UTAZÁSI FELTÉTELEK A VÁROSI (HELYI) MENETREND SZERINTI AUTÓBUSZJÁRATAINAK IGÉNYBEVÉTELÉRE.

Az 5-Bus Kft. Jóváhagyott Üzletszabályzatát az alábbi linkre kattintva olvashatják:

5-Busz Jóváhagyott Üzletszabályzat 2019.09.13


Az üzletszabályzat Maglód település közigazgatási határain belül hatályos.

 

 Frissítve: 2019. október 16.

 ...........................................................................................................

 

 

 

5-BUS Kft. Üzletszabályzata véleményezésre

Az Innovációs És Technológiai Minisztérium felhívta az 5-BUS Kft. figyelmét, az üzletszabályzat módosítására.

Az alábbi linken olvasható tervezet 30 napig véleményezhető:

UTAZÁSI FELTÉTELEK A VÁROSI (HELYI) MENETREND SZERINTI AUTÓBUSZJÁRATAINAK IGÉNYBEVÉTELÉRE. ÜZLETSZABÁLYZAT Tervezet

 

...............................................................................

 

 

 

 

UTAZÁSI FELTÉTELEK A VÁROSI (HELYI) MENETREND SZERINTI AUTÓBUSZJÁRATAINAK IGÉNYBEVÉTELÉRE.
ÜZLETSZABÁLYZAT

Az üzletszabályzat …MAGLÓD … település közigazgatási határain belül hatályos
IP/PM/NS/A/113/7/2013

Tartalomjegyzék:

Üzletszabályzat törvényi háttere 
Szolgáltató nyilatkozat, panaszkezelés
Utazási feltételek, kedvezmények
Tanulók kedvezménye, utazás a járatokon
Díjszabás, jegy ill. bérlet nélküli utazás
Fel és leszállás, helyfoglalás
Utas magatartása, Kézipoggyász
Autóbuszban szállítható állatok
Forgalmi zavar, díjvisszatérítés
Biztonsági megfigyelés
Talált tárgyak őrzése,Szolgáltatói felelősség
Mellékletek

A Szolgáltató a Szolgáltatás ellátásáért felelős Önkormányzat által kialakított menetrend alapján végzi a települési személyszállítást. A menetrend az Önkormányzat hivatali helyiségében és az Önkormányzat honlapján ( ha van ilyen) megtalálható, letölthető. A menetrend tartalmazza az utazási viszonylatokat, az egyes járatok indulási idejét és a megállók helyben szokásos megnevezését. Menetrend módosítására kizárólag az Önkormányzat tehet javaslatot és az előbb felsorolt helyeken teszi azokat közzé, a változást megelőző 60. napon.

Jóváhagyta: a Nemzeti Közlekedési Hatóság Központ…2013.05.31..-án.

ÜZLETSZABÁLYZAT
Jogszabályi háttér

A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012.évi XLI.törvény ( továbbiakban a Sz.sz.tv), a 2011. évi CXII, törvény az információs önrendelkezési jogról és információ szabadságról, a  213/2012 ( VII.30 ) Korm. Rendelet---a közúti személyszállítási üzletszabályzatra vonatkozó szabályokról szóló rendelet-- , a 261/2011. ( XII.07) Korm. Rendelet—autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási tevékenységekről, illetve ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról---, a 85/2007. ( IV.25.) --- a közforgalmú személyszállítás utazási kedvezményeiről szóló Korm. Rendelet—valamint a 181/2011/EU rendelet alapján készített jelen utazási feltételek, továbbá a Település Önkormányzatának viteldíj rendelete, és mint a Szolgáltatás ellátásáéért felelős Önkormányzat által kialakított menetrend alapján, Közszolgáltatási Szerződés keretében Társaságunk végzi, a helyi menetrend szerinti Személyszállítást.

Jelen Üzletszabályzat azokat a magatartási szabályokat, jogokat és kötelezettségeket
tartalmazza, amelyek a Szolgáltató és a természetes személy ügyfelei közötti, a közforgalmú menetrend szerinti személyszállítással összefüggő, leggyakoribb kapcsolatokat meghatározzák, amelyek e kapcsolatban alkalmazandók, így kiemelten

 • az igénybe vehető közforgalmú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatásra, menetrendjük megismerhetőségére, a szolgáltatás igénybevételi feltételeire, kedvezmények feltételeire, a szolgáltatási szerződésből eredő követelések érvényesítésére,
 • az utasok tájékoztatására,
 • a mentejegyek, bérletek megvásárlására,
 • a személyszállítás szerződési feltételeire, az Utazási feltételekre,
 • menetdíjak visszatérítésére,
 • pótdíjak fizetésével kapcsolatos eljárásra,
 • panaszok bejelentésére és kezelésére,
 • személyszállításhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatásokra,
 • a létesítmények használatára vonatkozókat.

Jelen Üzletszabályzat hatálya az 5-BUS  Kft
székhelye (pontos cím): 8200 Veszprém, Házgyári u.1
cégjegyzékszáma: 19-09-514253
menetrend szerinti személyszállításra is jogosító autóbuszos személyszállító engedély kiállítója Veszprém Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége
szolgáltatás piacfelügyeletét ellátó hatóság neve és címe: Nemzeti Közlekedési Hatóság Központ Piacfelügyeleti és Minőségbiztosítási Főosztály, 1066 Budapest, Teréz krt. 38. (Postacím: 1389 Budapest 62, Pf.: 102.) Közszolgáltatási Szerződés keretében végzett helyi menetrend szerinti személyszállításra vonatkozik.
A szolgáltató elérhetőségeit  az 1.sz melléklet tartalmazza.

