Szeretettel köszöntjük honlapunkon!

Taányi Pál - Maglód város polgármestere

Szeretettel köszöntöm Önt Maglód Város hivatalos honlapján. Az itt található oldalakon közelebbi ismeretségbe kerülhet egy dinamikusan fejlődő, 12000 fős Budapest melletti településsel. Maglódot 1352 óta jegyzik lakott településként, amelynek neve a honfoglalás korában gyakori személynévből Maglót, Moglout  (jelentése termékeny) származik. Ez a termékenység határozza meg mind a mai napig az egykori  nagyközség - 2007. óta város - gazdasági, szellemi, kulturális életét, ennek köszönhető a helyi hagyományok gazdagsága és sokszínűsége.

A város földrajzi elhelyezkedése, kiváló közlekedési kapcsolatai, kertvárosias jellege, kiépített közműhálózata együttesen igen kedvező feltételeket biztosítanak a letelepedni szándékozó magánszemélyek és vállalkozások számára egyaránt. A helyi önkormányzat kiszámítható adópolitikával, átgondolt területfejlesztési koncepcióval támogatja az új beruházások létrehozását.

Bízom benne, hogy az internetes barangolás után kedvet kap egy valódi kirándulásra is, és a valóságban is meggyőződik az itteni emberek vendégszeretetéről, Maglód valódi értékeiről.

Tabányi Pál
       polgármester

Maglód térkép

szechenyi terv cimlapon feher

 

Kedves Maglódiak!

Megérkeztek Maglódra a KEHOP pályázaton nyert szelektív hulladékgyűjtő edények.

A gyűjtőedények kiosztása előreláthatólag augusztus hónapban kezdődhet el.

Családonként (lakásonként, portánként) egy darab vehető át.

Átvenni azonban csak azok a személyek tudják, akiknek érvényes szerződésük van a DTKH Kft-vel. Segítség képpen más is átveheti a gyűjtőedényt, de annak meghatalmazással kell rendelkeznie attól, akinek a nevében átveszi. Ez a meghatalmazás letölthető a DTKH honlapjáról.

Más településeken, a kiosztás során, sok esetben problémaként merült fel az, hogy ingatlan vásárlás, illetve a tulajdonos elhalálozása esetén nem lett átírva az új tulajdonos nevére a szemétszállítási szerződés, noha a szállítási díj minden esetben fizetve volt. Ezekben az esetekben nem adható át a hulladék gyűjtő edény, szükséges minden esetben az érvényes aláírt vagy átírt szerződés.

A szerződéskötés, vagy módosítás lehetséges a DTKH maglódi ügyfélszolgálati irodájában (Maglód Project kft, Maglód Fő út 12.) minden páros héten hétfőn, vagy a DTKH ceglédi központi ügyfélszolgálatán. Új szerződéskötés vagy bérleti szerződés esetén szükséges az adásvételi/bérleti szerződés és tulajdoni lap, valamint személyi okmányok. Elhalálozás esetén halotti anyakönyvi kivonat, hagyatéki végzés, tulajdoni lap és személyi okmányok.

Érdeklődni lehet továbbá a dtkh.hu/ugyfelszolgalat honlapján.

Kérem a gyűjtőedény átvétele előtt nézzék meg szerződéseiket.

                                                                      

Kérges László alpolgármester

Tájékoztatjuk a tisztelt Ügyfeleket, hogy

a központi címregiszterrel, valamint

a lakcím igazolással kapcsolatos ügyintézés

2022. július 4-8 között

szünetel.

Megértésüket köszönjük!

Tájékoztatjuk a tisztelt Ügyfeleket, hogy

2022. július 1-jén, pénteken

a Polgármesteri Hivatal

ZÁRVA TART.

NÉPSZÁMLÁLÁS - 2022

FELHÍVÁS A NÉPSZÁMLÁLÁS LEBONYOLÍTÁSÁBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZÁMLÁLÓBIZTOSOK JELENTKEZÉSÉRE

A Maglódi Polgármesteri Hivatal számlálóbiztosok jelentkezését várja a 2022. október-november hónapokban bonyolítandó országos népszámláláshoz.

A számlálóbiztos feladata 2022. október 17. és 2022. november 20-a között a körzet bejárása, a körzethez tartozó internetes önkitöltési időszakban le nem zárt címek felkeresése, az adatfelvétel lebonyolítása, címek pontosítása és esetleges új címek felvétele. A számlálóbiztosnak a terepmunka során kb. 130-150 címen kell kérdőívet elektronikus formában kitöltenie.

Díjazás: A díjazás mértéke a számlálóbiztos által a terepen végzett adatgyűjtés alapján lakásonként és személyenként külön jogszabályban meghatározottak szerint változik. A konkrét díjtételeket a 362/2020. (VII. 23.) Korm. rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

Tájékoztatjuk a tisztelt Ügyfeleket,

hogy a főépítészi irodán,

Komlóssy Márta ügyintéző

 telefonos és személyes ügyfélfogadása

2022. június 22-től június 24-ig

elmarad. 

--------

2022. június 22-én szerdán,

15.00-17.00 óra között

Rupp Zoltán főépítész tart ügyfélfogadást.

 

Megértésüket köszönjük!

Tájékoztatjuk a tisztelt Ügyfeleket, hogy

Rupp Zoltán főépítész 

2022. 06. 29-i és 07. 06-i  

ügyfélfogadása elmarad.

Megértésüket köszönjük!

Tisztelt Maglódiak!

