Felhívás partnerségi egyeztetésre

Felhívás partnerségi egyeztetésre

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 4/2017.(III.20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) alapján egyszerűsített eljárás keretében történő partnerségi egyeztetést kezdeményezek Maglód Város Településszerkezeti Terv, Szabályozási terv és Helyi Építési Szabályzat eseti módosítására vonatkozóan.

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 156/2020. (XI.10) számú önkormányzati határozatában, a 157/2020. (XI.10) számú önkormányzati határozatában, valamint a 104/2021 (VI.1.) számú önkormányzati határozatában döntött

1. a Rovina dűlőn található 0171/10 hrsz.-ú külterületi telek területére és a 31. sz. főút nyomvonalának korrekciójára vonatkozó,

2.  a 0171/51 hrsz.-ú külterületi ingatlan területére vonatkozó,

3.  a Kepler János utca mentén fekvő 825/3-825/16; 826/2; 826/4; 826/25-826/29; 826/30-826/44 hrsz.-ú belterületi ingatlanok területére vonatkozó, valamint

4.  az OTÉK 2021. januárjától hatályos HÉSZ jogharmonizációt érintő

5.  a 0111/2 hrsz.-ú ingatlanon rajzi hiba javítása

Településszerkezeti Terv, Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv eseti módosításáról.

A terv készítésének célját, programját és egyéb részleteit a KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft. által elkészített Véleményezési tervdokumentáció tartalmazza, mely ezen a

LINKEN

megtekinthető/letölthető.

Az Ör. 2. §-a alapján a partnerségi egyeztetésben az alábbi természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek vehetnek részt:

  • a település közigazgatási területén ingatlannal rendelkezni jogosult személy
  • valamennyi településfejlesztéssel, településrendezéssel összefüggésbe hozható maglódi székhelyű építészeti, mérnöki szakmai érdekképviseleti szervezet és maglódi székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet,
  • valamennyi maglódon működő civil szervet,
  • valamennyi Maglódon működő elismert egyház.

Kérem a partnerségi egyeztetésben résztvevőket, hogy a fent ismertetett módosításokkal kapcsolatban legkésőbb 2021. június 22-éig tegyék meg javaslataikat, észrevételeiket, az alábbi elérhetőségeken:

  • papíralapon, postai úton Maglód Város Önkormányzat Polgármesterének címezve (2234 Maglód, Fő utca 12.), vagy
  • elektronikus levélben a This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. e-mail címre.
  • A tervezett módosítások közvetlen véleményezése céljából 2021. június 21-én (hétfőn) 18:00 órára LAKOSSÁGI FÓRUMOT hívok össze.

Helyszíne: Maglód Város Önkormányzat tanácskozóterme (2234 Maglód, Fő u. 12.)

Maglód, 2021. június 7.

                                                                                                               Tabányi Pál
                                                                                                              polgármester

Maglód térkép

szechenyi terv cimlapon feher

 

RizVN Login