SZOLGÁLTATÓ NYILATKOZAT

Közszolgáltatási szerződés alapján közforgalmú személyszállítási szolgáltatást végzünk a település területén. Utasaink számára olyan közösségi, menetrendszerű személyközlekedési módot kínálunk, amelyet bárki, az utazási feltételek teljesítése esetén igénybe vehet.
Társaságunk ezen nyilatkozatában teszi közzé azokat a szolgáltatási jellemzőket, amelyeket az utazóközönség számára kíván biztosítani a település önkormányzatával, illetve az önkormányzati testülettel kötött közszolgáltatási szerződés alapján. Szolgáltatásunk feladata a rendszeres munkába járással, az oktatással, az egészségügyi ellátással, az állampolgári ügyintézéssel, a bevásárlással, a kulturális programokkal, valamint a szabadidő hasznosítással kapcsolatos utazási igények kiszolgálása.
Közlekedési kötelezettségünknek vis maior esemény beálltakor nem tudunk eleget tenni.

Járműveink

Járműveink üzem és forgalom biztosak, alacsony zajkibocsátással teljesítik a környezetvédelmi elvárásokat.

Tisztaság, takarítás

Szükség szerint az igénybevétel és az időjárás függvényében gépi külső és alvázmosást végzünk. A belső takarítás már a forgalomból történő beállást követő kocsi átvételkor megkezdődik, hogy az újbóli üzemkezdésre a jármű tisztán kerüljön ki a forgalomba.

Személyzet

Társaságunk folyamatos képzésben részesített az utazóközönséggel közvetlen kapcsolatba kerülő hivatásos gépjármű vezetőket ( BKV, VOLÁN társaságok)alkalmaz.
A személyzet kulturált megjelenéséhez tartozik a sötét nadrág és világos ing, nyakkendő viselése, illetve az udvarias, segítőkész magatartás.

Utas-tájékoztatás

Utasaink a társaság Önkormányzattól bérelt ügyfélszolgálati irodájában és az autóbuszokon kaphatnak tájékoztatást a közlekedés rendjéről, az Utazás Feltételeiről. A menetrend illetve a díjszabásról az illetékes Önkormányzat honlapja ad tájékoztatást. Jelen utazási szabályzat megtalálható menetrend szerint közlekedő autóbuszainkon, valamint az Önkormányzat területén lévő hivatalos Ügyfélszolgálati helyiségben.

Személyszállítási szerződés

 1. A Szolgáltató a személyszállítást személyszállítási szerződés alapján teljesíti.
 2. Az utas és a Szolgáltató közötti személyszállítási szerződés
  – a menetdíj megfizetésével és a menetjegy, bérlet, továbbá az utazási jogosultságot más módon igazoló okmány (a továbbiakban együtt: utazási igazolvány) megvásárlásával, átvételével, vagy
  – ha az utas jogszabály rendelkezése vagy a Szolgáltató üzletszabályzata alapján utazási igazolvány nélkül jogosult az utazásra, akkor a helyének adott járatra történő biztosításával, továbbá
  – minden más esetben az autóbuszra utazási céllal történő felszállással jön létre.

A szerződéskötési szándék kifejezése (az előre való jegyvásárlás, vagy a felszállás) egyben az Utazási feltételek elfogadását is jelenti. A szerződés létrejöttével a Szolgáltató az Utazási feltételeket elfogadottnak és az utas részéről magára nézve is kötelezőként elismertnek tekinti.

Ügyfél észrevétel, panasz kezelés

A Szolgáltató minden utazással kapcsolatos panaszt, észrevételt, javaslatot, sérelmet—továbbiakban panasz, befogad és kivizsgál. Ha az utas nem kíván, vagy nem tud írásban panaszt tenni, úgy ennek írásba foglalása a Szolgáltató képviselőjének kötelessége. Szóbeli panasz esetén (telefonon történő bejelentést is beleértve) Szolgáltató képviselője jegyzőkönyvet vesz fel és a későbbi félreértések elkerülése érdekében, minden esetben írásos tájékoztatást ad a panasztevő számára, abban az esetben is, ha a panasz azonnali kezelése megtörténik. Panasz olyan beadvány benyújtásával tehető, amely tartalmazza a panaszos és a panaszolt szolgáltató azonosításához szükséges adatokat, a feltételezett jogsértés megjelölését, megtörténtének helyét, idejét, a feltételezett jogsértést megvalósító konkrét magatartás leírását, a feltételezett jogsértéssel kapcsolatos állításokat alátámasztó tényeket és bizonyítékokat. A panaszt a menetrend szerinti járat igénybevételét vagy annak meghiúsulását követő 30 napon belül kell megtennie. Az utas panaszát, kárigényét az 1. sz mellékletben megadott helyeken jelentheti be.
Amennyiben a panasz, írásba foglalási körülményeivel, tartalmával illetve annak elbírálásával panaszos nem ért egyet, a panaszos A Szolgáltató felügyeletét ellátó Nemzeti Közlekedési Hatóság Központ Piacfelügyeleti és Minőségbiztosítási Főosztályához címezheti. ( cím: 1066 Budapest, Teréz krt 38. tele: 1-3731-403; email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. elérhetőségeken. Személyes ügyfélfogadás telefonon előre egyeztetett időpontban)
Írásos elérhetőségeinket a járműveken elhelyezett Utas-tájékoztatóban, az Önkormányzatnál található Ügyfélszolgálati helyiségben megjelölt formában jelezzük az Utasok számára.

