Hatályos rendeletek

MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HATÁLYOS RENDELETEINEK JEGYZÉKE

 

A Képviselő-testület 2024. május 30-i ülésén elfogadott rendeletei: 

 

MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT RENDELETEI TEMATIZÁLVA

 

Témakörök:

1. Általános önkormányzati feladatok

2. Adóügyek, talajterhelési díj

3. Építésügy, településrendezés, helyi értékvédelem

4. Közművelődés, köznevelés, sport, kitüntetések

5. Városüzemeltetés, közterület-felügyelet, kommunális ügyek

6. Szociális ügyek, egészségügy, gyermekvédelem

7. Vagyonügyek

8. Közszolgálat

9. Költségvetési rendeletek

 

„Egyes rendeletek némely mellékletei technikai okokból kizárólag a www.njt.hu oldalon tekinthetőek meg.”

 

1.
ÁLTALÁNOS ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK

Alaprendelet száma

Rendelet tárgya

Módosító rendelet

20/2007.(X.5.)

a mezei őrszolgálatról

8/2016.(IV.25.)

15/2012.(IX.21.)

Maglód Város jelképeiről és a névhasználat rendjéről

31/2017. (XII.18.)

8/2014. (V.23.)

A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

 -

3/2015. (II.16)

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

17/2016.(VIII.22.)

21/2016.(X.28.)

10/2017.(V.22.)
(egyben alaprendelet is)

21/2017.(X.24.)

31/2017. (XII.18.)

17/2018. (XI.26.)

10/2020.(VI.29.)

15/2020.(X.26.)

7/2023. (IV.24.)

11/2023. (VI. 26.)

12/2023. (VI. 26.)

6/2015. (III.17.)

Maglód Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról

3/2016.(II.15.)

28/2016. (XI.21.)

20/2017.(X.24.)

31/2017. (XII.18.)

13/2019. (X.28.)

22/2019. (XII.20.)

33/2020. (XII.15.)

30/2021.(XII.14.)

1/2022.(I.21.)

13/2022. (V.23.)

13/2023.(VIII.28.)

14/2023.(IX.25.)

27/2023. (XII.18.)

2/2023. (II.20.)

a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről

a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről - WORD

16/2023.(X.24.) a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről  

 

 

 


 

 

 

2.
ADÓÜGYEK, TALAJTERHELÉSI DÍJ

Alaprendelet száma

Rendelet tárgya

Módosító rendelet

2/2002. (II.15.)

a helyi iparűzési adóról
(HATÁLYOS: 2024. JANUÁR ELSEJÉTŐL)

29/2002.(XII.16.)

8/2003.(III.24.)

30/2003.(XII.15.)

43/2004.(XII.20.)

25/2009.(XII.11.)

18/2015.(XI.23.)

6/2016.(III.29.)

4/2018.(II.19.)

26/2020.(XII.1.)

18/2023. (XI.20)

3/2002.(II.15.)

a magánszemélyek kommunális adójáról

14/2002.(V.27.)

20/2002.(VIII.26.)

33/2002.(XII.16.)

33/2007.(XII.21.)

25/2010.(XII.27.)

(alaprendelet is)

25/2011.(XII.19.)

20/2012.(XI.30.)

3/2013.(II.18.)

25/2013.(XI.25.)

18/2014.(XI.24.)

17/2015.(XI.23.)

6/2016. (III.29.

11/2016.(VI.27.)
(egyben alaprendelet is)

23/2016.(XI.21.)

17/2017(VIII.21.)

4/2018. (II.19.)

5/2018. (II.19.)

14/2018.(XI.26.)

15/2019. (XI.25.)

27/2022. (XI. 21.) 

7/2009.(IV.24.)

A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjról, a talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási és eljárási szabályokról

(HATÁLYOS: 2024. JANUÁR ELSEJÉTŐL)

14/2009.(VIII.28.)

8/2012.(III.21.)

14/2014.(IX.19.)

17/2017(VIII.21.)

18/2023. (XI.20.)

25/2010.(XII.27.)

a telekadóról

Melléklet

(HATÁLYOS: 2024. JANUÁR ELSEJÉTŐL)

 

24/2011.(XII.19.)

7/2012.(III.21.)

21/2012.(XI.30.)

4/2013.(II.18.)

24/2013.(XI.25.)

17/2014.(XI.24.)

16/2015.(XI.23.)

22/2016.(XI.21.)

17/2017(VIII.21.)

27/2017. (XI.20.)

4/2018. (II.19.)

13/2018. (XI.26.)

14/2019. (XI.25.)

25/2021.(XI.16.)

26/2022. (XI. 21.)

18/2023. (XI.20.)

25/2022. (XI.21.)

