Dr. Márton Éva 2022.08.01.-2022.08.05-ig és 2022.08.22-2022.08.26-ig szabadságon lesz

Dr. Márton Éva tájékoztatja a tisztelt Betegeket, hogy 2022.08.01.-2022.08.05-ig és 2022.08.22-2022.08.26-ig évi szabadság miatt csak sürgős ellátás és helyettesítés lesz.

A rendszeresen szedett gyógyszereiket, valamint gondozási leleteiket ezen kívüli időszakban, ne helyettesítés alatt kérjék és mutassák be. 

Gyászjelentés - Barotai Péter Endre

 „Ugyanígy a ti világosságotok is világítson az embereknek, hogy jótetteiteket látva dicsőítsék mennyei Atyátokat!” (Mt 5,16)  

   

                        A Váci Egyházmegye és a rokonság fájó szívvel, de Isten akaratában megnyugodva tudatja, hogy szeretett paptestvérünk,

BAROTAI PÉTER ENDRE

érdemes esperes, püspöki tanácsos, plébános 2022. július 29-én, életének 87., papságának 64. évében szentségekkel megerősítve hazatért az Úrhoz.

Elhunyt paptestvérünkért az engesztelő szentmiseáldozatot 2022. augusztus 10-én, 16 órakor mutatjuk be a

maglódi Rózsafüzér Királynője templomban, ahonnan gyalogosan kisérjük utolsó útjára és a helyi katolikus temetőbenhelyezzük örök nyugalomra.

Paptestvérünk 1936 február 2-án született Kispesten. 1959 június 21-én Vácon szentelték pappá. Káplán: Kispest-Munkástelepen (Wekerletelep) 1959, Lajosmizsén 1959–1962. Expositus káplán Kígyóspusztán 1962 –1964. Káplán: Tóalmáson 1964, Szentes-Jézus Szíve Plébánián 1964–1966.

Plébános: Táborfalván 1966–1970. Kisegítő lelkész: Kecskeméten 1970–1972. Káplán: Hódmezővásárhelyen a Szent István Plébánián 1972–1973. Plébános: Szelevényben 1973–1974, Nógrádsápon 1974–1977, Lakiteleken 1977–1979, Heréden 1979–1988, Lőrinciben 1988–1993, Mendén 1993–1994, Gyömrőn 1994–1995, Szolnok-Belvárosban 1994–1999. Plébániai kormányzó Tápiósápon 2000–2007, Ecseren 2007–2018. Oldallagosan plébános: Heréd 2006, Héhalom 2010, Palotás 2010. Plébános Maglódon 1999–2022. Püspöki tanácsos 1989, kállói megbízott kerületi esperes 1990, az Ecsegi kerület esperese 1992, Szolnok kerületi esperese 1994–1999.

A Wekerle-telepi népes tisztviselő-családból három fivér vállalta a papi hivatást. Urbán bátyja ferences szerzetes lett, Imre bátyjával együtt a Váci Egyházmegyében kezdték szolgálatukat. Mindhárman halálukig hűséges és állhatatos szolgái voltak Krisztus Urunknak. Életük középpontjában a lelkipásztorkodás állt. Eredményes munkájuk miatt nem voltak kedvesek az 1989 előtti állami hatóságok előtt. Barotai Imrét az 1961-es házkutatás is érintette, Endrét a megyei pártahatalom egy ideig kitiltotta a maga területéről. De bárhová helyezték hosszú élete során, engedelmesen és találékonyan, bátran művelte az Úr szőlőjét. Mindegyik szolgálati helyén maradandó nyomot hagyott maga után, továbbélő közösségek építésében és az egyházközség anyagi javainak gyarapításában egyaránt. Mindig a lényegről beszélt. Így is élt: puritán módon, egyszerűen, derűsen, dolgosan. Születési és papi évfordulóin volt hívei – barátai – messze vidékekről is eljöttek őt köszönteni. Maglódi plébánossága során például a templom felújítása és eredeti terv szerinti tornya készült el az ő kezdeményezése, tevékeny szervező munkája nyomán. Példájával vonzó, tartásával követésre indító, világító egyéniség volt.

Hűséges papi életéért Krisztus, az Örök Főpap adjon jutalmat az atyai ház örömében!

R.I.P.

Barotai Péter Endrét a Váci Egyházmegye, a Maglódi Katolikus Egyházközség és Maglód Város Önkormányzata saját halottjának tekinti.

 

Megérkeztek Maglódra a szelektív hulladékgyűjtő edények

Kedves Maglódiak!

Megérkeztek Maglódra a KEHOP pályázaton nyert szelektív hulladékgyűjtő edények.

A gyűjtőedények kiosztása előreláthatólag augusztus hónapban kezdődhet el.

Családonként (lakásonként, portánként) egy darab vehető át.

Átvenni azonban csak azok a személyek tudják, akiknek érvényes szerződésük van a DTKH Kft-vel. Segítség képpen más is átveheti a gyűjtőedényt, de annak meghatalmazással kell rendelkeznie attól, akinek a nevében átveszi. Ez a meghatalmazás letölthető a DTKH honlapjáról.