UTAZÁSI FELTÉTELEK

Társaságunk jelen utazási szabályzat 2.sz melléklete szerinti, a települési Önkormányzat által kialakított és jóváhagyott menetrend szerint végzi a személyszállítási szolgáltatást. Ezt a menetrendet az Önkormányzat hivatalos honlapján is közzé teheti. A menetrend módosítása az új menetrend hatályba lépése előtt 60 nappal közzétételre kerül az Önkormányzat honlapján, a Szolgáltató hivatalos helyiségében illetve az autóbuszokon. Jelen utazási feltételek hatálya kizárólag a településen a Szolgáltató által üzemeltett helyi menetrend szerinti autóbuszos személyszállításra vonatkozik.

I. Utazási jogosultság, utazási szerződés, menetjegyváltás, kedvezmények

1. Az autóbuszjáraton - a következő kivételekkel és feltételekkel - bárki utazhat:

 1. Az utazásban fertőző beteg nem  vehet részt --18/1998( VI.3) NM rendelet 33§. 2 bek.
 2. 6 éven aluli gyermek, valamint magatehetetlen személy csak kísérővel utazhat, a 6 éven aluli gyermekek csoportos utazásánál minden 10 fő gyermekhez legalább egy fő kísérőt kell biztosítani.

A kísérővel utazó gyermekek és a magatehetetlen személyek autóbuszban való elhelyezéséről, valamint folyamatos felügyeletéről a kísérő/k/nek kell gondoskodni.
Az a)-b) pontokban említett, az utazást kizáró, illetve a kísérést szükségessé tevő okok fennállását az autóbuszjárat személyzete nem vizsgálja. Ha az utas ezen okok valamelyikének fennállása esetén az autóbuszjáratra mégis felszáll (pl. az okot eltitkolva, az autóbusz személyzetét, illetve másokat megtévesztve), az abból következően elszenvedett, valamint a harmadik személynek vagy a társaságnak okozott károkat maga, illetve gondnoka, gyámja stb. viseli.

Díjtalan utazásra jogosultak a helyi közlekedésben

 • gyermekek - felnőtt kíséretében - 6 éves korig, illetőleg iskolai tanulmányai megkezdéséig bármely személyazonosításra alkalmas igazolvány (igazolás) felmutatásával;
 • a vak személy és kísérője;
 • hallássérült személy és kísérője;
 • a tartós betegség miatt magasabb összegű családi pótlékban részesülő
 • gyermek életkortól függetlenül, valamint kísérője;
 • az 1998. évi XXVI. törvény szerint súlyosan fogyatékos személy és kísérője;
 • legalább 75 %-os rokkant hadirokkant családtagja;
 • a 65. életéve betöltése napjától a magyar állampolgár, a menekült, az Európai Unió más tagállamának állampolgára, valamint nemzetközi szerződés rendelkezése esetén a szerződés hatálya alá tartozó külföldi állampolgár is, a személyi igazolványa vagy bármely más személy azonosításra alkalmas igazolvány (igazolás) felmutatásával;
 • a külön jogszabályok alapján a nyugdíjfolyósító szerv által megállapított nyugellátásban részesülő 65 éven felüli külföldi állampolgár a nyugdíjfolyósító szerv igazolása és bármely, a személyi azonosításra alkalmas okmány alapján;
 • a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001.évi LXII. Törvény hatálya alá tartozó 65. életévét betöltött külföldi állampolgár és a 65. életévét betöltött hozzátartozója a nevére kiállított "Magyar igazolvány", illetve a "Magyar hozzátartozói igazolvány" felmutatásával;
 • a hadirokkant, hadiözvegy, a hadigondozási igazolványa és személyi igazolványa felmutatásával;
 • a hadirokkant kísérője, ha a hadirokkant az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Országos Orvos Szakértői Intézetének szakvéleménye alapján kísérőre szorul, és azt a hadigondozási igazolvány tartalmazza [85/2007.(IV.25.) Korm. rendelet];
 • az Európa Parlament magyarországi képviselői képviselői igazolvánnyal [2004. évi LVII. tv. 15.§ (7)]
 • közlekedési felügyelet ellenőrzésre és díjtalan utazásra jogosult dolgozói arcképes igazolvánnyal  ( NKH-ról szóló 263/2006 ( XII.20) Korm. Rendelet alapján )

Utazási kedvezmények

Nyugdíjasok utazási kedvezménye
Korlátlan számú utazásra érvényes kedvezményes bérlet igénybevételére jogosult:
Az a 65. életévét be nem töltött személy aki:

