Augusztus 20-án a hivatalos városi ünnepség keretében átadásra kerültek a városi kitüntetések

Augusztus 20-án a hivatalos városi ünnepség keretében átadásra kerültek a városi kitüntetések.
Az ünnepséget Balog Zoltán miniszterelnöki biztos, a Polgári Magyarországért Alapítvány elnöke, korábbi miniszter nyitotta meg. Gratulálunk a díjazottaknak, köszönjük munkájukat!
2018 év kitüntetettjei:
Balog Zoltán miniszteri biztos - DÍSZPOLGÁR
A magas szintű közösségépítő tevékenységéért és a város fejlődésének elősegítéséért Maglód Város Önkormányzata Balog Zoltánnak díszpolgári címet adományozott.
Falusi-Tóthné Koller Ilona és Falusi-Tóth Béla - Maglódért emlékérem
Falusi-Tóthné Koller Ilonának és Falusi-Tóth Bélának a város közösségi életében kifejtett, több éves, példaértékű és önzetlen tevékenységét Maglód Város Önkormányzata a „MAGLÓDÉRT” Emlékérem kitüntetéssel köszöte meg.
Késmárky Uzonka - Maglódért Emlékérem
Maglód Város Önkormányzata „Maglódért” Emlékéremmel fejezte ki elismerését Késmárky Uzonkának, Maglód közösségi életében kifejtett, kimagasló művészi tevékenységéért.


Maglódi Mazsorett és Tánc Egyesület - Maglódért Emlékérem
Maglód hírnevének öregbítéséért, és a mozgáskultúra fejlesztése terén nyújtott kiemelkedő tevékenységéért, Maglód Város Önkormányzata „MAGLÓDÉRT” Emlékérmet adományozott a Maglódi Mazsorett és Tánc Egyesület részére.
Kacamajka Városi Néptáncegyüttes - Maglódért Emlékérem
Maglód hírnevének öregbítéséért és a maglódi hagyományok ápolásában nyújtott kiemelkedő tevékenységéért, Maglód Város Önkormányzata a Kacamajka Városi Néptáncegyüttest „Maglódért” Emlékéremmel tüntette ki.
Bácskai István - Dobozi István díj
A település üzemeltetéséhez nyújtott kiemelkedő tevékenységéért, a „köz” szolgálatában végzett munkájáért, Maglód Város Önkormányzata Dobozi István díjjal jutalmazta Bácskai Istvánt.
Csépe Milla - Maglódi Domján Edit díj
Maglód kulturális életében kifejtett kimagasló tevékenységéért, közel három évtizedes művészi munkásságáért, a festészeti tagozat országos hírű művészeti műhellyé fejlesztéséért Maglód Város Önkormányzata a Maglódi Domján Edit díjat adományozta Csépe Millának.
Hegedű Boglárka - Kertész Károly díj
A maglódi mazsorettek felkészítésében nyújtott, kimagasló tevékenységét Maglód Város Önkormányzata Kertész Károly díjjal köszönte meg Hegedűs Boglárkának.
Pető Jánosné - Pápes Tibor díj
Pető Jánosné Szilágyi Irénnek, a maglódi betegek ellátásában nyújtott, több évtizedes, odaadó munkájáért a Pápes Tibor díjat adományozta Maglód Város Önkormányzata.
Tomcsányi Kovács Katalin - Sereg Gyula díj
A Sereg Gyula díj átadásával Maglód Város Önkormányzata köszönetét és elismerését fejezte ki Tomcsányiné Kovács Katalinnak, kimagasló oktató-nevelő munkájáért.
Szegedi Mária - Sereg Gyula díj
Maglód Város Önkormányzata a Sereg Gyula díj adományozásával fejezte ki köszönetét és elismerését Szegedi Máriának, kimagasló oktató-nevelő munkájáért.
Veres Gyula - Dóra Tivadar díj
Szakmai életútjáért, a műszaki területen végzett, kimagasló munkásságáért, Maglód Város Önkormányzata Dóra Tivadar díjjal jutalmazta Veres Gyulát.
Méltatások:
Balog Zoltán (díszpolgár)
Balog Zoltán választott mottója: "Ha mindent nem tehetünk is, semmit nem tennünk őrültség lenne." - Esterházy Miklós -
Balog Zoltán 1958-ban született. Gyerekkorát egy ezerfős borsodi bányászfaluban, Nekézsenyben töltötte, ahol négygyermekes édesapja református lelkészként szolgált. Balog Zoltán nemcsak a hitét hozta otthonról, hanem a szociális érzékenységét és a közéleti aktivitását is. Édesapja – az úgynevezett református iszákosmentő misszió keretében – rengeteg embert gyógyított ki az alkoholfüggőségből, köztük nem egy maglódi lakost is.
A diákok és a tanárok körében is népszerű Zoltán eminens diák volt, kitűnő bizonyítvánnyal, színjeles érettségivel végzett a Debreceni Református Kollégium Gimnáziumában, majd mégis azt választotta, hogy betanított esztergályos legyen a Diós¬¬győri Gépgyárban, később rövid ideig a püspökszentlászlói katolikus szociális otthon gondnoka.
1978-ban iratkozott be a Debreceni Református Teológiára, későbbi két éves NDK-ás kint-léte után, 1983-ban Budapesten szerezte meg lelkipásztori diplomáját. Ezt követően négy éven át, 1987-ig a Maglód-Ecser-Mende-Sülysápi Református Egyházközség lelkipásztora lett. A közvetlen, fiatal, tudós, szakállas lelkipásztort nagyon megszerette a gyülekezete. A lelkipásztor úr egyaránt értett az idősek és a fiatalok nyelvén. Személyisége, kisugárzása a fiatalok számára komoly vonzerővel bírt, rég nem látott számban látogatták az istentiszteleteket, egyházi vagy a köztük szövődő baráti összejöveteleket. Zoltán – ahogy a fiatalok nevezték akkoriban – egyik kedves mondása volt: Mutasd meg barátodat – megmondom ki vagy.
