Maglód város egyes közterületein is kötelező a maszk viselése

Tájékoztató

a SARS-CoV-2 koronavírus-világjárvány miatti alkalmazandó egyes

helyi és központi szabályokról

A 484/2020. (XI.10.) Korm. rendelet (továbbiakban Korm. rendelet) alapján a következő főbb szabályok léptek életbe 2020. 11.11-én 00 órától

 

A hatodik életévét be nem töltött kiskorú kivételével mindenki köteles

a) a tömegközlekedési eszközön,

b) az üzletben történő vásárlás, illetve az üzletben történő munkavégzés során,

c) – az irodák, sportolás céljára szolgáló helyiségek és az üzemi helyiségek területének kivételével – a bevásárlóközpont területén,

d) a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló törvényben meghatározott

da) közlevéltár külső személyek számára látogatható területén,

db) nyilvános magánlevéltár külső személyek számára látogatható területén,

e) ügyfélfogadási időben

ea) a közigazgatási szerv ügyfelek részére nyitva álló területén,

eb) az egyetemes postai szolgáltató által vagy a postai közreműködők által üzemeltetett, az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségben, továbbá

ec) minden egyéb olyan helyiségben, amelyben ügyintézés céljából ügyfélfogadás zajlik, és a helyiségben – az ott foglalkoztatottakat is beleértve – rendszeresen 5 főnél többen tartózkodnak egy időben,

f) minden olyan helyiségben, amelyben tömegközlekedési eszközre várakoznak,

g) a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendelet szerinti vendéglátó üzletben (a továbbiakban: vendéglátó üzlet)

ga) történő munkavégzés során,

gb) vendégként

orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot (a továbbiakban együtt: maszk) olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.

Az egészségügyi intézmény területén – a kórteremben történő elhelyezés kivételével – mindenki köteles a fentiek szerint módon maszkot viselni.

Maglód Város Polgármestere a Korm. rend. 27. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a 18/2020. (XI.11.) önkormányzati rendeletében a következő belterületi közterületek és nyilvános helyek vonatkozásában írta elő a kötelező maszkviselést:

  •  a Wodianer utcában a Dózsa György utca és a Bajcsy-Zsilinszky utca között,
  •  a Fő utcában a Bajcsy-Zsilinszky utca és a Kinizsi utca között,
  •  a Szent István téren,
  •  temetőkben,
  •  minden olyan közterületen és nyilvános helyen, ahol tömegközlekedési eszközre várakoznak,
  • egészségügyi, szociális, oktatási intézmények, hivatalok, kereskedelmi és szolgáltatási egységek és templomok 100 méteres körzetében.

A fenti közterületeken és nyilvános helyeken 2020. november 12-étől minden 6. életévét betöltött személy köteles orrot és szájat folyamatosan elfedő orvosi, munkavédelmi, textil vagy más anyagból készült maszkot viselni. Szabálysértést követ el, aki a rendelkezést megszegi, az elkövető szabálysértés esetén 5000 Ft-tól 500.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal büntethető.

Csatolmány:

18/2020.(XI.11.) önkormányzati rendelet

Este 8 óra és reggel 5 óra között kijárási tilalom van, mindenkinek haza kell érnie este 8 óráig. A kijárási tilalom alóli mentesülés egyik esete a munkavégzés, amelyet azonban előírt formanyomtatvánnyal igazolni szükséges.

Csatolmány:

Formanyomtatvány

A mentesülés további esetei:

  • egészségkárosodással, életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet esetén, valamint életvédelmi célból
  • versenyszerűen sportolók edzésen, sportrendezvényen történő megjelenése
  • kutyasétáltatás céljából a lakó vagy tartózkodási hely, illetve szálláshely 500 méteres körzetén belül.

 

Minden gyülekezés, csoportosulás tilos közterületen, nyilvános helyen.

Az éttermek vendéget nem fogadhatnak, vendégnek ott csak az étel elvitele céljából lehet tartózkodni. Az üzemi étkezdék nyitva tarthatnak.

Az üzletek – a gyógyszertárak és a benzinkutak kivételével – este 7 óráig maradhatnak nyitva, és utána a kijárási tilalom lejártával, tehát leghamarabb reggel 5 órakor nyithatnak ki. Az Korm. rendeletben nem említett szolgáltatók és szolgáltatások (például fodrász, masszőr, személyi edző) a szokott rendben működhetnek a kijárási tilalom szabályai mellett.

Mindennemű rendezvény megtartása tilos, ideértve a kulturális eseményeket, valamint a karácsonyi vásárokat. A vallási közösségek szertartásai a vallási közösség döntése szerint tarthatóak meg.

A sportmérkőzéseket zárt kapuk mögött kell megtartani.

Az egyéni szabadtéri sportok gyakorlása engedélyezett. Tilos a csapatsportok – különösen a labdarúgás, jégkorong, kézilabda, kosárlabda, röplabda – nem versenyszerű gyakorlása. A vonatkozó jogszabályok szerint versenyszerűen sportolók e tevékenységükben nem korlátozhatóak.

A szabadidős létesítmények használata tilos, beleértve különösen a fitnesztermeket, fedett uszodákat, múzeumokat, könyvtárakat, mozikat, állatkerteket és korcsolyapályákat.

A bölcsődék, az óvodák és az általános iskolák a 8. osztályig a megszokott rend szerint nyitva tartanak, a speciális intézményi védelmi intézkedéseket az igazgató határozza meg. Az iskolák a középfokú oktatásban 9. osztálytól digitális munkarendben működnek. A középfokú intézmények kollégiumai az iskolaigazgató döntése szerint működnek.

Az egyetemek, főiskolák digitális munkarendre térnek át. A felsőoktatási intézmények kollégiumai bezárnak, ez alól kivételeket a rektor állapíthat meg. A tartózkodás különösen a határon túli és külföldi diákok, illetve a hatósági házi karantén kötelezettséget a kollégiumban teljesítők számára engedélyezhető.

Magán és családi rendezvények (például születésnap) 10 főig megtarthatóak.

Temetés legfeljebb 50 fővel tartható meg.

Esküvők lakodalom nélkül tarthatóak meg, azonban az eseményen csak meghatározott személyek vehetnek részt.

A maszkviseléssel és távolságtartással kapcsolatosan eddig bevezetett szabályok továbbra is érvényesek.

Sporttevékenység során, valamint a parkokban, illetve zöldterületeken a maszk viselése továbbra sem kötelező.

 

Maglód, 2020. november 11.

Margruber János

jegyző

Maglód térkép

szechenyi terv cimlapon feher

 

RizVN Login