Felhívás partnerségi egyeztetésre (2021.október 1-ig)

Tisztelt Lakosság, Partnerek!

Maglód Város Önkormányzata megbízásából a KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft hozzálátott a Helyi Építési Szabályzat és a Településszerkezeti Tervének módosításához a 0171/10 hrsz.-ú telek és a 31. sz. főút nyomvonalának korrekciójára vonatkozóan. A módosítás tárgyalásos eljárásban folyik, a véleményezési tervdokumentációról a partnerségi egyeztetés szabályairól 4/2017.(III.20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) alapján partnerségi egyeztetést kezdeményez Önkormányzatunk.

A módosítási javaslat során egy új beépítésre szánt különleges területfelhasználási kategória bevezetése tervezett. A módosítással érintett ingatlan a tervezett közlekedéshálózati kapcsolatok helybiztosításának vonatkozásában is érintett, így a 31. sz. főút tervezett nyomvonalának és csomóponti helyének újra pozicionálása is történik. A módosítással érintett ingatlan területe városi szinten kiemelt fejlesztésre emelt, miután több szempontból is potenciális lehetőségeket hordoz magában városfejlesztési, mezőgazdasági, munkahely teremtési és vállalkozásfejlesztési szempontból egyaránt. A változtatási szándékunkkal szeretnénk elősegíteni az épített és természeti környezet minőségének javítását, a városi ranghoz méltó településközpont kialakítását, a közúti közlekedési hálózat biztonságosabbá tételét és a helyi gazdaságfejlesztés környezetének jelenkor elvárásaihoz történő igazítását.

 

Az Ör. 2. §-a alapján a partnerségi egyeztetésben az alábbi természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek vehetnek részt:

  • a település közigazgatási területén ingatlannal rendelkezni jogosult személy
  • valamennyi településfejlesztéssel, településrendezéssel összefüggésbe hozható maglódi székhelyű építészeti, mérnöki szakmai érdekképviseleti szervezet és maglódi székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet,
  • valamennyi maglódon működő civil szervet,
  • valamennyi Maglódon működő elismert egyház.

Kérem a partnerségi egyeztetésben résztvevőket, hogy a fent ismertetett módosításokkal kapcsolatban legkésőbb 2021. október 1-ig tegyék meg javaslataikat, észrevételeiket, az alábbi elérhetőségeken:

  • papíralapon, postai úton Maglód Város Önkormányzat Polgármesterének címezve (2234 Maglód, Fő utca 12.), vagy
  • elektronikus levélben a This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. e-mail címre.

Az Önkormányzat a településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítéséről, módosításáról a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 29/A. § rendelkezéseinek megfelelően a témában lakossági fórumot tart.

Időpont: 2021. szeptember 22., 17.00 óra

Helyszín: Polgáremsteri Hivatal tárgyalóterme

 

Az elkészült tervek elérhetőek az alábbi linken:

A 0171/10 HRSZ.-Ú TELEK ÉS A 31. SZ. FŐÚT NYOMVONALÁNAK KORREKCIÓJÁRA VONATKOZÓ TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

Maglód, 2021. szeptember 14.

Tabányi Pál
polgármester

Maglód térkép

szechenyi terv cimlapon feher

 

RizVN Login