Egykori szomszédai a mai napig sem felejtették a jó énekhangú fiatalembert, aki mindenkivel szót értett és jó kapcsolatot ápolt. Az általa szervezett kirándulásokon még a más felekezetűek is szívesen részt vettek. Kapcsolatait felhasználva maglódi betegek németországi gyógykezelésében is segédkezett, személyesen intézte a kiutaztatást és a kinti kórházi kezelést. Aktív hitéleti és közösségépítő szolgálata mellett a kétkezi munkára is jutott ideje, református lelkészként téglát hordott az evangélikus parókia építkezésén.
Maglódi éveket követően egyre erősödik politikai szerepvállalása. Tübingeni évei alatt bekapcsolódik a kelet-német békefolyamat küzdelmeibe, később a budapestre érkező kelet-németek körében fejt ki aktív karitatív tevékenységet. A rendszerváltást követően a FIDESZ parlamenti frakciójának szakértője, 1998-2006 között Orbán Viktor miniszterelnök főtanácsadója. Ezt követően a Köztársasági Elnök Hivatalában dolgozik főosztályvezetőként. 2006-tól országgyűlési képviselő. 2010-től két évig államtitkárként dolgozik a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumban, majd megkapja az egyik legfelelősségteljesebb tárcát – 2012-2018. között ő vezeti az Emberi Erőforrások Minisztériumát.
Minisztersége alatt számos oktatási, szociális, egészségügyi reform kerül bevezetésre. Az egyszerűsödő pályázati rendszerhez nagyobb összegű forrást rendel a kormányzat, melynek eredményeként országszerte – megújulnak az oktatási, egészségügyi, kulturális és sport létesítmények, templomok.
Mi maglódiak sem maradtunk ki a sorból. 2015-ben új óvodát építettünk, 2017-ben felújítottuk valamennyi iskolaépületünket. 2018-ban nekiláttunk a város első bölcsődéjének felépítéséhez és az év második felében kezdetét veszi az új egészségügyi központ kivitelezése. Zajlanak egy új 10 tantermes iskola előkészítő munkálatai, mely állami beruházás keretében valósul meg.
Mindhárom felekezetünk temploma – beleértve a város jelképét a harangtornyot – külsőleg és belsőleg is megújult.
Balog Zoltán eddigi pályája során számos elismerésben, kitüntetésben részesült. Sok egyéb mellett megkapta a köztársasági elnöki érdemérmet, tulajdonosa a Német Szövetségi Köztársaság érdemkeresztjének, a Lengyel Köztársaság érdemrendjének, 2018-ban Szent-György díjjal tüntették ki.
A magas szintű közösségépítő tevékenységéért és a város fejlődésének elősegítéséért Maglód Város Önkormányzata Balog Zoltánnak díszpolgári címet adományoz.
Falusi-Tóthné Koller Ilona és Falusi-Tóth Béla - „Maglódért” Emlékérem
Falusi-Tóthné Koller Ilona Terézia 1961-ben született, 2 éves kora óta él Maglódon. Itt végezte az általános iskolát, majd a Kállai Éva Egészségügyi Szakközépiskolában nővérképesítést szerzett. Első munkahelye a kerepestarcsai kórház volt. Férjhez ment, majd megszületett kislánya. Később Ica körzeti nővér lett Maglódon.
Falusi-Tóth Béla 1960-ban született. Maglódra járt általános iskolába, majd tanulmányait a Petrik Lajos Szakközépiskolában végezte, ahol vegyészképesítést szerzett, később a Főtaxinál dolgozott.
Bélát és gyerekkori nagy szerelmét, Koller Icát, az élet külön utakra sodorta, de később újra egymásra találtak, s összeházasodtak. Az együtt nevelt kis Márti után megszületett közös fiuk, Nándi.
Innentől közös a történetük, hisz mind a család, mind a munka összefonódott az életükben.
Megnyitották 1990-ben a családi összefogással megépült élelmiszer boltjukat a Fő úton. Később még egyet a „régi üzletsoron”, meg a Katona József úton egy kis cukrászdát. Béla nappal a boltban dolgozott feleségével és testvérével együtt, éjjel meg piacra és áruért járt, miközben üzletvezetői tanfolyamokon vettek részt, s építették közös otthonukat.
1995-ben minden eddigi üzleteiket bezárva, Maglód központjában a legnagyobb helyi ABC üzemeltetésébe fogtak, később ez az üzlet lett a helyi CBA. (Innen is a közismert elnevezésük: CBA-s Ica, CBA-s Béla). Ebben a nagy üzletben évtizedeken át több maglódi család tagjának munkahelyét biztosították. Az üzletet Béla 50 éves koráig üzemeltették, amikor is úgy döntöttek, hogy a sok évtizedes megfeszített, kemény éjjel-nappali munka után megelőlegezik maguknak a nyugdíjas éveket, s visszavonulnak a küzdelmes kereskedelemi élettől.
Icára és Bélára Maglód-szerte sokan és sokféle módon számíthatnak. Mindig önzetlenül és nagyvonalúan segítenek úgy, hogy nem várnak érte viszonzást, dicséretet.
Az évenként megrendezésre kerülő, háromnapos „Kárpát-medencei Magyarok Találkozójának” éppúgy, mint a Család-és Gyermekjóléti Szolgálat munkájának is hosszú évek óta nélkülözhetetlen, önkéntes segítői. A határon túli településekkel történő kapcsolatok ápolásában az élen járnak. Ica a „keresztanyja”, azaz a kitalálója az „Angyalkázás-nak”, amikor is karácsony közeledtével perselyeket helyeznek ki Maglód-szerte, s az önkéntes adományokból ajándék-csomagokkal kedveskednek a maglódi rászoruló családoknak. Tartós élelmiszerek áruházi gyűjtésében, ezek csomagolásában, az ajándékcsomagok és a fenyőfák megajándékozottak otthonaiba történő elszállításában, a Magyar Élelmiszerbanktól kapott élelmiszerek Maglódra szállításában, illetve a nyári tiszakécskei táborba a tábori „felszerelés” oda és visszaszállításában hosszú évek óta elsőszámú civil segítség a Falusi-Tóth házaspár.
