Bíróságok nyári ítélkezési szünete

Tisztelt Lakosság!

 

A Monori Járásbíróság tájékoztatása alapján, a bíróság a nyári időszakban valamennyi szervezeti egyégénél

2020. július 15 napjától 2020. augusztus 19. napjáig ítélkezési szünetet tart.

A bbüntető, polgári és végrehajtó iroda ügyeletet tart. A szünetek időtartama alatt a bíróság földszint 9 szobájában (ügyfélcentrum) lehet felvilágosítást kérni, beadványokat benyújtani az ügyfélfogadási időben:

 

Hétfő: 8.30-tól 11.30-ig

Kedd: 8.30-tól 11.30-ig

Szerda: 8.30-tól 15.30-ig

Csütörtök: 8.30- 11.30-ig

Péntek: 8.30- 11.30-ig

 Az ügyfélsegítő szolgáltatás is megtartásra kerül, hétfőnként 9.00-tól 12 óráig. 

 

MEgértésüket köszönjük!

 

Hulladékszállítási rend változás

Rendkívüli zöldhulladék gyűjtési alkalom!!

 

Maglód Város Önkormányzata 2020. június 20-án (szombaton) rendkívüli zöldhulladék gyűjtést szervez.

A gyűjtés alkalmával a zöldhulladék ingatlanonként max. 5 db zsák és 0,5 m3 kötegelt mennyiségig helyezhető ki. A levágott fű, egyéb lágyszárú növény, falevél, a rendelkezésre álló zöld színű lebomló zsákban, vagy bármely más zsákban is kihelyezhető. A gyűjtés alkalmával 2 db zöld cserezsákot biztosítunk.

 

A korábban, szállítási naptárban meghirdetett zöldhulladék szállítási rendje augusztus 31-ig változatlan marad (jún.30., júl.28. és aug.25.).

 

A csomagolási hulladék szállítási rendje augusztus 31-ig a következőképpen alakul: (jún.08., júl.06., aug.3.,és aug.31.)

A csomagolási hulladék szállítási rendje augusztus 31-ig a következőképpen alakul: (jún.08., júl.06., aug.3.,és aug.31.)

 

A korábban, szállítási naptárban meghirdetett zöldhulladék szállítási rendje augusztus 31-ig változatlan marad (jún.30., júl.28. és aug.25.).

A csomagolási hulladék szállítási rendje augusztus 31-ig a következőképpen alakul: (jún.08., júl.06., aug.3.,és aug.31.)

A gyűjtés alkalmával a zöldhulladék ingatlanonként max. 5 db zsák és 0,5 m3 kötegelt mennyiségig helyezhető ki. A levágott fű, egyéb lágyszárú növény, falevél, a rendelkezésre álló zöld színű lebomló zsákban, vagy bármely más zsákban is kihelyezhető. A gyűjtés alkalmával 2 db zöld cserezsákot biztosítunk.

A korábban, szállítási naptárban meghirdetett zöldhulladék szállítási rendje augusztus 31-ig változatlan marad (jún.30., júl.28. és aug.25.).

A csomagolási hulladék szállítási rendje augusztus 31-ig a következőképpen alakul: (jún.08., júl.06., aug.3.,és aug.31.)

Maglód Város Önkormányzata 2020. június 20-án (szombaton) rendkívüli zöldhulladék gyűjtést szervez.

A gyűjtés alkalmával a zöldhulladék ingatlanonként max. 5 db zsák és 0,5 m3 kötegelt mennyiségig helyezhető ki. A levágott fű, egyéb lágyszárú növény, falevél, a rendelkezésre álló zöld színű lebomló zsákban, vagy bármely más zsákban is kihelyezhető. A gyűjtés alkalmával 2 db zöld cserezsákot biztosítunk.

A korábban, szállítási naptárban meghirdetett zöldhulladék szállítási rendje augusztus 31-ig változatlan marad (jún.30., júl.28. és aug.25.).

A csomagolási hulladék szállítási rendje augusztus 31-ig a következőképpen alakul: (jún.08., júl.06., aug.3.,és aug.31.)