 • a helyi önkormányzati hivatal által rendszeresen folyósított szociális segélyben részesül, ha munkaviszonyban nem áll, az illetékes önkormányzati szerv igazolása szerint;
 • a munkaképtelen rokkant, ha ezt a körülményt a lakóhelye szerint illetékes önkormányzati hivatal igazolja;
 • gyám és gyámolt személy, valamint gondnok és gondnokolt személy;

valamint:

 • a saját jogú nyugellátásban,
 • növelt összegű munkaképtelenségi járadékban vagy munkaképtelenségi járadékban,
 • növelt összegű öregségi járadékban, • hozzátartozói nyugellátásban,
 • özvegyi járadékban, növelt összegű özvegyi járadékban,
 • rendszeres szociális járadékban,
 • átmeneti járadékban,
 • rokkantsági járadékban,
 • nemzeti gondozási díjban, nemzeti helytállási pótlékban részesülő személy,
 • külföldről hazatelepült magyar állampolgár, aki külföldről részesül nyugellátásban,
 • nyugdíjsegélyben részesülő egyházi személy,
 • és ezen személyek az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött házastársa (élettársa), ha a jogosultságot a nyugdíjas igazolványának, igazolásának és a házastárs (élettárs) személyi igazolványának felmutatásával igazolja. [85/2007.(IV.25.) Korm. rendelet]


Tanulók utazási kedvezménye

Korlátlan számú utazásra érvényes kedvezményes igénybevételére jogosult:

 • a 6-14 éves korú gyermek,
 • középfokú és felsőfokú oktatási intézmények nappali és esti tagozatos tanulója, hallgatója az iskola-lakhely valamint a tanulmányai befejezéséig érvényes diákigazolvány alapján;
 • a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. Tv. 10§. (1) bekezdésben meghatározott oktatási intézmények nappali és esti tagozatos tanulója, hallgatója, ha jogosultságát a "Magyar igazolvány", illetve a "Magyar hozzátartozói igazolvány" e célra rendszeresített mellékletével igazolja.

2. Az utazásból kizárható

 1. az ittas személy,
 2. aki botrányosan viselkedik, vagy más hasonló okból utastársai terhére van,
 3. aki az utazási feltételeket nem tartja meg.

a 14. életévét be nem töltött, kísérő nélkül utazó kiskorú kizárólag az utazás megkezdése (az autóbuszjáratnak a felszállóhelyről történő elindulása) előtt zárható ki az utazásból.

3. Az autóbuszjárat csak érvényes menetjeggyel, bérlettel, illetve az utazási jogosultság egyéb módon történő igazolásával (továbbiakban együtt: utazási igazolvány) vehető igénybe. Az egyes utazási igazolványok használatát jogszabályok vagy a díjszabás különböző jogosultságokhoz köti. Az olyan utazási igazolványok, amelyek használatához a jogosultság igazolása is szükséges, csak a megfelelő igazolással együtt érvényesek.

4. Érvényes utazási igazolvánnyal (menetjeggyel vagy más utazásra jogosító okmánnyal) nem rendelkező utasnak legkésőbb az autóbuszra felszálláskor felhívás nélkül menetjegyet vagy bérletet kell váltania. Az utazási igazolvánnyal, menetjeggyel rendelkező utasnak szintén legkésőbb felszálláskor kell utazási igazolványát, menetjegyét kezelnie, kezeltetnie, az autóbuszvezető által történő előzetes ellenőrzésre felmutatnia stb., vagy utazási jogosultságát egyéb alkalmas módon igazolnia. Az utas a különböző utazási jogosultságokat biztosító (utazási) igazolványokat a különböző jogosultságokat igazoló dokumentumokkal együtt köteles az autóbuszvezetőnek, a jegykezelőnek, ellenőrnek felmutatni, illetve szükség esetén ellenőrzésre átadni.
A megváltott, kezelt, kezeltetett, illetve felmutatott utazási igazolványt, menetjegyet, illetve egyéb utazásra jogosító dokumentumot az utas az utazás teljes időtartama alatt köteles megőrizni.
Az utazási igazolványt, menetjegyet, illetve egyéb utazásra jogosító dokumentumot ellenőrzés céljából az utazás megkezdése előtt, az autóbuszra történő felszálláskor, az utazás teljes tartama alatt, illetve az autóbuszról történő leszálláskor az autóbuszjárat személyzete vagy az ellenőr erre irányuló felhívására fel kell mutatni, illetve szükség esetén át kell adni.
A személyszállítási szolgáltatást igénybe vevő utasoknak az előzőek szerinti - az utazási jogosultság megállapítására, illetve az önkéntes jogkövető magatartás teljesítésére irányuló - az autóbuszon, továbbá az autóbusznak a megállóhelyen történő visszatartásával megvalósuló ellenőrzési eljárást tudomásul kell venniük; feltéve, hogy az az utazási időt - az összes egyéb körülményre is tekintettel - számottevően nem befolyásolja, illetve az ellenőrzésen már átesett, de a leszállásban akadályozott utasoknak jelentős érdeksérelmet nem okoz.

5. Az az utazási igazolvány, amely annyira megrongálódott, hogy emiatt ellenőrzése lehetetlenné vált, utazásra érvénytelen. Ugyancsak érvénytelen utazásra az olyan utazási igazolvány, amelynek adatait illetéktelenül megváltoztatták. Az ilyen utazási igazolványokat a Szolgáltató bevonja és az utasnak pedig helyette más, érvényes utazási igazolványt kell váltania.