Rendszeresen készpénz adománnyal, illetve nagy mennyiségű, a csomagokba szánt gyümölcsök vásárlásával is igyekeznek szebbé tenni mások ünnepét. Még arra is gondolnak, hogy ilyenkor a munkatársaknak a nagy hajrá alatt süteményt süssenek, kis ajándékokat készítsenek.
Ica több önkormányzati ciklus óta képviselő. Mint a Szociális Bizottság elnöke, a helyi krízishelyzetet és veszélyeztetettséget észlelő- és jelzőrendszer, illetve a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tagja számtalan közösségi programban, szükséghelyzetben támasz és segítő, akinek szívügye a testi-lelki egészség. Évenként megrendezi a Maglódi Egészség-napot, havonta kirándulásokat szervez, hetente kétszer ingyenes Etka-jógát tart, s örömmel énekel a maglódi ökumenikus Magdala kórusban.
Mindketten a Maglódi Református Gyülekezet templomba-járó, hűséges, adakozó és aktív presbiterei, Ica a Számvizsgáló Bizottság elnöke. Mindenben, amiben csak lehet, segítik a lelkipásztor és a gyülekezet munkáját. A Gyülekezeti- és Családi Napok százfős ebédeltetését szervezik, a 90 fős nyári balatoni hittanos táboroztatás kellékeit szállítják, amely táborban Ica az étkeztetés egyik fő szervezője.
Három unokájuk van: Tomi, Bori és a kis Olivér. Szeret a házaspár túrázni, kirándulni, jó társaságban lenni, s Béla nélkül nem kezdődhet el Fradi meccs. Teljesítették az Országos Kék-túrát, többször elzarándokoltak Lövétéről Csíksomlyóra. Ica ezen kívül egy Maglód-Csíksomlyó kerékpáros túrát követően gyalogosan is megtette a Mária-utat. Közösen tartják fenn kis családi gazdaságukat, melyben megtalálhatóak a különböző haszonállatok, illetve a kertjükben maguk termelte zöldségek és gyümölcsök.
Falusi-Tóthné Koller Ilonának és Falusi-Tóth Bélának a város közösségi életében kifejtett, több éves, példaértékű és önzetlen tevékenységét Maglód Város Önkormányzata a „MAGLÓDÉRT” Emlékérem kitüntetéssel köszöni meg.
„Maglódért” Emlékérem – Kátai Edit Uzonka szül. Késmárky Uzonka
Késmárky Uzonka Erdélyben, Sepsiszentgyörgyön született. Mindkét nagyapja lelkipásztor volt: az egyik református, a másik unitárius. Édesapja kórházi asszisztensként, édesanyja könyvelőként dolgozott.
Elemi- és középiskoláját a sepsiszentgyörgyi Művészeti Líceumban végezte, ahol Tóth István, a Maglódi Vermesy Péter Általános és Művészeti Iskola művészeti igazgatója , mint fiatal tanár, tanította is a kis Uzonkát, s ő Istvánt azóta is elsőszámú tanáraként tiszteli.
A középiskolai évek után a Nagyváradi Zenei Egyetemen tanult, majd a Kolozsvári Zeneakadémián szerzett egyetemi diplomát 2002-ben, zenepedagógia szakon. Mindeközben énekelt a Kolozsvári "Antifonia" nemzetközi rangú egyetemista kórusban és a Kolozsvári Állami Operaházban is, majd a Magyar Állami Operaház énekkarának tagja lett Budapesten.
Uzonka 2004-től a Maglódi Vermesy Péter Általános- és Művészeti Iskola ének, szolfézs- és zongora tanára, karvezető.
Tóth István megfogalmazása szerint „szakmai képzettsége tökéletes”. Sokoldalú munkájával úgy a művészeti, mint az általános oktatásban hosszú évek óta szép eredményeket ér el. Számos diákja Uzonka felkészítésével jutott be zenei szakközépiskolába, illetve a komolyzene elkötelezettjeiként zenésznek, tanárnak, előadóművésznek készülnek, többen közülük pedig az Operaház Gyermekkórusának tagjai. Volt tanítványai az országos televíziós vetélkedőkön kiemelkedő, Maglód hírnevét öregbítő győzelmeket szereztek.
2018. tavaszán, a művészeti iskola Vermesy Vadvirág Kórusa Uzonka és Bolyosné Pethő Ildikó vezetésével, a Pest Megyei Éneklő Ifjúság Minősítő Hangversenyén ARANY MINŐSÍTÉST ért el.
Uzonka szólistaként és kórustagként olyan neves karmesterekkel működhetett együtt - a teljesség igénye nélkül -, mint Záborszky Kálmán, Kocsis Zoltán, Kesselyák Gergely, Kobayashi Ken- Ichiro, Jurij Szimonov, Selmeczi György. Itt szerzett tapasztalatai nagyban segítik szakmai munkáját. A rangos intézményekkel kialakított kapcsolatait a maglódi iskola és a maglódi zeneszerető emberek érdekében nagyszerűen, de mindemellett önzetlenül használja fel. Neki köszönhető az iskola eredményes együttműködése a Szent István Zenei Szakközépiskolával, de ugyanígy az Operaház művészeinek vendégszereplése Maglódon. Ugyancsak nagy szerepe van abban, hogy a Vermesy Művészeti Napok rendezvénysorozatára - mely nagy büszkeségünkre a Pest Megyei Értéktárat gazdagítja -, évről-évre sikerül neves művészeket felkérnie a rendezőknek.
Egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy nagyon szereti tanítványait, s ők mindig ragaszkodnak a szeretetre méltó tanárnőhöz, akivel öröm együtt dolgozni és tanulni tőle. A magyarságtudat erősítését egyik fő feladatának tekinti, és nem csak a gyermekek körében.