Jegyzői hatáskörbe tartozó meglévő kutakkal kapcsolatos szabályok

 

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy az engedély nélkül létesített és üzemeltetett kutak vonatkozásában meghosszabbodott az engedélyezési határidő, mely alapján az engedély nélkül létesített kutak vízjogi fennmaradási, illetve vízjogi üzemeltetési engedélyezésére 2023. december 31-ig van lehetőség.

Bővebben: Jegyzői hatáskörbe tartozó meglévő kutakkal kapcsolatos szabályok

Maglód Projekt Kft. tájékoztatója az intézményi étkeztetéssel kapcsolatban

Házhoz menő szelektív hulladékok szállítási rendje 2020. május

A kijárási korlátozással összefüggésben május 1. napjára és hétvégére meghozott önkormányzati intézkedések

Maglód Város Önkormányzat Polgármestere - a Képviselőtestület hatáskörében eljárva - a 167/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet felhatalmazása alapján május 1. napjára és hétvégére vonatkozó, kijárási korlátozással összefüggő intézkedésekről az alábbi önkormányzati rendeletet alkotta:

3/2020.(IV.30.) önkormányzati rendelet

Felhívás partnerségi egyeztetésre (2)

Maglód Város Településrendezési Eszközei módosításával kapcsolatban Önkormányzatunk által 2020.04.02-én megkezdett partnerségi és lakossági tájékoztatás és véleménynyilvánítás határideje 2020. április 30. helyett május 8-ig meghosszabbodik - „a veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési, településképi, építésügyi és örökségvédelmi, valamint közigazgatási hatósági eljárási szabályok eltérő alkalmazásáról” szóló 143/2020. (IV. 22.) Kormányrendelete – országos jogszabálymódosítás okán:

Maglód Város Önkormányzata megbízásából a KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft hozzálátott a város településrendezési eszközeinek felülvizsgálatához, melynek keretében a hatályos Integrált Településfejlesztési Stratégia és a Településfejlesztési Koncepció céljaival összhangban eseti módosításra kerül a Helyi Építési Szabályzat és a Településszerkezeti Terv.

A tervezett változásokról a partnerségi egyeztetés szabályairól 4/2017.(III.20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) alapján partnerségi egyeztetést kezdeményez az önkormányzat.

Bővebben: Felhívás partnerségi egyeztetésre (2)

Lakossági tájékoztatás szelektív hulladékszállításban történő változásról

Tisztelt Lakosok az alábbi tájékoztatás érkezett DTKH Kft-től!

"Tisztelt Polgármester Asszony/Úr! 

A tömeges megbetegedést okozó koronavírus járvány következtében Társaságunk a csomagolási hulladékok gyűjtésére szolgáló  cserezsákok  kiosztása tekintetében csökkenteni kívánja  az egészségügyi kockázatot a fizikai kontaktusok elkerülése miatt.

Jelenlegi helyzetben azokhoz az ingatlanokhoz, ahol szelektív hulladék kerül kihelyezésre  2020.04.09-től (szerdától)  1 db cserezsákot biztosítunk. Amennyiben több szelektív hulladék keletkezik, úgy az ingatlanhasználók a csomagolási hulladékot bármely átlátszó zsákban,

illetve a kommunális hulladék gyűjtésére használt edényzettől eltérő, jól látható módon megjelölt (sárga színű, vagy tetejű, felirattal ellátott) szabványos edényzetben is kihelyezhetik a megadott gyűjtési napon.

További intézkedéseinket a járványhelyzet alakulásának megfelelően hozzuk meg az elkövetkezendő időszakban.

 Fentiekre való tekintettel, kérjük megértésüket és segítő közreműködésüket a lakosság széles körű tájékoztatása érdekében.

Kérjük továbbá  ösztönző közreműködésüket a lakosság figyelmének felhívásában, a szelektív hulladékok tömörítésére vonatkozóan, hogy csökkentsék a gyűjtésükre felhasznált egyszer használatos zsákok mennyiségét.

Üdvözlettel:
Varga Katalin
Ügyfélszolgálat vezető
Duna-Tisza közi
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

Maglód térkép

szechenyi terv cimlapon feher

 

RizVN Login