6. Az utazási igazolvány csak arra a vonalra, viszonylatra, területre, autóbuszjáratra és időtartamra, illetve annyi utazási alkalomra érvényes, amelyre azt kiadták, illetve érvényesítették (kezelték). A menetjegy általában a vonal teljes hosszán (vonaljegy), kivételesen a vonal egy - a díjszabásban meghatározott - szakaszán (szakaszjegy) egyszeri utazásra jogosít. Az egyes utazási igazolványok érvényességének részletes szabályait a díjszabás tartalmazza. Elveszett, eltűnt menetjegyet, bérletet vagy más utazási igazolványt a Szolgáltató nem pótolja.

7. Az utazási igazolványokat az azzal történő utazás megkezdése után átruházni nem szabad.
Jogosulatlanul használt utazási igazolványok vagy azok, amelyekhez a jogosultságot igazolni nem tudják, érvénytelenek.

8. Az utasnak a díjszabásban megállapított menetdíjat (utazási igazolvány árat) kell megfizetnie megfelelő címletű pénzeszközzel. A jegykiadó pénzváltásra és nagycímletű pénzből visszaadásra nem köteles.


II. Díjszabás

A menetjegyeket és más utazási igazolványok díjait, az alkalmazott kedvezményeket, az igénybevételük és használatuk feltételeit a hatályos jogszabályok, és a település Önkormányzatának viteldíjrendelete szerint Társaságunk állapítja meg. A díjszabás szövegét, valamint a csak időlegesen vagy korlátozott területen alkalmazott utazási igazolványok vagy kedvezmények feltételeit és díjait (mértékét) tartalmazó kiegészítéseket a társaság a település helyi viszonyainak megfelelő módon hirdeti meg.
A díjszabás és kiegészítései a településen működő szolgálati helyein, hivatalos órák alatt megtekinthetők.

III. Érvényes menetjegy (utazási igazolvány) nélküli utazás

 1. Annak az utasnak, aki a menetjegy váltását elmulasztotta, vagy aki az ellenőrzés vagy a leszállás alkalmával érvényes utazási igazolványt felmutatni nem tud, továbbá aki utazási igazolványt, illetve kedvezményt jogtalanul használ, a teljes utazási viszonylatra, ha pedig az utas felszállási helye vagy célállomása nem állapítható meg, az autóbuszjárat kiindulási helyétől a célállomásig, illetve a felszállási helytől az autóbuszjárat teljes útvonalára érvényes menetdíjat és pótdíjat kell megfizetnie.
 2. Annak az utasnak, aki előre váltott menetjegyét, illetőleg kezeltetési kötelezettséggel használható jegyét, és bérletét vagy más utazási igazolványát nem kezelteti (érvényesíti), annak utólagos kezelésével egyidejűleg pótdíjat kell fizetnie. Ennek összege a 3. sz mellékletben található
 3. Az az utas, akinek pótdíjat kell fizetnie és azt a helyszínen nem egyenlíti ki, köteles személyazonosságát és lakcímét az ellenőrzést végző részére igazolni.

IV. Fel- és leszállás, helyfoglalás

Az utas csak az igénybe vett járat menetrendjében meghatározott megállóhelyeken szállhat fel az autóbuszra vagy le az autóbuszról, kivéve, ha a járatok menetrendjének betartása, egyes járatok üzemeltetése elháríthatatlan külső okból nem lehetséges (rendkívüli forgalmi helyzet) és ez indokolttá teszi az ettől eltérő helyeken történő le-, illetve felszállást.

 1. A közlekedési vállalat a menetrendben közzétett helyi járattal a személyszállítást köteles elvállalni. Ha a menetrendben közzétett járattal a jelentkező összes utas nem szállítható el, a közlekedési vállalatot a szerződéskötési kötelezettség a jármű befogadóképességéig terheli.
 2. Helyi forgalomban az utasok elszállítása a vonatkozó Korm. rendelet 7.§(3) bekezdése alapján történik.
 3. Minden utas egy ülőhelyet vehet igénybe, ha azt más utasok nem foglalták el. A rokkantak, vakok, terhes anyák, kisgyermekkel utazók részére kijelölt ülőhelyeken elsősorban ezen személyek utazhatnak. A 4 éven aluli gyermekek - biztonságuk érdekében - kísérőjük ölében utazhatnak, illetve külön ülésen mózeskosárban, gyermekülésben, stb. elhelyezve. A kísérővel utazó gyermekek elhelyezéséről, valamint folyamatos felügyeletéről a kísérő tartozik gondoskodni.
 4. Aki több ülőhelyet foglal el, mint amennyi őt megilleti, annak a lefoglalt ülőhelyről az odahelyezett tárgyat el kell távolítania és az ülőhelyet álló utasnak át kell engednie.
 5. Utasok felszállása - ha helyileg ettől eltérő rendszer nincs meghirdetve – kizárólag a jármű első ajtajánál történik. Az utasnak a fel- és leszállás meghatározott rendjét (ajtók, használata stb.) meg kell tartania. Felszálláskor a gépjármű vezetője ellenőrzi az utazáshoz használt bérlet, igazolvány meglétét illetve fizetés ellenében átadja az érvényesített menetjegyet.
 6. Az utas leszállási szándékát a megállóhelyhez való közeledéskor az erre szolgáló jelzőberendezés használatával, annak hiányában vagy üzemképtelensége esetén az autóbuszvezetővel való szóbeli közlés útján jeleznie kell. A leszállási szándék jelzésének elmulasztásából származó kárért a szolgáltató nem felelős. Az autóbuszjárat végállomásra érkezésekor az utasoknak az autóbuszt el kell hagyniuk.
 7. Az autóbusz rendkívüli megállása esetén az utasoknak csak az autóbusz-járat személyzete engedélyével szabad kiszállniuk.