Városunk közösségi életében szinte ideérkezése óta jelen van. Jelenleg a Tóth István vezette Vermesy Kamarakórus tagja. Nem tudunk olyan maglódi rendezvényt említeni, ahol ne lehetne Uzonka, vagy az általa felkészített fiatalok művészi értékű produkciójára számítani. Ráadásul, teszi mindezt önzetlenül, ellenszolgáltatást nem várva.
Hívő emberként tisztelhetjük, akinek segítségét bármelyik maglódi felekezet megtapasztalhatta már. Az utóbbi félévben a református gyülekezet istentiszteleti és kántori szolgálatában elsősorban Uzonkára támaszkodhat.
Maglód Város Önkormányzata „Maglódért” Emlékéremmel fejezi ki elismerését Késmárky Uzonkának, Maglód közösségi életében kifejtett, kimagasló művészi tevékenységéért.
Maglódi Mazsorett és Tánc Egyesület („MAGLÓDÉRT Emlékérem)
A maglódi mazsorettek, mint pompon csapat a Maglódi Ifjú Polgárokért Egyesület berkeiben született 1998-ban,16 táncos kedvű lánnyal.
1999/2000-ben megnyerték a Monori térségi „Ki mit tud?”-ot és ez nagy lendületet adott a csoport fejlődéséhez. 2003-ban kezdtek bottechnika, és a twirling technika tanulásával foglalkozni, és ekkor alapítottak önálló egyesületet Maglódi Mazsorett és Tánc Egyesület néven, melynek mazsorett szekciója a Sziluett Mazsorett Maglód nevet kapta.
Nem tehetjük meg, hogy egy nevet ne említsünk meg, ha a mazsorettekről szó esik: ő pedig Osztertágné Szeili Mariann, aki nélkül talán sosem lett volna Maglódon mazsorett mozgalom. De nem csak megálmodta és elkezdte, hanem sok-sok év óta vezeti az egyesületet és neveli ki az ügyesebbnél ügyesebb lányok generációit.
A gyerekek, fiatalok tanulás után, a szabadidejükben vállalták és vállalják ma is a próbákat, az edzéseket, szemináriumokat, fellépéseket. Ebben is kiemelkedő szerepet kap Maglód, hiszen minden olyan megmozduláson részt vesznek, ahol a civil szerveződések lehetőséget kaptak a megmutatkozásra, a közösség építésére, a kultúra ápolására.
Egyesületük ma már 4 korcsoportban 140 gyereket oktat a tánc és mozgás esztétikus kifejezésére és szeretetére. A csoport összefogja azokat a táncolni szerető fiatalokat, akik az általános iskolából már kikerülnek, de településünkön élnek. A korcsoportok visszahatnak egymásra: a kicsinek a nagy mindig példa, a nagyok pedig részt vesznek a kicsik felkészítésében. A tapasztalatok szerint ezek a fiatalok, akik ebben a közösségben dolgoznak jobban kötődnek Maglódhoz, aktívabban részt vesznek a város életében, a párjukat is itt keresik, szeretnének Maglódon letelepedni.
2008-tól tagjai a Magyar Majorett Szövetségnek és a Magyar Twirling Szövetségnek is.
2004-től vesznek részt külföldi fesztiválokon, ahol nemzetközi szinten is megmutatják, hogy a magyar lányok nemcsak nagyon csinosak, de boszorkányosan ügyesek is. Eljutottak Olaszországba és Franciaországba többször is, Bulgáriába, Macedóniába, Erdélybe. Kísérőik a Váci Városi Fúvószenekar és a Ceglédi Városi zenekar voltak.
Nem félnek a megmérettetésektől sem. Rendszeres résztvevői a Siófoki Majorett Vándorkupa versenynek. 2016 és 2017-ben Maglód nyerte a települések versenyét, ahol 750 versenyző 390 számmal indult. A Magyar Majorett Szövetség Magyar Bajnokságán 2009 óta vesznek részt. 2011-től minden évben kvalifikációt szereznek az Európa-Bajnokságra. 2011-ben Csehországban Vyskovban, 2012-ben Lengyelországban Opoléban, 2013-ban Tatabányán, 2014-ben Horvátországban Porecsben, 2015-ben Csehországban Brnoban, 2016-ban Siófokon, 2017-ben Bulgáriában Albenán.
2014 óta már a nemzetközi eredményeik is jelentősek. Ez annak a jól képzett, elkötelezett edző teamnek köszönhető, akik segítik a szólistákat, duókat, kiscsapatokat és nagy csapatokat felkészíteni a versenyre. Közöttük 1 nemzetközi és 2 magyar pontozóbíró is van.
2014 óta 8 Európa Bajnoki, 8 Európa-bajnoki ezüstérmes, és 4 bronzérmes produkciót készítettek. A Magyar Twirling Szövetség éves összesített versenyén már 6 maglódi magyar bajnok van.
Akik ebben az eredményes munkában részt vettek és nekik köszönhető, hogy ma Maglód a mazsorett egyik fellegvára: Hegedűs Boglárka, Papellás Orsolya, Skumát Judit, Urkom Renáta, Béki Dzsenifer, Orosz Kitti, Fodor Réka és természetesen Osztertágné Szeili Mariann. Az egyesület életét a háttérből segíti Bobákné Szabados Márta a gazdasági ügyek intézésével, Tóth Csilla pedig adminisztrációs munkájával, és természetesen a szülők önzetlen segítsége nélkül sem működne a mazsorett csoport.
Maglód hírnevének öregbítéséért, és a mozgáskultúra fejlesztése terén nyújtott kiemelkedő tevékenységéért, Maglód Város Önkormányzata „MAGLÓDÉRT” Emlékérmet adományoz a Maglódi Mazsorett és Tánc Egyesület részére.