Más településeken, a kiosztás során, sok esetben problémaként merült fel az, hogy ingatlan vásárlás, illetve a tulajdonos elhalálozása esetén nem lett átírva az új tulajdonos nevére a szemétszállítási szerződés, noha a szállítási díj minden esetben fizetve volt. Ezekben az esetekben nem adható át a hulladék gyűjtő edény, szükséges minden esetben az érvényes aláírt vagy átírt szerződés.

A szerződéskötés, vagy módosítás lehetséges a DTKH maglódi ügyfélszolgálati irodájában (Maglód Project kft, Maglód Fő út 12.) minden páros héten hétfőn, vagy a DTKH ceglédi központi ügyfélszolgálatán. Új szerződéskötés vagy bérleti szerződés esetén szükséges az adásvételi/bérleti szerződés és tulajdoni lap, valamint személyi okmányok. Elhalálozás esetén halotti anyakönyvi kivonat, hagyatéki végzés, tulajdoni lap és személyi okmányok.

Érdeklődni lehet továbbá a dtkh.hu/ugyfelszolgalat honlapján.

Kérem a gyűjtőedény átvétele előtt nézzék meg szerződéseiket.

                                                                      

Kérges László alpolgármester

Behajtási hozzájárulások igénylésének rendje a nyári igazgatási szünet alatt

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2022. július 18-tól – 2022. július 29-ig a nyári igazgatási szünet alatt a Polgármesteri Hivatal zárva tart, ügyfélfogadás nem lesz.

Az igazgatási szünet alatt, behajtási hozzájárulások ügyintézésével kapcsolatban, az alábbi beosztásban, a közterület-felügyelők tartanak telefonos ügyeletet, munkaidőben. 

Közterület-felügyelő Ügyelet: Telefonszám
Gerencsér József Balázs július 18-22. +36 70 386-5269
Bán Zsolt Július 25-29.  +36 70 277-9330

Behajtási hozzájárulás iránti kérelmet leadni személyesen, kizárólag az ügyeletben lévő közterület-felügyelővel történt, előzetes telefonos egyeztetést követően lehet.

Az igazgatási szünetet követő első ügyfélfogadási nap: 2022. augusztus 1. 

Megértésüket köszönjük!

A Polgármesteri Hivatal nyári igazgatási szünete alatt a Vecsési Járási Hivatal ügyfélfogadása is szünetel Maglódon

Tájékoztatjuk a tisztelt Ügyfeleket, hogy a Maglódi Polgármesteri Hivatal nyári igazgatási szünete alatt- 2022. július 18. napjától 2022. július 29. napjáig - a Vecsési Járási Hivatal Hatósági, valamint Gyámügyi Osztályának  ügyfélfogadása is szünetel Maglódon. 

Nyári igazgatási szünet 2022

Maglód Címer layer kicsi

TÁJÉKOZTATÓ

a nyári igazgatási szünetről

Tájékoztatjuk a Tisztelt Ügyfeleket, hogy Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 8/2022.(IV.25.) önkormányzati rendelettel

2022. július 18-ától – 2022. július 29-éig

nyári igazgatási szünetet

rendelt el a Polgármesteri Hivatalban.

Bővebben: Nyári igazgatási szünet 2022

KÖZLEMÉNY

                           KÖZLEMÉNY

                 környezetvédelmi hatósági eljárás megindításáról

Tisztelt Érdeklődök!

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdése alapján

KÖZHÍRRÉ TESZEM

Az ügy tárgya:

NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (1134 Budapest, Váci út 45.; a továbbiakban: Kérelmező) által az M4 autóút, Üllő Ipari Park csomópont és a 3111. jelű út (Gyömrő térségében) átkötés, valamint az M0 autóút ecseri csomópontjához való csatlakozás megvalósítására irányuló előzetes vizsgálati eljárás a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet] alapján.

Az ügy iktató száma: PE-06/KTFl 25348/2022.
Az el járás megindításának napja : 2022. június 14.
Az ügyintézési határidő: 45 nap

Az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé   nyilvánította a tárgyi környezetvédelmi hatósági engedélyezési eljárást.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 50. § (5) bekezdésében foglaltak az ügyintézési határidőbe nem számítanak be.

Az ügyintéző neve és elérhetősége:  Petruska Fanni

                                                    Tel.: (06-1) 478-4400

Az ügy tárgyának rövid ismertetése:

Bővebben: KÖZLEMÉNY

Szünetel a központi címregiszterrel, valamint a lakcím igazolással kapcsolatos ügyintézés

Tájékoztatjuk a tisztelt Ügyfeleket, hogy

a központi címregiszterrel, valamint

a lakcím igazolással kapcsolatos ügyintézés

2022. július 4-8 között

szünetel.

Megértésüket köszönjük!

Maglód térkép

szechenyi terv cimlapon feher

 

RizVN Login