V. Az utas magatartása

 1. Az autóbuszon szennyezett ruházattal, szennyezést okozó kézipoggyásszal utazni vagy más olyan magatartást tanúsítani nem szabad, amely az autóbuszt, annak felszerelési tárgyait, más utasok ruházatát, kézipoggyászát beszennyezheti, vagy azokban kárt okozhat. Annak, aki a járművet poggyászával, ruházatával vagy más módon beszennyezi, pótdíjat kell fizetnie.
 2. Az autóbuszban, valamint az autóbusz állomások területén bármilyen árut, szolgáltatást nem szabad árusítani. Szemetelni, lármázni, énekelni, zenélni vagy bármilyen eszközzel, tárggyal, játékszerrel zajt okozni nem szabad.
 3. Az ablakok, szellőzőnyílások kinyitása vagy bezárása, a világítás vagy a fűtés, hűtés szabályozása kérdésében az autóbuszjárat személyzete az utasok többségének kívánságát figyelembe véve intézkedik.
 4. Autóbuszban rádiót, magnetofont vagy hasonló készüléket üzemeltetni csak olyan módon szabad (pl. fülhallgatóval), hogy a többi utas ne hallja.
 5. A közforgalmú helyi autóbuszjáraton, megállókban és azok 5m-es körzetében dohányozni (cigarettázni, szivarozni és pipázni) nem szabad.
 6. Ha az utas magatartásával a menetrend szerinti közlekedést akadályozza és ebből a társaságnak kára származik, azt az utasra áthárítja.
 7. Aki az autóbuszban, az utasforgalmi létesítményekben - ideértve a megállóhely-jelző táblát és oszlopot, valamint a menetrendi hirdetményeket is -, azok berendezési, felszerelési tárgyaiban kárt okoz, vagy azokat rendellenesen beszennyezi, köteles a takarítási, tisztítási, helyreállítási, illetve pótlási költségeket megtéríteni.

VI. Kézipoggyász

1. Az utasok kézipoggyászt vihetnek magukkal.
Kézipoggyászoknak minősülnek azok az egy személy által is könnyen hordozható, legfeljebb 10 kg tömegű tárgyak, amelyeket az utas az autóbuszba magával visz.
Összecsukható kerekes szék, az autóbuszba kézipoggyászként bevihető, ha a forgalmi viszonyok azt megengedik és a többi utasnak kényelmetlenséget nem okoz.

2. Az utas kézipoggyászát - ha azt nem a kezében vagy az ölében tartja - köteles úgy elhelyezni, hogy a többi utas kényelmét, testi épségét, a le- és felszállást ne zavarja és az autóbusz berendezésében kárt ne okozzon. A gázpalackot az autóbuszon zárt állapotban, védőkupakkal ellátva - állítva - úgy kell elhelyezni és rögzíteni, hogy el ne mozdulhasson.

3. Kézipoggyászként nem szállítható:
a) olyan tárgy, amelynek szállítását jogszabály vagy hatósági rendelkezés tiltja,
b) olyan tárgy, amely méreténél vagy tömegénél fogva a járművön erre kijelölt helyen nem helyezhető el, vagy a többi utas egészségében, testi épségében, ruházatában, kézipoggyászában kárt okozhat,
c) töltött lőfegyver.

4. A közlekedési vállalat megtagadhatja olyan tárgy kézipoggyászként való szállítását, amely
a) az utasoknak kényelmetlenséget okozhat,
b) a járművet megrongálhatja vagy beszennyezheti.

5. A kézipoggyász őrzése az utas feladata.

6. A kézipoggyászban bekövetkezett, valamint a kézipoggyász által harmadik személynek okozott kárért a társaság csak jogszabály alapján vagy vétkesség esetén felelős.

7. Annak az utasnak, aki kézipoggyászként be nem vihető tárgyat az autóbuszba bevisz, a díjszabásban meghatározott pótdíjat kell megfizetnie. Emellett - függetlenül az egyéb törvényes következményektől - felelős a szabály megsértéséből származó károkért.

8. Az autóbuszjárat személyzete a kézipoggyászt az utas jelenlétében megvizsgálhatja, ha alapos gyanú merül fel, hogy az utas kézipoggyászként nem szállítható tárgyat visz be az autóbuszba.

VII. Autóbuszba bevihető élő állatok

1. Az autóbuszba bevihető élő állatok és szállításuk feltételei:
a) egy kutya, szájkosárral és pórázzal ellátva,
b) halak, a víz kiömlése ellen megfelelően biztosított tartályban,
c) kisebb madarak, papagájok és galambok, kalitkában elhelyezve,
d) egyéb apró állat kosárban, ládában vagy más alkalmas tartóban,
e) egy vadászsólyom, védősapkával ellátva.