Maglódi Kacamajka Városi Néptáncegyüttes - „Maglódért” Emlékérem
Maglódnak nagy kincse van! Van saját tánca, tánchagyománya, amellyel nem minden település rendelkezik. A lány körtánc mellett a férfi verbunk, a cifruválás, a mars, és természetesen a lassú és friss csárdás tartozik Maglód táncrendjébe.
Mindig is voltak Maglódon táncoló csoportok, de a fiatalok mindig elkoptak az idők folyamán. Ki viszi tovább, kinek a lábában lesznek meg a szép maglódi motívumok, ha az itt élő fiatalok nem ismerik és nem tudják táncolni ezeket? Ez az indíttatás vezette 2000-ben a Gyöngyösbokréta hagyományőrző csoport megalakulását, mely a Maglódi Ifjú Polgárokért Egyesület szárnyai alatt működött. Fő célja volt a maglódi szlovák táncok és hagyományok őrzése, az itt élő szokások felelevenítése, a falu viseletének megőrzése.
Osztertágné Szeili Mariann, a helyi Művészeti Iskola néptánc osztályainak vezetője tekintette szívügyének, hogy az iskolában megszerzett alapok ne menjenek kárba, hanem jöjjön létre egy valódi néptáncegyüttes, felnőtt fiatalokból. Ő volt az első, és éveken át az egyetlen táncpedagógusa, koreográfusa az együttesnek.
Voltak fiatalok, akik vállalták a heti próbákat, és a kezdő 6 pár után szépen gyarapodott a létszámuk. A hőskorban valóban csak maglódi táncokat táncoltak. A csoport növekedett, a fellépések száma is, a táncosok egyre ügyesebbek, egyre képzettebbek lettek, így már kismagyarországi dialektusokat is tanultak, hogy bővítsék tudásukat és a műsor repertoárját.
2003-ban a megnövekedett létszám már önálló táncegyesület megalakulását kívánta, ekkor lett Kacamajka Néptánccsoport, mely a Maglódi Mazsorett és Tánc Egyesülettel közösen működött. 2003-tól rendszeresen vettek részt erdélyi tánctáborokban, hogy a távolabbi magyarság táncaival, kultúrájával megismerkedhessenek. Így került folyamatosan bővülő repertoárjukba a Válaszúton tanult palatkai, füzesi, boncidai, a Püspökszilágyon megismert magyarszentbenedeki, a Lapádon megismert lapádi, szászcsávási, a Kalotaszentkirályon elsajátított mérai dialektus, a Széken tanult széki.
2009-ben Szarvason Arany minősítést szereztek a Maglódi Táncok bemutatásával. Akkori vezetőjük, Osztertágné Szeili Mariann úgy látta, hogy a csoport komolyabb szakmai kihívásokat is elbír, így az ideköltöző és iskolánkban tanító Demeter Erika - Kis István kiváló táncpedagógusoknak adta át a szakmai irányítást, és 2011-től a néptánccsoport vezetését Lévai Attilának. 2015-től önálló egyesületként, a Maglódi Kacamajka Folklór Egyesületként működnek. Vezetőjük Lévai Attila, Tóth Balázs, szakmai vezetőjük: Kis Demeter Erika és Kis István. Az együttes koreográfusai között megtalálhatjuk Galambos Györgyöt is. A volt táncosokból zenekar is alakult, akik a táncegyüttest kísérik fellépéseiken, de az utóbbi időkben önálló csapatként is hívják őket táncházakba, mulatságokba: ők a Nyerítő Zenekar. A Kacamajka másik zenei segítője pedig a Regősök Zenekar.
A jelenleg 26 táncosból álló csoport lelkes fiatalokból áll. Középiskolás, egyetemista és dolgozó fiatalok mellett a Vermesy Péter Művészeti Iskola végzősei is beolvadnak és a csoport részeivé válnak, kiknek már életformájukká vált a néptánc. A csoport számos meghívásnak tesz eleget évente. Rendszeresen szerepelnek a különböző magyarországi, felvidéki települések rendezvényein, részt vesznek a regionális táncháztalálkozókon, kulturális programokon. Műsoraikkal fő segítői a maglódi városi- és civil ünnepségeknek.
Repertoárjuk magába foglalja a magyar táncok változatos és gazdag stílusrétegeit, ezáltal széles palettáról válogatva tudnak eleget tenni a felkéréseknek mind belföldön, mind külföldön. Megmutatják a maglódi tánc és viselet szépségét, hirdetik a magyar táncok virtuozitását, egyediségét. Maglód testvértelepülésein kívül Szlovákiában, Németországban, és Dániában is kisebb műsorokat adtak.
2013-ban egy másfél órás kétfelvonásos színpadi előadással, a „Malomszegelet”-tel örvendeztették meg a maglódi lakosokat. 2017-ben még magasabbra helyezték a mércét és teljesen új koreográfiákkal, egy 2 órás kétfelvonásos színpadi előadást állítottak össze „Határtalanító-Táncos barangolás a Kárpát-medencében” címmel, majd ez évben két alkalommal is színpadra vitték. Rendszeres megrendezői a Múzeumok éjszakáján a Szentivánéji tűzugrásnak. Nagy országos rendezvényekre is meghívást kaptak. Részt vettek a Visegrádi Tánckarneválon, a Hősök terén és a Duna Karneválon.
Nemrég érkeztek haza Görögországból, ahol egy nemzetközi folklór fesztiválon vettek részt, és Gyimesből, ahol az idei tánctáborukat szervezték.
Az idei év tette fel eddigi munkájukra a koronát. A III. Amatőr Néptáncegyüttesek Szakmai Fesztiválján, Bonyhádon kiemelt arany minősítést szereztek, de övék lett a legjobb koreográfia díj, a leghitelesebb előadás díja, és a szólistáknál különdíjat kapott Telek Zita és Tóth Balázs.
Maglód hírnevének öregbítéséért és a maglódi hagyományok ápolásában nyújtott kiemelkedő tevékenységéért, Maglód Város Önkormányzata a Kacamajka Városi Néptáncegyüttest „Maglódért” Emlékéremmel tünteti ki.
