Tájékoztatás Sportvállalkozók részére

Tisztelt Sportvállalkozó/Tisztelt Adózó!

Nyilvántartásom adatait, valamint a hatályos törvényi rendelkezéseket megvizsgálva megállapítottuk, hogy tevékenységi köre megfelel a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 52. § (52) bekezdés szerinti sportvállalkozásnak.

A Htv. 52. § 52. bekezdése alapján sportvállalkozásnak minősül a vállalkozás, amennyiben a sportról szóló törvény szerinti sportvállalkozó, és főtevékenységeként sporttevékenységet [TEÁOR ’08 93.1] végző, és az adóévben indult mindazon sportág sportszövetsége által kiírt, szervezett, rendezett vagy engedélyezett versenyrendszerben, amely sportágban versenyző játékjogának használati jogával rendelkezik.

 

Tekintettel a 2020. január 2. napján életbe lépő törvényi változásokra tájékoztatom, hogy a 2019. adóévre vonatkozó helyi iparűzési adóbevallásával kapcsolatban a Htv. 42/D. § (4) bekezdése szerint a sportvállalkozások kizárólag az állami adóhatóságon (továbbiakban: NAV) keresztül (elektronikus úton) nyújthatják be helyi iparűzési adóbevallásukat, tekintettel arra, hogy a NAV az adóbevallásban feltüntetett adatokat - továbbítást megelőzően - nyilvántartásba veszi.

Htv. 42/D. § (6) bekezdése alapján „ Ha a sportvállalkozás adóbevallásában tett nyilatkozata alapján az 52. § 22. pont i) alpontja szerinti nettó árbevétel csökkentés miatti adócsökkenés az 53. § (2) bekezdés b) pontja szerinti támogatásnak minősül és annak összege meghaladja az ötszázezer eurónak megfelelő forintösszeget, az állami adóhatóság a támogatás igénybevételéről adatot szolgáltat az állami támogatások európai uniós versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezet részére az adózás rendjéről szóló törvény szerinti tartalommal és határidőben.”

Fentiek alapján a 2019. adóévre vonatkozó elektronikus helyi iparűzési adóbevallását kizárólag a NAV-on keresztül az ÁNYK rendszer használatával nyújthatja be. Abban az esetben, ha bevallását nem a törvényi előírásoknak megfelelően nyújtja be, úgy az elutasításra kerül.

Szíves együttműködésüket ezúton is köszönjük!

Maglód, 2020. január 22.

Maglód Város Önkormányzat

Polgármesteri Hivatala

Adócsoport

Maglód térkép

szechenyi terv cimlapon feher

 

RizVN Login