Megváltozott a pályázati rendelet

A képviselő-testület 2005. január 27-i ülésén felülvizsgálta 3/2003.(II.14.)Kt. rendeletét a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről.

MEGVÁLTOZOTT A PÁLYÁZATI RENDELET

A képviselő-testület 2005. január 27-i ülésén felülvizsgálta 3/2003.(II.14.)Kt. rendeletét A helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről. Az átdolgozás során új elemek kerültek be a rendeletbe. Alapvető változás, hogy a pályázati időszak tárgyév április 1-től, tárgyévet követő év március 31-ig tart. Az önkormányzat 30 nappal előrébb hozta a pályázati határidőt (60 nap helyett 30 nap a költségvetés elfogadásától), pontosították az adatlapok rovatait, hogy minden szükséges információ (számlaszám, adószám, elérhetőségek, stb.) már a pályázat benyújtásánál rendelkezésre álljon, ne csak az elbírálás után kelljen ezeket beszerezni. A 4. számú mellékletben megjelenik a kötendő támogatási szerződés is. Újdonság, hogy a pályázóknak minden évben be kell szerezniük az illetékes bíróság (legtöbb esetben a Pest Megyei Bíróság Közigazgatási Irodája ? 1146 Budapest, Thököly u. 97-101.) által kiadott és 30 napnál nem régebbi kivonatát a hatályos adatokról. Az eddigi gyakorlatnak megfelelően a támogatott cél más célra történő felhasználását csak a szerződés módosításával lehet megvalósítani, ellenkező esetben a pénzt vissza kell fizetni.

A részletes szabályok és adatlapok megtekinthetőek és itt letölthetőek:

Önszerveződő rendelet ? egységes szerkezetbe

RizVN Login