Bácskai István (Dobozi István díj)
1949. november 13-án született Budapesten.
1969-ben szerzett vasútgépész technikusi végzettséget és ezután 26 éven át dolgozott a MÁV-nál. Időközben megnősült és Maglódon telepedett le családjával.
A maglódi önkormányzathoz 1995. november elsején került, ő lett a Falugondnokság vezetője. A nagyközség, majd később város üzemeltetéséért felelős cég elnevezése az idők során TEFÜ Kht-ra módosult, azonban a vezető neve változatlan maradt, hiszen István mindvégig, egészen 2009-es nyugdíjba vonulásáig kitartott az ügyvezetői poszton.
Az ő felelős irányítása tette lehetővé Maglód önkormányzati intézményeinek mindennapi zökkenőmentes működését; hozzá tartozott az iskola- és óvodaépületek karbantartása, a köztemető működtetése, a közterek gondozása, az önkormányzati utak javítása, a hulladékszállítás megszervezése és lebonyolítása. Vagyis minden olyan feladat elvégzése, ami néha ugyan nem látványos, de ha elmarad, megáll a település élete.
Munka mellett is képezte magát, 2005-ben környezet- és hidrotechnológus képesítést szerzett.
A Maglód Projekt Kft. nyugdíjazása után is visszahívta, részmunkaidőben a mai napig tevékenyen segíti a műszaki munkát: a konyhai dolgozók irányítása, a takarítószolgálat az ő felügyelete alá tartoznak.
A városi nagy rendezvények elképzelhetetlenek a segítsége nélkül: folyamatosan szervezi a segítő háttérmunkát, legyen szó akár reggeli készítésről, mosogatásról, takarításról.
István mögött szerető család áll, védőnő feleségével – akit a Képviselő-testület 2015-ben Pápes Tibor díjjal tüntetett ki - 2 gyermeket neveltek fel. Kedvenc időtöltései közé tartozik a kertészkedés, a háziállatok gondozása, és szívesen jár kirándulni a Polgári Körrel és családjával is.
A település üzemeltetéséhez nyújtott kiemelkedő tevékenységéért, a „köz” szolgálatában végzett munkájáért, Maglód Város Önkormányzata Dobozi István díjjal jutalmazza Bácskai Istvánt.
Csépe Milla (Domján Edit díj)
A Maglódi Vermesy Péter Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola nagy tiszteletnek és szeretetnek örvendő tanára, a festészeti tagozat szakmai alapítója.
Csépe Milla éveken át tartó elkötelezett és kitartó munkája kellett ahhoz, hogy a képzőművészeti ágazaton egy stabilan magas színvonal alakuljon ki. A szak népszerűsége a gyerekek és szülők körében évről-évre egyre nőtt, sőt az utóbbi években szelektálni is kell a jelentkezők között.
A tanárnő kolléganőivel folyamatosan törekszik az újításra. Nézete szerint nem rekedhetnek meg a csendéletnél. A tantárgy sajátos céljainak egyike, a vizuális kommunikáció fejlesztése, az utóbbi évtizedekben különösen fontossá vált, amikor a munka és a kikapcsolódás is a vizuális médiára épít. Az iskolának segítenie kell abban, hogy a tanulók képesek legyenek a nagy mennyiségű képi információ minél magasabb szintű, önálló feldolgozására, értelmezésére, megfelelő szelekció elvégzésére. Ez motiválta Csépe Millát arra, hogy a megújult tanárképzésben a mesterszakot is elvégezze. 2013-ban szerezte meg diplomáját a szegedi egyetemen, mint vizuális- és környezetkultúra tanár. A képzés alkalmat adott arra, hogy bepillantást nyerjen hasonló művészeti programmal működő iskolák életébe. A bővülő szakmai kapcsolatainak köszönhetően munkáját még tudatosabban és igényességgel tudja végezni.
Törekszik a szakmai információforrások megtalálására, értelmezésére, felhasználására. Tudva és elfogadva az iskola, a pedagógusok társadalmi felelősségét, a helyi közösségben is értékteremtő módon képviseli a vizuális kultúrát.
Kiemelt figyelmet fordít a tehetséggondozásra. Az általa kidolgozott tematika és módszertan alkalmazásával sikeresen szerepelt a Nemzeti Tehetség Programban is.
A tagozat minden évben megméretteti magát országos szintű versenyeken. Sikerüket bizonyítja az a több 1., 2., 3. hely és különdíjak, melyeket a minisztérium által hirdetett, művészeti iskolák közötti versenyeken nyertek. Az évekkel ezelőtti Kogart-pályázatot egymást követő három évben a maglódi tagozat nyerte minden kategóriában. Egy nemzetközi festészeti versenyen pedig, Tirgoviste-ből, elhozták az első helyezést.
A gyerekek szakirányú továbbtanulása is Milla alapozásának tudható be. Minden évben sikeresen készíti fel a Kisképzőbe, illetve az egyéb művészeti iskolába jelentkező tanulókat a felvételire.
Csépe Milla vezetésével heti egy alkalommal „Festészeti képzőkör” működik, melyen felnőttek, szülők, kollégák vesznek részt, nagy kedvvel és szorgalommal.
A festészet tagozat Milla szervezésében és rendezésében évente három alkalommal állítja ki az elkészült munkákat: októberben a Vermesy Művészeti Napok keretében, illetve félévkor és évvégén.
A tanárnő nagy sikernek értékeli, amikor egy tanítványa önálló kiállítását nyithatja meg. Eddig két ilyen alkalomra volt lehetősége. Egyikükkel közös kiállítást rendeztek a városi művelődési központban „Mester és tanítványa” címmel.
Maglód kulturális életében kifejtett kimagasló tevékenységéért, közel három évtizedes művészi munkásságáért, a festészeti tagozat országos hírű művészeti műhellyé fejlesztéséért Maglód Város Önkormányzata a Maglódi Domján Edit díjat adományozza Csépe Millának.