 

Az építményadóról
(HATÁLYOS 2024. JANUÁR MÁSODIKÁTÓL)

18/2023. (XI.20.)

 

 

 


 

 

 

3.
ÉPÍTÉSÜGY, TELEPÜLÉSRENDEZÉS, HELYI ÉRTÉKVÉDELEM

Alaprendelet száma

Rendelet tárgya

Módosító rendelet

4/2016. (III.3.)

Maglód Város Helyi Építési Szabályzatáról

(A mellékletek a www.njt.hu oldalról elérhetőek)

5/2017.(III.20.)

1/2018. (I.17.)

 9/2018. (VI.25.)

16/2020.(X.26.)

17/2020.(X.26.)

33/2020. (XII.15.)
(mell.)

33/2020. (XII.15.)

4/2021. (II.12.)

9/2021. (IV.27.)

2/2022.(I.21.)

3/2022.(I.21.) 

5/2022.(II.14.)

9/2022. (IV.25.)

10/2022.(IV.25.)

16/2022.(VI.27.) 

19/2022.(VIII.29.)

4/2023. (III. 27.)

3/2024. (II.19.)

10/2024.(VII.2.)

10/2019. (VI.24.)

Maglód város településképének védelméről

(1. melléklet)

(2. melléklet)

30/2021.(XII.14.)

15/2022.(VI.27.)

4/2024. (II.19.) Változtatási tilalom elrendeléséről   

 

 

Építési tárgyú rendeletekkel összefüggő egyéb önkormányzati határozatok

Önkormányzati határozat száma

Tárgy Módosító határozat
22/2016. (III. 02.)

Maglód Város Településfejlesztési Koncepciója

HATÁLYOS 2016. ÁPRILIS ELSEJÉTŐL

-
23/2016. (III.02.)

Maglód Város Településszerkezeti Terve
(az alábbi linken érhető el):

Melléklet: (Szerkezeti tervlap)

HATÁLYOS 2023. ÁPRILIS 11-TŐL

-

 

 

 


 

 

 

4.
KÖZMŰVELŐDÉS, KÖZNEVELÉS, SPORT, KITÜNTETÉSEK

Alaprendelet száma

Rendelet tárgya

Módosító rendelet

8/1994.(VI.9.)

a Díszpolgári cím, a Maglódért Emlékérem, valamint szakmai elismerő díjak alapításáról és adományozásának rendjéről

21/1995.(XII.30.)

12/2001.(V.28.)

16/2003.(IX.1.)

17/2007.(VII.4.)

12/2010.(V.28.)

9/2015.(IV.27.)

18/2017.(IX.18.)

15/2023. (IX. 25.)

 

6/2011.
(IV.1.)

A sporttal kapcsolatos részletes feladatokról és kötelezettségekről, valamint a költségvetésből a sportra fordítandó összegről

-

18/2022. (VIII.29.)

a Maglód Város Önkormányzata fenntartásában működő óvodákban pedagógus munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottakat megillető fenntartói pótlékról

 

33/2022. (XII.19.)

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

 

 

 

 


 

 

 

5.
VÁROSÜZEMELTETÉS, KÖZTERÜLET-FELÜGYELET, KOMMUNÁLIS ÜGYEK

Alaprendelet száma

Rendelet tárgya

Módosító rendelet

23/2000. (XII.18.)

a középületek és közterületek nemzeti ünnepeken történő fellobogózásáról

6/2012.(II.29.)

23/2003.(XII.1.)

a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, és a településtisztaság egyes kérdéseiről

8/2005(IV.29.)

14/2005(VII.1.)

11/2007.(V.25.)

15/2007(VII.4.)

25/2007.(XI.9.)

10/2008.(V.23.)

6/2009.(IV.24.)

5/2012.(II.29.)

6/2012.(II.29.)

31/2017(XII.18.)

15/2020.(X.26.)

11/2023.(VI.26.) 

12/2023.(VI.26.) 

22/2004.(VI.28.)

a közterületen történő szeszesital fogyasztásának korlátozásáról

6/2012.(II.29.)

6/2006.(III.31.)

a járművek elhelyezésének helyi szabályairól

14/2007.(VII.4.)

7/2008.(IV.4.)

6/2009.(IV.24.)

Maglód Város Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról

9/2009.(IV.24.)

A Maglódi 17. számú csatorna megnevezésű vízfolyás fenntartásának és kezelésének hozzájárulásáról

2/2010.(I.29.)

18/2010.(VIII.27.)

A vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről

26/2010(XII.27.)

6/2012.(II.29.)

31/2017(XII.18.)

13/2020.(IX.25.)

22/2010.(XI.26.)

A sebességcsökkentő küszöbök lakossági kezdeményezés alapján történő létesítésének szabályairól

30/2013.(XI.25.)

