Polgármesteri Hivatal elérhetőségei

A Polgármesteri Hivatal elérhetőségei

Központi telefonszám: (29) 325-111
email: maglodpmh@maglod.hu

 

Porta: 108

 

Tabányi Pál
polgármester
(29) 526-098
tabanyi.pal@maglod.hu
Emelet 13

 

Kérges László
alpolgármester
(29) 326-216
kerges.laszlo@maglod.hu
Emelet 14

 

Jenei Péter
alpolgármester
(70) 422-6160
jeneipeter88@gmail.com
Emelet 14

 

Margruber János
jegyző
(29) 526-098
margruber.janos@maglod.hu
Emelet 13

 

Dr. Takács Béla
aljegyző
(29) 526-091
takacs.bela@maglod.hu
Emelet 12

 

 


 

 

Titkárság
Emelet 13

 

Dobronyi Szilvia
(29) 526-098
dobronyi.szilvia@maglod.hu

 

 


 

 

Önkormányzati Iroda

 

Kákonyiné Zima Márta
polgármesteri referens
(képviselő-testületi ülések, kisebbségi önkormányzatok, határozatok, rendeletek)
(29) 526-090
kakonyine.zima.marta@maglod.hu
Emelet 11


Bobákné Szabados Márta

személyzeti referens
(személyzeti ügyek, önk.-i hatósági ügyek)
(29) 525-061
bobak.marta@maglod.hu
Emelet 15

 

Fajka Szilvia
sajtóreferens, anyakönyvvezető, pályázati referens
(29) 525-342
fajka.szilvia@maglod.hu
Emelet 14

 

 


 

 

Adó- és Pénzügyi Iroda
Földszint 2

    

Andráskóné Gerhát Melinda
irodavezető
(29) 526-096
andrasko.melinda@maglod.hu

 

 


    

 

Pénzügyi Iroda

 

Takács Tünde
(közműfejlesztési hozzájárulás)
(29) 526-096
takacs.tunde@maglod.hu

 

Zsákai Mónika
(29) 526-096
zsakai.monika@maglod.hu

 

Csúri Krisztiánné
(29) 526-096
csuri.krisztianne@maglod.hu

 

Bobákné Szabados Márta
(pénztár)
(29) 525-343
bobak.marta@maglod.hu

    

 


 

 

Adócsoport
Földszint 4

 

Bodáné Szabó Veronika
csoportvezető
(talajterhelési díj, végrehajtás, adók módjára behajtandó köztartozás, közigazgatási bírság, méltányosság, könyvelés, adóigazolások)
(29) 325-144
bodane.szabo.veronika@maglod.hu

 

Szilágyi Ferencné
(iparűzési adó, telekadó, msz. kommunális adó)
(29) 325-144
szilagyi.ferencne@maglod.hu

 

Geréb Csilla
(iktatás, adminisztráció, végrehajtás)
(29) 526-092
gereb.csilla@maglod.hu

 

Schlekmann Ildikó
(telekadó, kommunális adó, építményadó, gépjármű adó tájékoztatás, automatikus részletfizetés)
(29) 526-092
schlekmann.ildiko@maglod.hu

 

Bakonyi Adrienn
(helyi iparűzési adó, adóérték bizonyítvány, gépjárműadó tájékoztatás)
(29) 325-144
bakonyi.adrien@maglod.hu

 

    


 

 

Igazgatási Csoport

 

Dr. Csada Judit
csoportvezető
(működési engedélyek, birtokvita, állattartási ügyek)
(29) 525-060
csada.judit@maglod.hu
Emelet 18

 

Kovács Katalin
(hagyatéki ügyek)
(29) 526-093
kovacs.katalin@maglod.hu

Emelet 16

 

Dósa Szilvia
(anyakönyvvezető, lakcím igazolás)
(29) 526-094
dosa.szilvia@maglod.hu
Emelet 17

 

Potocska Györgyné
(anyakönyvvezető, jegyzői gyámhatósági ügyek)
(29) 526-094
potocska.gyorgyne@maglod.hu
Emelet 17

 

Szabó Tímea
igazgatási főelőadó
(települési támogatás, szociális ügyek)
(29) 526-097
szabo.timea@maglod.hu
Földszint 1

 

Katona-Siklósi Gabriella
(szociális ügyek, ügyfélszolgálat, iktatás)
(29) 525-062
katona.gabi@maglod.hu
Földszint 5

 

 


 

 

Főépítészi iroda
(29) 326-217
Emelet 20

 

Rupp Zoltán
főépítész
(Szerda: 15.00-17.00)
rupp.zoltan@maglod.hu

 

Palotásné Tóth Orsolya
(építésügyekkel kapcsolatos tájékoztatás, műszaki szakhatósági feladatok, hatósági bizonyítványok kiállítása, kútügyek)
toth.orsolya@maglod.hu

 

 


 

 

Műszaki iroda
(29) 526-095
Emelet 19

 

Telek Tamás
(beruházás, közterületfoglalási engedélyek, behajtási hozzájárulások, közmű, utak, útfelbontás, közterület, katasztrófavédelmi feladatok)
telek.tamas@maglod.hu

 

Gerencsér József Balázs
közterület-felügyelő
gerencser.jozsef@maglod.hu

(70) 420 6366

 

Bán Zsolt
közterület-felügyelő
kozteruletfelugyelet@maglod.hu

(70) 420-6335

 

 


 

 

Gottl Áron
informatikus
gottl.aron@maglod.hu

 

 


 

  

ifj. Holecz Róbert
mezőőr
(70) 564-3847