Hegedűs Boglárka (Kertész Károly díj)
Boglárka maglódi születésű. Itt tanult és tette az első tánclépéseit is.
A Vermesy Péter Általános és Alapfokú Művészeti Iskolában a néptánc szak aktív tagja volt egészen nyolcadikos koráig, és itt csatlakozott a Sziluett Mazsorett Csoporthoz alsó tagozatban. Erős kötődése volt mindig a közösséghez és a tánchoz, melyet barátnőivel egészen edző koráig együtt folytatott.
Mindig szerette a kisebbeket pátyolgatni, technikai tanácsokat adott, segített, akinek kellett. Tanulmányait is ez irányban folytatta, a Humán Szakközépiskolába ment továbbtanulni, majd a Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Karán Emberi erőforrások szakon szerzett diplomát. 2014-ben elvégezte a Magyar Majorette Szövetség Mazsorett Oktatói tanfolyamát, 2016-ban pedig sikeres országos pontozóbírói vizsgát tett.
Boglárka maga is megtapasztalta az egyéni, duó és kiscsapatos versenyzés minden nehézségét, hiszen egészen senior koráig versenyzett. Virtuozitása, dinamikája, lehengerlő előadásmódja nemcsak a közönség, de a zsűri tetszését is elnyerte. Barátnőivel már akkor önállóan alkottak koreográfiát duó, trió számokban. Kreativitása, elkötelezettsége egészen korán megmutatkozott, minden tevékenységét a próbák, versenyek alá rendelte.
2012-ben kezdett segédedzőként először a cadett csapatban segíteni. 2013-ban már önállóan vezette ezt a csoportot. 2014-től a juniorok, 2015-től a seniorok edzője a mai napig.
2012-től önállóan készít koreográfiákat eleinte csak szóló számokban, később Urkom Renátával közösen duóknak, kiscsapatoknak is. Az ő felkészítésükből született az első Európa- Bajnoki bronzérmünk 2014-ben. Azóta az éremesőből 2 Európa-Bajnoki, 3 ezüstérmes, és 3 bronzérmes produkciót készített.
Fáradhatatlanul tervezi, flitterezi, díszíti a ruhákat, vágja a zenéket, a fejlődés érdekében kiértékeli a verseny pozitívumait és negatívumait, szervezi a csoportok életét, videózza, elemzi a lányok, csoportok táncait.
A maglódi mazsorettek felkészítésében nyújtott, kimagasló tevékenységét Maglód Város Önkormányzata Kertész Károly díjjal köszöni meg Hegedűs Boglárkának.
Pető Jánosné sz. Szilágyi Irén (Pápes Tibor díj)
Bátran mondhatjuk, hogy „a maglódiak Irénkéje” - több, mint 2 évtizede rendületlenül szolgálja a település lakosságát.
Szakmai pályafutását a Péterffy Sándor utcai Kórházban kezdte, ahol 18 évet töltött el ápolóként. Közben elvégezte az Egészségügyi Szakiskolát, ahol általános ápoló és asszisztens képzettséget szerzett. Egy rövid, Bacsy Kórház-beli kitérő után állt munkába Maglódon 1996-ban, az Önkormányzat alkalmazásában, mint laboratóriumi asszisztens. 1998-ban körzeti ápoló szakmai minősítő vizsgát tett.
Irénke azóta sem vált meg Maglódtól, bár munkaadói időközben a háziorvosok lettek. Különösen sok időt töltött el Móczár doktor mellett, segítve a betegellátást.
Egyszerre több területen is magas szakmai színvonalon teljesít: körzeti nővérként, asszisztensként, orvos írnokként ellátja a háziorvosi praxisban felmerülő feladatokat,
jelenleg Papp doktor úr körzetében.
De nem csak a betegeket patronálja, hanem ugyanúgy a kollégáit is. Mindenkihez van egy kedves szava, a hozzá fordulók bármikor számíthatnak a segítségére.
Hetente kétszer a helyi laborban biztosítja a maglóid lakosok számára a laboratóriumi vizsgálatok egy részének hozzáférését. Így, az idősebb és a rendszeres vérvételre szoruló betegeknek nem kell elutazniuk a vizsgálatok elvégzéséért és helyben a várakozási idő is kevesebb, mint máshol.
Irénke több éve stabil tagja a hétvégén és ünnepnapokon igénybe vehető ügyeletnek.
A városi rendezvényeken, illetve valamilyen jótékonysági céllal szervezett megmozdulások alkalmával szintén számíthatunk rá. Egészségmegőrző és szűrővizsgálati feladatokat vállal, amelyek a helyi lakosság egészségi állapotának megőrzésén túl, a helyes egészségkultúra kialakításában nagy szerepet játszik.
A számos közösségi tevékenység mellett az önkormányzati munkát is segítette, 2006. és 2010. között az Egészségügyi Bizottság külső tagjaként.
Irénke szeretetteljes egyéniségét családja is élvezi: 2 felnőtt fia mellett egy unokának is örülhet.
Pető Jánosné Szilágyi Irénnek, a maglódi betegek ellátásában nyújtott, több évtizedes, odaadó munkájáért a Pápes Tibor díjat adományozza Maglód Város Önkormányzata.
Tomcsányiné Kovács Katalin (Sereg Gyula díj)
Negyvenéves pedagógiai munkásságából 34 évet Maglódon töltött el, hiszen 1984-től folyamatosan a Maglódi Általános Iskola pedagógusa.
A munkája mellett, 1987-ben szerzett tanítói diplomát a Budapesti Tanítóképző Főiskolán. A diploma megszerzése után, addigi munkája elismeréseként, rögtön osztálytanítói megbízást kapott, amelyet egészen igazgatóhelyettesi kinevezéséig, 2007-ig el is látott.