17/2013.(VI.28.)

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról

22/2013.(IX.23.)

15/2014.(XI.19.)

a közterület- és városrésznevek, valamint a házszámozás megállapításáról, illetve azok jelöléséről

12/2016. (VI.27.)

a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről
(HATÁLYOS: 2024. JANUÁR ELSEJÉTŐL)

23/2017.(XI.20.)

4/2018. (II.19.)

8/2020.(VI.29.)

14/2021.(IX.20.)

20/2021.(XI.16.)

22/2023. (XI.20.)

19/2016. (IX.26.)

Maglód város területén történő utólagos közmű csatlakozások rendjéről és a fizetendő hozzájárulásról
(HATÁLYOS: 2024. JANUÁR ELSEJÉTŐL)

23/2021.(XI.16.)

32/2022.(XI.21.)

24/2023. (XI.20.)

20/2016.(IX.26.)

a település korlátozással terhelt helyi közútjaira történő behajtás rendjéről és a fizetendő díjakról

16/2017(VIII.21.)

19/2019. (XI.25.)

1/2021. (I.26.)

15/2021.(IX.20.)

10/2017. (V.22.)

a közterület használat rendjének helyi szabályozásáról
(HATÁLYOS: 2024. JANUÁR ELSEJÉTŐL)

25/2017. (XI. 20.)

31/2017.(XII.18.)

11/2018. (IX.24.)

18/2019. (XI.25.)

12/2020(VIII.28.)

1/2021. (I.26.)

22/2021.(XI.16.)

30/2022. (XI. 21.)

23/2023.(XI.20)

6/2022. (III.28.)

az avar és kerti hulladékok nyílt téri égetéséről

 

 

 


 

 

 

6.
SZOCIÁLIS ÜGYEK, EGÉSZSÉGÜGY, GYERMEKVÉDELEM

Alaprendelet száma

Rendelet tárgya

Módosító rendelet

2/2015.(II.16.)

A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról, szolgáltatásokról

 14/2015.(X.26.)

5/2016. (III.29.)

18/2016.(IX.22.)

9/2017.(V.22.)

3/2018. (II.19.)

18/2018. (XII.18.)

7/2019. (V.30.)

17/2021.(X.15.)

20/2022. (IX.26.)

3/2023. (III. 27.) 

14/2023. (IX.25.)

2/2024. (II.19.)

25/2012. (XII.27.)

Az egészségügyi alapellátás körzeteiről

23/2013.(X.21.)

3/2017.(III.20.)

9/2020.(VI.29.)

2/2016. (II. 15.)

a gyermekvédelem helyi rendszeréről

1. melléklet

1a. melléklet

(HATÁLYOS: 2024. JANUÁR ELSEJÉTŐL)

13/2016. (VI.27.)

29/2016.(XI.21.)

30/2016. (XII.19.)

7/2017.(IV.18.)

28/2017.(XI.20.)

18/2018. (XII.18.)

4/2019.(III.26.)

12/2019(VIII.21.)

20/2019. (XI.25.)

19/2020. (XII.1.)

1/2021. (I.26.)

19/2021.(XI.16.)

7/2022.(III.28.)

28/2022. (XI. 21.)

19/2023. (XI.20.)

4/2020. (VI.5.)

Az egészségügyi alapellátás biztosítását segítő támogatásról

14/2023. (IX.25.) A házi segítségnyújtás szociális ellátás igénybevételéről és az ellátásért fizetendő térítési díjakról 5/2024. (III.25.)

 

 

 


 

 

 

7.
VAGYONÜGYEK

Alaprendelet száma

Rendelet tárgya

Módosító rendelet

28/2004.(VIII.30.)

önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakáscélú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről

1.melléklet

(HATÁLYOS: 2024. JANUÁR ELSEJÉTŐL)

39/2004(XII.20.)

25/2005(XII.19.)

21/2006(XII.14.)

28/2007(XII.21.)

19/2008(XII.19.)

29/2010(XII.27.)

28/2011(XII.19.)

17/2012.(IX.21.)

22/2012.(XI.30.)

11/2013.(V.27.)

26/2013.(XI.25.)

19/2014.(XI.24.)

13/2015(VIII.31.) 

19/2015.(XI.23.)

24/2016.(XI.21.)

21/2017.(X.24.) 

24/2017. (XI.20)

15/2018. (XI.26.)

16/2019. (XI.25.)

24/2022.(X.24.)

29/2022. (XI. 21.) 

20/2023. (XI.20.)

11/2012.(VI.1.)

az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról

21/2013.(VIII.26.)

21/2017.(X.24.)

28/2023. (XII.18.)

