LAKOSSÁGI FÓRUM - Település Arculati Kézikönyv

Útfelújítási munkálatok

A 3111-es főút fenntartója a Magyar Közút Zrt megkezdte a maglódi szakasz felújításának első ütemét, melynek során a 31-es körforgalom és a Kölcsey utca között felületi marást követően új aszfalt szőnyeget kap az úttest. A kivitelező tájékoztatása szerint 2017. 10. 26-ig befejeződik az aszfaltozás, ettől az időponttól újra használhatja az utazó közönség a felújított buszmegállókat is.

A munkálatok idejére kérjük a lakosság szíves türelmét és megértését!

Város kitüntetések átadása 2017. augusztus 20.

Augusztus 20-án a városi ünnepség keretében átadásra kerültek a városi kitüntetések. Gratulálunk a díjazottaknak, köszönjük a munkájukat! 

Maglódért emlékérem - Németh Mihály és Pálosiné Borbás Anikó 

 „Maglódért” Emlékérem adományozható azoknak a személyeknek, személyek csoportjának, társadalmi vagy gazdasági szervezeteknek, akik vagy amelyek a város fejlesztésében, a társadalmi, szociális, kulturális és gazdasági élet bármely ágazatában kiemelkedően hasznos munkát végeztek, és ennek révén a város értékeit növelő, maradandó eredményeket értek el. A „Maglódért"Emlékéremből évente legfeljebb kettő adományozható.

Sereg Gyula díj - Taraszár Jánosné

Sereg Gyula (1923–1992), az összevont maglódi iskola igazgatója, a nyaralói iskola építtetője majd igazgatója, díszpolgár (posztumusz, 1994). Sereg Gyula díjat azok a személyek kaphatnak, akik a város oktatási életében kiemelkedő teljesítményt értek el. 

Pápes Tibor díj - Véminé Paulovics Ildikó

Dr. Pápes Tibor (1944–2002) életét hivatásának szentelő körzeti orvos, aki 1969-től haláláig Maglódon teljesített szolgálatot. Pápes Tibor díjat azok a személyek kaphatnak, akik egészségügy területén dolgozva kiemelkedő teljesítményt értek el.

Kertész Károly díj - Jandó Gabriella

Kertész Károly (1926–1989) katonatiszt, 1958-tól közel 30 éven át a Maglódi KSK vezetője, akinek irányítása alatt épült fel a sporttelep. Kertész Károly díjat azok a személyek kaphatnak, akik a város sport életében kiemelkedő teljesítményt értek el. 

Dóra Tivadar díj- Potocska János

Dóra Tivadar (1912–1989) ő teremtett nehézipart először a településen a Maglódi Gépgyár és Öntöde megalapításával, amit azonban 1950 decemberében államosítottak; pályafutását a pénzverde mérnökeként fejezte be. Dóra Tivadar díjat azok a személyek kaphatnak, akik műszaki területen dolgozva kiemelkedő teljesítményt értek el. 

Domján Edit díj- Szever Jánosné

Domján Edit (1932–1972) Jászai Mari-díjas színésznő, akinek a maglódi iskolaévek szolgáltak alapul a hivatásválasztásban. Domján Edit díjat azok a személyek kaphatnak, akik a művészet területén kiemelkedő teljesítményt értek el. 

Dobozi István díj - Tóthné Zéman Mária

Dobozi István (1847–1921) 1867-től tevékenykedett Maglódon községi jegyzőként, megyebizottsági tagként; a községi és körjegyzők országos egyletének megalakítója, választmányi tagja és jegyzője, a Pest-Kis-Kun megyei jegyzői egylet elnöke. Dobozi István díjat azok a személyek kaphatnak, akik a közigazgatás, közszolgálat területén dolgozva kiemelkedő teljesítményt értek el.

„Tartsd mindig eszedben, hogy minden ember azonos állapotban születik, és hogy semmi sem emel fel, csakis az alázat, semmi sem taszít le, csakis a gőg és a gyűlölség.”- Szent István király intelmei Imre herceghez

Bővebben: Város kitüntetések átadása 2017. augusztus 20.

Újabb eredményes pályázat

Az önkormányzat az elmúlt év tavaszán nyújtotta be bölcsőde építési pályázatát, amely az értékelést követően megkapta a Pest megyei közgyűlés jóváhagyását is, így hamarosan aláírásra kerül a támogatási szerződés. A 399,8 millió forintos pályázati összeg felhasználására a képviselőtestület nyílt közbeszerzési eljárást kezdeményez. A nyertes vállalkozás reményeink szerint a jövő év közepére befejezi a kivitelezést.  

A Magódi Polgári Kör és a Fidesz helyi választási szövetsége választási programjának három fő vállalásából (új óvoda, bölcsőde, iskola) a Szivárvány óvoda átadását követően 2018-ra a másodikat is teljesíti.

Születésnapi "ajándék"

Eredményt hozott a több éves önkormányzati lobbytevékenység és az országgyűlési képviselői fogadóórákon megfogalmazott lakossági panasz az állami kezelésben lévő maglódi utak rendbetételére. A Magyar Közút Nonprofit Zrt monori kirendeltsége tájékoztatta az önkormányzatot, hogy az év második felében állami forrásból felújítja a 3111-es út 1,5 km-es szakaszát a Horváth Mihály utca és a 31-es körforgalom között. Az önkormányzat is hozzájárul a felújításhoz az érintett útszakasz buszöbleinek rendbetételével, és gondoskodik a buszok számára a biztonságos közlekedési feltételek kialakításáról.

Várjuk a folytatást!

 

JUBILEUMI VÁROSNAPOK

Maglódi Városnapok - koncert

Maglód térkép

szechenyi terv cimlapon feher

 

RizVN Login