Hiteles pedagógiai hozzáállásával nagyban hozzájárult ahhoz, és mintegy úttörő szerepet vállalt abban, hogy a maglódi iskolában 2001-től létrejöhetett a művészeti oktatás mind a néptánc, mind pedig a komolyzenei szakon. Művészeti tagozatként is működő osztályaiban részt vett a fellépések szervezésében, felkészítette, elkísérte a gyermekeket a hétvégi szereplésekre, motiválta, lelkesítette tanítványait.
Személyes példamutatásával, hozzáállásával kivívta a helyi társadalom és a pedagógus kollégák elismerését. 2007-ben a kollégái egyhangú támogatásával igazgatóhelyettesi megbízást kapott az alsó tagozat irányítására. A feladata egy önálló telephely napi életének szervezése, 500 alsós gyermek és közel negyven pedagógus munkájának irányítása. Vezetése alatt folyamatosan bővült a nyaralói telephely, az alsós pedagógusok valódi összetartozó közösségé szerveződtek.
Tizenegy éves vezetői és negyvenéves pedagógusi munkája után, 2018-ban – saját kérésére - nyugdíjba vonult.
A Sereg Gyula díj átadásával Maglód Város Önkormányzata köszönetét és elismerését fejezi ki Tomcsányiné Kovács Katalinnak, kimagasló oktató-nevelő munkájáért.
Szegedi Mária (Sereg Gyula díj)
Negyven évvel ezelőtt kezdett el tanítani, képesítés nélküli pedagógusként.
A Maglódi Általános Iskola nevelőtestületébe 1982-be került, mint alsó tagozatos tanító.
Az évtizedek során szülők százai íratták be tudatosan hozzá a gyermekeiket, majd aztán ezek a tanulók felnőtté válva, a saját gyerekeiket. Tudták, hogy Marika az alapos tudás mellett emberségre is neveli majd őket.
A művészeti iskola keretei között indított Vermesy osztályok egyik állandó osztályfőnöke. 2015-ben - vállalva a megmérettetést - sikeres minősítő vizsgát tett.
Színes egyénisége, hatalmas energiája, életkedve, humora, empátiája alkalmassá tette arra, hogy gyermeket, felnőttet egyaránt magával tudjon ragadni.
Igazi közösségi ember: tanítványai, azok szülei és pedagógus kollégái is kedvelik közvetlen személyiségét.
A Maglódi Szabadidő és Természetjáró Egyesület, azaz a MASZAT egyik alapító tagja, túrák, táborok, erdei iskolák szervezője. A farsangi rendezvények és a Szülők Báljának műsorvezetője, számtalan iskolai program kezdeményezője.
2018-ban negyven, pedagógusként ledolgozott tanév után saját kérésére nyugdíjba vonult.
Maglód Város Önkormányzata a Sereg Gyula díj adományozásával fejezi ki köszönetét és elismerését Szegedi Máriának, kimagasló oktató-nevelő munkájáért.
Veres Gyula (Dóra Tivadar díj)
Veres Gyula 1954. április 16-án született maglódi szülők gyermekeként.
Villanyszerelőnek tanult, majd ezután altató asszisztensi képesítést szerzett. Katonaévei után a Röpülj Páva oszlopos tagjaként aktívan bekapcsolódott a maglódi kulturális életbe. 1979-ben megnősült, feleségével, Hornyacsek Júliával két lányuk született.
Szakmai életében az igazi áttörést az 1984-es év hozta. Nánai Jani bácsi, a Maglódi KTSZ öntőmestere biztatására a fémöntés felé fordult, tőle tanulta el a fémöntés csínját-bínját Családi házuk udvarán garázst épített, mely egyben első kis műhelye is lett, itt kapott helyet első olvasztókemencéje is. Első munkája az 1984-es Budapesti Nemzetközi Vásár hivatalos reklám-kulcstartója volt. A megrendelések egyre szaporodtak: készítettek ólomkatonákat, olajkályha és fegyver alkatrészeket, részt vettek a Zsiguli programban, de a rendszerváltáskor hazatérő, Moszkva alatt állomásozó katonák sátrainak egyes alkatrészei is nála készültek.
Majd’ egy évtizedes szövetkezeti munka után elindult önálló karrierje: egyéni vállalkozó lett. A Veres Öntöde lendületes fejlődésnek indult. A kisebb műhelyek száma a maglódi telephelyen egyre szaporodott, a 2000-es évek elején pedig megépült a nagy csarnok, de volt telephely Nógrádmarcalban is. A 2008-tól kezdődő gazdasági világválság alatt a hazai öntödék jelentős része tönkre ment, sajnos sok partnere, üzletfele is, ám ő példás szorgalmával, kitartó munkájával átvészelte a nehéz időszakot.
Napjainkban a Veres Öntöde a világ szinte minden tájára gyárt cink öntvényeket, a munka öt kisebb műhelyben és egy nagy csarnokban folyik, 8 modern, meleg kamrás öntőgéppel és különböző megmunkáló gépekkel. Megrendeléseik elsősorban külföldről: Németországból, Ausztriából, Olaszországból, Svájcból, Norvégiából érkeznek. Az öntöde, a település központjában működve jelenleg 20 embernek biztosít munkahelyet. Az észrevétlenség titka a környezetbarát, modern technológia alkalmazása.
Veres Gyula 2017 októberében ugyan nyugdíjas lett, a munkát azonban nem hagyta abba teljesen. Jelenleg tapasztalataival és tudásával kisebbik lányát és párját támogatja, akik a tervek szerint tovább viszik a vállalkozást.
Szülőfaluját, Maglódot mindig is szerette, évtizedek óta támogatja a maglódi civil szervezeteket, óvodákat, az iskolát, egyházakat, sportegyesületeket, a rendőrséget. Hosszú évek óta segíti teherautójával az iskola, és részben a református gyülekezet nyári táboroztatási kellékeinek-csomagjainak szállítását.
Szakmai életútjáért, a műszaki területen végzett, kimagasló munkásságáért, Maglód Város Önkormányzata Dóra Tivadar díjjal jutalmazza Veres Gyulát.

Maglód térkép

szechenyi terv cimlapon feher

 

RizVN Login