren kívüli kereset

A júliusban elfogadott és e hónapban kihirdetett adótörvényeknek köszönhetően 2010. augusztus 15-én megjelent az adórendszeren kívüli (adó- és járulékmentes) kereset fogalma. A részletszabályokról az állami adóhivatal tájékoztatót adott közre a múlt héten.

Az APEH tájékoztatójából kiderül, hogy adórendszeren kívüli keresetet a háztartási alkalmazottak szerezhetnek egy magánszemély háztatásában végzett munka után. Ilyen munka lehet: a lakás takarítása, főzés, mosás, vasalás, gyermekek felügyelete, házi tanítása, otthoni gondozás és ápolás, házvezetés, kertgondozás. Fontos, hogy a tevékenység a háztartási alkalmazott foglalkoztatója és háztartásában vele együtt élő személyek, továbbá közeli hozzátartozói mindennapi életéhez szükséges feltételek biztosítását szolgálja.

A törvény értelmében nem tekinthető háztartási munkának a fenti munkák elvégzése, ha a háztartási alkalmazott ilyen tevékenységet folytató vállalkozó, vagy ilyen tevékenységet folytató vállalkozás tagja vagy munkavállalója, feltéve, hogy a tevékenységet e minőségével összefüggésben végzi. A háztartási alkalmazott tevékenysége továbbá csak akkor tekinthető háztartási munkának, ha a munka nem szolgál üzletszerű célokat, és ha a foglalkoztató semmilyen juttatásban sem részesül mástól a háztartási alkalmazott által nyújtott szolgáltatás ellenértékeként.

A törvényes foglalkoztatásról

Ahhoz, hogy adó- és járulékmentesen legálisan foglalkoztathasson, valaki háztartási alkalmazottat a munkavégzés megkezdése előtt be kell jelentenie a foglalkoztató adóazonosító jelét, a háztartási alkalmazott adóazonosító jelét és társadalombiztosítási azonosító jelét, és a tényleges foglalkoztatás kezdőnapját az APEH-nak.

A bejelentés történhet elektronikus úton az Ügyfélkapun keresztül, telefonon az APEH telefonos ügyfélszolgálatán vagy SMS-ben. Utóbbi opció azonban csak 2010. december 1-jétől él majd. Elektronikus bejelentés esetén az APEH honlapjáról letölthető 10T1043H jelű bejelentőt kell használni. Papír alapú vagy személyesen történő bejelentésre nincsen mód!

A háztartási alkalmazottak bejelentése a bejelentés napját is magában foglaló hónap utolsó napjáig érvényes. Amennyiben a foglalkoztatás átnyúlik a következő hónapra is, úgy a hónap első napján újabb bejelentést kell tennie a foglalkoztatónak. A bejelentés regisztrációjának díja havonként és alkalmazottanként 1000 forint. A regisztrációs díjat mindig a bejelentés hónapját követő hónap 12. napjáig kell az APEH-nak megfizetni. Egy átmeneti rendelkezés értelmében a regisztrációs díjfizetési kötelezettséget csak szeptember 15-étől kell teljesíteni, így az első regisztrációs díjakat 2010. október 12-ig kell megfizetni.

További fontos tudnivalók

Az adórendszeren kívüli keresettel összefüggésben bevallási kötelezettség sem a foglalkoztatót, sem a háztartási alkalmazottat nem terheli. A háztartási alkalmazott az őt megillető adórendszeren kívüli bevétel összegéről a bevétel megszerzése időpontjában igazolást kérhet a foglalkoztatótól. Amennyiben a háztartási alkalmazottat ugyanaz a foglalkoztató egy adott hónapban több napon is foglalkoztatja, a háztartási alkalmazott az igazolást az adott hónapban az utolsó munkavégzéssel töltött napon kérheti. Az igazolásminta az APEH honlapján a "Letöltések" menü, "Adatlapok, igazolások, meghatalmazás minták" menüpontjából lesz elérhető.

A regisztrációs díj megfizetése társadalombiztosítási ellátásra való jogosultságot nem keletkeztet, és a háztartási munkára alkalmazott személy a Tbj. vonatkozásában nem minősül biztosítottnak. E jogcímen tehát egészségügyi szolgáltatásra jogosultnak sem minősül a háztartási alkalmazott.

Ha a foglalkoztató elmulasztja a regisztrációs díjfizetési kötelezettségét és/vagy a bejelentési kötelezettségét teljesíteni, a mulasztással érintett naptári hónapokban a háztartási alkalmazottnak kifizetett bevétel teljes összege után az személyi jövedelemadó-törvény szerint adót és a Tbj törvény szerinti járulékokat kell megfizetnie. Emellett a foglalkoztató 100 000 forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható, amenn

RizVN Login