Az állatok szállítására használt eszközök (tartály, kalitka, kosár, láda stb.) tömege, terjedelme stb. nem haladhatja meg a kézipoggyászok szállítási feltételeire meghatározottakat.
A forgalmi viszonyoktól függően az élő állatok szállítását a gépjármű vezető tovább korlátozhatja.
A segítő kutyát alkalmazó személy a menetrend szerinti autóbuszjáraton jogosult- a terápiás kutya kivételével - a segítő kutyával tartózkodni és azt szájkosár nélkül használni. A segítő kutya kiképzettségét (vizsgáját) a hámján elhelyezett logóval, vagy a vizsgáról kiállított tanúsítvánnyal kell igazolni. A segítő kutya az utazásból akkor zárható ki, ha az ott tartózkodók testi épségét veszélyeztető magatartást tanúsít.
2. Élő kacsa, liba vagy pulyka az autóbusz utastérben nem szállítható.
3. Beteg állat az autóbuszba nem vihető be.
4. Az autóbuszba bevitt élő állatra az utasnak kell felügyelni.

VIII. Forgalmi zavar

 1. Ha útközben a járat továbbhaladását valamilyen körülmény akadályozza, a közlekedési vállalat  köteles a rendelkezésre álló más járművel az utasok továbbszállításáról gondoskodni.
 2. Ha a menetrendben közzétett járat közlekedése - átmenetileg - egyáltalán nem vagy csak kerülő útvonalon lehetséges, a közlekedési vállalat erről az utasokat tájékoztatja. A tájékoztatás a lehetséges és a helyileg szokásos módon történik, figyelemmel a menetrend módosítására vonatkozó szabályokra is.


IX. Menetdíj visszatérítése

 1. Az elővételben váltott teljes árú menetjegy díját visszatéríti, ha az utas menetjegyét utazásra nem használta fel. A havi kedvezményes árú utazási bérletek árának visszatérítésére kizárólag annak érvényességi ideje előtt van lehetőség.
 2. Az utazásból kizárt (az autóbuszról leszállított) utas részére a társaság sem a menetdíjat, sem a díjak egy részét nem téríti vissza.
 3. Visszatérítés kizárólag a fel nem használt menetjegy, bérlet, illetőleg a részben felhasznált bérlet stb. visszaadása ellenében történik. Elveszett menetjegyért, bérletért stb. visszatérítés nem jár.

X. Utasok biztonsági megfigyelése, kép illetve hangfelvételek készítésének szabályai

Társaságunk a helyi sajátosságok alapján sem képi, sem hang felvételt nem készít járművein, az utasok biztonsági megfigyelését nem végzi.


XI. Talált tárgyak és azok visszaadása

A talált tárgyak leadása, átvétele

 1. 1. A Szolgáltató alkalmazottai a járatokat végző autóbuszokat, az autóbusz-megállókat rendszeresen átvizsgálja, hogy az utasok, illetve az azt használók nem hagyták-e,illetve nem vesztették-e el ott egyes poggyászaikat vagy egyéb holmijukat. A megtalált vagy mások által talált és átadott tárgyakat a Szolgáltató átmeneti időszakra megőrzi és igazolt tulajdonosa jelentkezésekor azt részére átadja.
 2. Az autóbuszon, az autóbusz-állomásokon, megállókban talált és ismeretlen tulajdonosú tárgyak a következő helyeken adhatók le megőrzésre:
  - ha a találás autóbuszon történt, akkor a találás helyszínén az autóbuszjárat vezetőjénél,
  Illetve az Önkormányzat jegyzőjénél
  Rendelkezésre állási (nyitvatartási) idő: Hivatal nyitvatartási ideje
 3. A Szolgáltató megőrzésre nem vesz át a nyilvánvalóan értéktelen, vagy jelentéktelen értékű, továbbá egészségügyi szempontból kifogásolható tárgyakat.
 4. 4. A Szolgáltató a talált tárgy leadásakor azt nyilvántartásba veszi. A nyilvántartás egy példányát a leadónak is alá kell írnia, igazolva a talált tárgyra, a megtalálásra vonatkozó bejegyzések helyességét.

