Tájékoztatás az elektronikus ügyintézésről

Tisztelt Adózók!

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.), valamint a 451/2016 (XII.29.) kormányrendelet célul tűzte ki az elektronikus ügyintézés széleskörű elterjesztését, egyebek között az eljárások gyorsítása és az adminisztratív terhek csökkentése, a lakosság számára a korszerűbb és hatékonyabb közszolgáltatások nyújtása érdekében.

Törvényi kötelezettségének eleget téve önkormányzatunknál is megteremtésre kerültek az elektronikus ügyintézés alapvető feltételei azáltal, hogy a 2017-es évtől kezdődően helyi iparűzési adóbevallásukat az érintettek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal rendszerén keresztül is benyújthatják, továbbá, hogy a 2018 január 1-jétől a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. által bevezetésre került Önkormányzati Hivatali Portál keretében intézhetik ügyeiket a maglódi illetékességű ügyfelek. (A portál elérhetősége: https://ohp.asp.lgov.hu/ )

 

Az elektronikus ügyintézésre kötelezett adózóink figyelmét ezúton is felhívnánk, hogy bejelentkezési, bevallási kötelezettségeiket a fent felsorolt két lehetőség egyikén kötelesek teljesíteni.

Az elektronikus ügyintézés gyakorlati megvalósítása során a cégkapus regisztrációt követően önkormányzatunk törvényi feltételek hiányában sajnos nem ismeri meg automatikusan adózóink elektronikus elérhetőségeit, ezért az ügyintézés során arra kérjük ügyfeleinket, hogy adózóink elsősorban az Önkormányzati Hivatali Portál keretén belül indítsák ügyeiket, ennek segítségével adataik elérhetővé válnak adóhatóságunk részére is, lehetővé téve, meggyorsítva az elektronikus ügyintézést.

Az Eüsztv. 9. § (1) bekezdése alapján, ha nemzetközi szerződésből eredő kötelezettség alapján törvény vagy nemzetközi szerződés eltérően nem rendelkezik, elektronikus ügyintézésre köteles valamennyi, a 2. § (1) bekezdése szerinti ügy tekintetében

a)         az ügyfélként eljáró

                        aa) gazdálkodó szervezet.

A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 7. § (1) bekezdés 6. pont alapján gazdálkodó szervezetnek minősül többek között a gazdasági társaság, a külföldi székhelyű vállalat magyarországi fióktelepe, az egyes jogi személyek vállalata, a közös vállalat, a végrehajtói iroda, a közjegyzői iroda, az ügyvédi iroda, az egyéni cég, továbbá az egyéni vállalkozó, emellett gazdálkodó tevékenységével összefüggő polgári jogi kapcsolataiban az állam, a helyi önkormányzat, a költségvetési szerv, az egyesület, a köztestület, valamint az alapítvány is.

Kérem, hogy a tájékoztatóban foglaltak szerint szíveskedjenek eljárni!

Adócsoport

 

Maglód térkép

szechenyi terv cimlapon feher

 

RizVN Login