Maglód Város Önkormányzata iskolai védőnő (egészségügyi szolgálati jogviszonyban) munkakör betöltésére pályázatot hirdet

Maglód Város Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

iskolai védőnő (egészségügyi szolgálati jogviszonyban)

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2234 Maglód, Rákóczi utca 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A védőnői ellátásról szóló 49/2004(V.21.) ESZCSM rendeletben meghatározott feladatok, kiegészítve a 26/1997(IX.3.)NM rendelet,a meghirdetett munkakörökhöz kapcsolatos részleteivel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

         Főiskola, egészségügyi, védőnői szak,

         Felhasználói szintű munkaköréhez kapcsolódó adminisztráció,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

         védőnői munkakörben 3-5 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         végzettséget igazoló oklevél másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolata, szakmai önéletrajz, nyilatkozat arról, hogy az elbírálásban résztvevők megismerhetik a pályázati anyagot.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. november 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tabányi Pál nyújt, a 06-29-526-098 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Postai úton, a pályázatnak a Maglód Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2234 Maglód, Fő utca 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/1032/2022 , valamint a munkakör megnevezését: iskolai védőnő (egészségügyi szolgálati jogviszonyban).

és

         Elektronikus úton Kufcsákné Baranyi Zsuzsanna részére a This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A vezető védőnő szakmai véleményének megérkezése után

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. december 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

         Maglód város honlapja - 2022. november 3.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.maglod.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. november 2.

A pályázati kiírás közzétevője a Miniszterelnöki Kormányiroda. A pályázati kiírás a munkáltató által a Miniszterelnöki Kormányiroda részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

A pályázat a következő linken érhető el:

https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=ik7f5qh7a8

 

Maglód térkép

szechenyi terv cimlapon feher

 

RizVN Login