 
 
 
 


 

 

 

8.
KÖZSZOLGÁLAT

Alaprendelet száma

Rendelet tárgya

Módosító rendelet

15/2015. (XI.23.)

hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól

(HATÁLYOS: 2024. JANUÁR ELSEJÉTŐL)

 26/2016.(XI.21.)

12/2017. (VI.26.)

15/2017. (VIII.21.)

26/2017. (XI.20.)

16/2018. (XI.26.)

17/2019. (XI.25.)

24/2021.(XI.16.)

31/2022. (XI. 21.)

21/2023.(XI.20.)

15/2011.(VI.17.)

a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről

(HATÁLYOS: 2024. JANUÁR ELSEJÉTŐL)

28/2012.(XII.27.)

5/2015.(II.16.)

1/2016.(II.15.) (egyben alaprendelet is)

27/2016.(XI.21.)

13/2017. (VI.26.) 

30/2017. (XII.18.)

20/2018. (XII.18.)

23/2019. (XII.20.)

30/2020. (XII.8.)

28/2021.(XII.14.)

35/2022. (XII. 19.)

26/2023.(XII.18.)

1/2017. (II.20.)

a Közszolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti nappá nyilvánításáról

 -

25/2023. (XII.18.) a köztisztviselők 2024. évi illetményalapjának megállapításáról  
6/2024. (III.25.) igazgatási szünet elrendeléséről  
 
 
 
 


 

 

 

9.
KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETEK

Alaprendelet száma

Rendelet tárgya

Módosító rendelet

4/2022. (II.14.)

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

12/2022.(V.23.) 

17/2022(VIII.29.)

23/2022.(X.24.)

8/2023.(V.22.)

(Melléklet)

14/2022. (V.23.) 

az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

2023-tól a mellékletek nincsenek linkelve, mivel a www.njt.hu oldalról
külön-külön elérhetőek

1/2023. (II.20.)

Maglód Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

9/2023. (V. 22.) 

17/2023. (X.24.)

7/2024. (VI.3.)

10/2023. (V.22.)

az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

1/2024.(II.19.) Maglód Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről  8/2024. (VI.3.)
9/2024. (VI.3.) az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról  

 

Megjegyzések:

  • Az önkormányzatnak hatályos tanácsrendelete nincs.
  • A nyilvántartás a 2013 előtti költségvetési és zárszámadási rendeleteket nem tartalmazza.
  • A módosító rendeletek többsége a Jat. 12. § (3) bekezdése értelmében már nincs hatályban.

A vészhelyzet ideje alatt Polgármester által megalkotott és kihirdetett rendeletek:

A Polgármester által megalkotott 2021. május 25-én kihirdetett rendeletek:

 


 

A Polgármester által megalkotott 2021. május 18-án kihirdetett rendeletek:

 


 

A Polgármester által megalkotott 2021. április 27-én kihirdetett rendeletek:

 


 

A Polgármester által megalkotott 2021. április 20-án kihirdetett rendeletek:

 


 

A Polgármester által megalkotott 2021. április 13-án kihirdetett rendeletek

 


 

A Polgármester által megalkotott 2021. március 6-án kihirdetett rendeletek

 


 

A Polgármester által megalkotott 2021. március 2-án kihirdetett rendeletek

 


 

A Polgármester által megalkotott 2021. február 12-én kihirdetett rendeletek

 


 

A Polgármester által megalkotott 2021. február 5-én kihirdetett rendeletek

 


 

A Polgármester által megalkotott 2021. január 26-án  kihirdetett rendeletek

 


 

A Polgármester által megalkotott 2020. december 22-én  kihirdetett rendeletek

 


 

A Polgármester által megalkotott 2020. december 15-én  kihirdetett rendeletek

 


 

A Polgármester által megalkotott 2020. december 8-án  kihirdetett rendeletek

 


 

A Polgármester által megalkotott 2020. december 1-jén és december 3-án kihirdetett rendeletek

(A 35/2020. (XII.22.) önkormányzati rendelet szerint a 19/2020. (XII.1) önkormányzati rendelet eltérő szöveggel lép hatályba.) fenti rendelet)

(A 35/2020. (XII.22.) önkormányzati rendelet alapján a polgármester által megalkotott, 2020. december 1-jén kihirdetett rendeletek közül a következőek NEM LÉPNEK HATÁLYBA:

20/2020. (XII.1.)
21/2020. (XII.1.)
22/2020. (XII.1.)
23/2020. (XII.1.)
2
4/2020. (XII.1.) )

(A 29/2020. (XII.3.) önkormányzati rendeletnek megfelelően a
26/2020. (XII.1.) Önk. rend. 1.§-a, valamint a
27/2020.(XII.1.) és a 
28/2020. (XII.) 
önkormányzati rendeletek
NEM LÉPNEK HATÁLYBA)