A talált tárgy megőrzése

 1. A nyilvántartásba vett talált tárgyakat a Szolgáltató kettő hónap időtartamig megőrzi, ezt követen az át nem vett tárgyakat értékesíti.
  Az átvett, de romlandósága miatt, vagy más okból el nem tartható tárgy értékesítéséről a Szolgáltató a leadást követően haladéktalanul gondoskodik. A nem értékesíthető tárgyak megsemmisítésre kerülnek.
 2. Egyes sajátos tárgyak (nemesfém, drágakő, muzeális tárgy, belföldi vagy külföldi fizetőeszköz, csekkek, utalványok, egyéb értékpapírok, okmányok, lőfegyver, lőszer stb.) leadása esetén a Szolgáltató a vonatkozó jogszabályok szerint jár el, illetve azokat más erre kijelölt szerveknek adja át őrzésre.
 3. Ha a talált tárgy jelzéséből vagy rendeltetéséből a tulajdonosa megállapítható, vagy a talált dolog átvételére jogosult személy megállapítható, a Szolgáltató a megtalálástól számított 8 napon belül a tulajdonost vagy más átvételre jogosult személyt értesíti, és jelentkezése esetén részére a dolgot kiszolgáltatja.
 4. Az elhagyott, elvesztett tárgyak kiszolgáltatása – ha igazolt tulajdonosa a leadást követő 60 napon belül jelentkezik annak átvételéért, akkor – a leadás helyén, egyéb esetben az 1.sz mellékletben megadott elérhetőségeken kap információt a fellelt tárgyak kiszolgáltatásáról munkanapokon 8-17 óra között.
  Ha a tárgy átvételére a jogosult csak az értékesítés után jelentkezik, a befolyt összeg kerül részére kifizetésre.
 5. A Szolgáltató átvételre jogosultnak azt a személyt tekinti, aki kétséget kizáróan bizonyítja, hogy a tárgyat ő vesztette el, vagy ő a tárgy tulajdonosa.
 6. Az elhagyott, elvesztett tárgyat a Szolgáltató az átvételről készülő elismervény ellenében adja át, amelyen az átadó és átvevő személyi adatai (név, lakcím, személyi igazolvány száma), a megtalálás helye, ideje és a talált tárgy jellemzői, tartalma, állapota feltüntetésre kerülnek.


XII. Szolgáltatói felelősség

A) Alvállalkozóért és megbízottért való felelősség

 1. A Szolgáltató a jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a szolgáltatást maga végezte volna.
 2. Ha a Szolgáltató kötelezettségei teljesítésével más Szolgáltatót vagy személyt bízott meg a Szolgáltató felelős a kötelezettséget ténylegesen teljesítő tevékenységéért.

B) Balesetből eredő felelősség

 1. A Szolgáltató felelős, ha az utas az autóbuszon való tartózkodása közben vagy a be-, illetve kiszállása alkalmával az utazással összefüggésben történt esemény következtében meghal, megsérül, testi vagy szellemi épségében egyéb károsodást (a továbbiakban együtt: károsodás) szenved.
 2. A Szolgáltatónak, illetve az autóbusz-állomás üzemeltetőjének felelőssége csak abban az esetben terjed ki az utasnak a megállóhelyen, állomáson vagy más várakozóhelyen – a be- és kiszállás esetét kivéve – bekövetkezett balesetből eredő károsodására, ha az a Szolgáltató, illetve az autóbusz-állomás üzemeltetője felróható magatartásának következménye.
 3. A Szolgáltató a felelősség alól olyan mértékben mentesül, amilyen mértékben az esemény az utas hibájának a következménye.

C) Utastérbe bevitt kézipoggyászokért, csomagokért vagy élő állatokért való felelősség

 1. A Szolgáltató csak akkor felelős az autóbusz utasterébe bevitt tárgyaknak, kézipoggyásznak, csomagnak vagy élő állatoknak a teljes vagy részleges elveszéséért vagy sérüléséért, ha a kárt a Szolgáltató felróható magatartása okozta.
  A Szolgáltató a kézipoggyászban bekövetkezett kárért vétkessége esetén magasabb összegű kártérítést nem fizet, mint amennyit útipoggyász teljes elvesztése esetén kellene fizetnie.
 2. Szolgáltató nem felel az utas őrizetében lévő kézipoggyász, csomag vagy élő állat szállítása során a tevékenységi körén kívül eső okból bekövetkezett károkért. A Szolgáltató nem felel az utas által őrizetlenül hagyott kézipoggyászért, csomagért vagy élő állatért.

Autóbuszjárat kimaradásért és késésért való felelősség

1. A Szolgáltató megtéríti

- járat 45 percet meghaladó késése esetén annak az utasnak a kárát, aki az autóbuszjáraton utazott és – az utazási kedvezményekről szóló kormányrendeletben meghatározott esetek kivételével – utazási igazolvánnyal rendelkezett,
kivéve, ha
- a járatkimaradást, illetve késést a működési körén kívül eső elháríthatatlan ok (pl. közlekedést hátráltató időjárási, út- és forgalmi viszonyok, mint: köd, hó, jég; a menetrend szerinti útvonalat érintő útelzárás, forgalmi torlódás stb.) idézte elő,
- úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben – a személy- és vagyonbiztonság, valamint a menetrend szerinti útvonal megtartásának elsődlegessége mellett – általában elvárható.

Az autóbuszjárat kimaradtnak tekintendő, ha egyáltalán nem, vagy 45 percet meghaladó késéssel indul arról a megállóhelyről, ahonnan az utas utazását megkezdeni szándékozott.
Kártérítési szempontból nem minősül járatkimaradásnak, illetve késésnek, ha az utasok továbbszállításáról a Szolgáltató gondoskodott, vagy arra más autóbuszjárattal lehetőség volt.

2. A kártérítés alapja a bizonyított kár.

A Szolgáltató elérhetőségei:

Székhely:                5-BUS Kft   8200 Veszprém, Házgyári u.1
Telefon/fax :           22/314-313
Mobil:                     20/555/6450    Novák Miklós a Szolgáltató megbízottja
Email:                     This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ügyfélszolgálat: a helyi önkormányzattól bérelt helyiség, előzetes egyeztetés alapján.

Maglód térkép

szechenyi terv cimlapon feher

 

RizVN Login