 
Sajnálattal vehettük tudomásul, hogy a hétvégén  gazdagabbak lettünk egy újabb beváltatlan ígérettel. Továbbra is kint vannak városszerte a sárga zsákok. Hétfőn ráadásul már a zöld zsákokat is vinnie kellene a szolgáltatónak. Jelen helyzetben környezetünk védelme és a közterület tisztaságának visszaállítása érdekében nem látok más esélyt, mint a szelektív gyűjtés időleges felfüggesztését mindaddig, amíg  nem normalizálódik a hulladékgyűjtési szolgáltatás.
 
Ennek érdekében hangsúlyozottan kérem városunk lakóit, hogy további tájékoztatásig ne tegyenek ki sem kerti, sem csomagolási hulladékot a közterületre. A frissen levágott növényeket, (füvet, leveleket) ne zsákolják be, hanem a kertekben szárítsák meg és tárolják.
A csomagolási hulladékot tömörítést követően helyezzék el a normál kukákba. A DTKH-nak ez a szolgáltatása egyelőre még működik.
 
Tisztában vagyunk vele, hogy ezen intézkedések visszalépést jelentenek de egyelőre nincs jobb megoldás.
 
Tabányi Pál 
polgármester 

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő ülését 2022. június 23-án (csütörtökön) du. 14.00 órai kezdettel tartja a Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében. 

Meghívó

Az OPUS TIGÁZ Zrt. az alábbiakról tájékoztatja a tisztelt Fogyasztókat:

A Földgázszállító Zrt. TMK meghirdetett gázszünete miatt, Vecsés, Üllő, Péteri, Gyömrő, Maglód településeken és külterületein

2022. 07.26. 08:00 órától 2022.07.26. 14:00 óráig

a gázszolgáltatást szüneteltetjük, illetve korlátozzuk.

Lakossági szinten a csőhálózatból biztosítjuk a folyamatos gázszolgáltatást, de a 100m3/h névleges teljesítmény feletti felhasználók értesítést kapnak, hogy számukra sajnos ez a lehetőség nem áll fenn, tehát főelzárójuk az érintett időszakban lezárandó.

Tisztelt Rudolf, Lehel és Klára utcai Lakosok!

2022. május 9-én, hétfőn, megkezdődnek a felsorolt utcák aszfalt burkolattal való ellátásának kivitelezési munkálatai. 

A munkálatok ideje alatt kérjük, ne hagyják az utcán gépjárműveiket, és kérjük, vegyék figyelembe azt, hogy nem minden esetben tudnak a tisztelt Lakosok beállni gépjárműveikkel az udvaraikra.

Kérjük szíves türelmüket a közlekedései nehézségek miatt!

Maglód Város Önkormányzata

Az időjárási előrejelzések alapján a tűzgyújtási tilalmat az erdőgazdálkodásért felelős miniszter hirdetheti ki, melyről az alábbi helyeken lehet tájékozódni: www.katasztrofavedelem.hu és a www.erdotuz.hu weboldalon.

A tűzgyújtási tilalom kihirdetését követően tilos tüzet gyújtani az erdőterületeken, valamint a fásításokban és az ezek 200 méteres körzetén belül lévő külterületi ingatlanokon. Ide értendők a felsorolt területeken található tűzrakó helyek, a vasút és közút menti fásítások, de tilos a parlag- és gazégetés is.

A lakosság a lakóhelye környékén lévő erdőterületekről az interaktív erdőtérképen találhat további információkat.

A szabadtéri tűzgyújtás esetei és tennivalók: 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet [továbbiakban OTSZ ]

Tisztelt Lakosság!

A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvényben, valamint a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól szóló 21/2016. (VI.9.) BM rendeletben (a továbbiakban: BM rendelet) meghatározott közfeladat elvégzése érdekében a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ, mint kéményseprő-ipari szerv a 2022. évi kéményseprőipari sormunka ütemterveit megyei bontásban elkészítette.

A társasházi sormunka elvégzésének tervezett ideje Maglódon 2022-ben február 14. - május 27. közé esik.

Tájékoztatjuk a T. lakosságot, hogy a sormunka ütemtervvel, és a tevékenység ellátásával kapcsolatos minden további részletes információ a www.kemenysepres.katasztrofavedelem.hu weboldalon elérhető.

Tabányi Pál polgármester sk.

Tisztelt maglódi Lakosok!

A DTkH Nonprofit Kft. tájékoztatóját az újrahasznosítható csomagolás, a zöldhulladék, továbbá a lom hulladékok gyűjtéséről az alábbi linkre kattintva olvashatják: 

HÁZHOZ MENŐ CSOMAGOLÁSI ÉS ZÖLDHULLADÉK 2022. ÉVI SZÁLLÍTÁSI REND

 

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy az engedély nélkül létesített és üzemeltetett kutak vonatkozásában meghosszabbodott az engedélyezési határidő, mely alapján az engedély nélkül létesített kutak vízjogi fennmaradási, illetve vízjogi üzemeltetési engedélyezésére 2023. december 31-ig van lehetőség.

Ezúton tájékoztatom a kereskedőket, hogy a nem mozgóboltként működő vendéglátó egységek üzemeltetőinek jogszabályváltozás [210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 27. § (5)] okán haladéktalanul regisztrálniuk szükséges a Nemzeti Turisztikai Adatközpontba (a továbbiakban: NTAK), és ott adatszolgáltatási kötelezettségüknek eleget kell tenniük. A regisztráció megtörténtét és az adatszolgáltatást a Maglód Város Önkormányzata felé dokumentáltan igazolniuk szükséges.

Az NTAK-ba történő regisztrációról a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ ad részletes tájékoztatást az alábbi elérhetőségeken:

Ügyfélszolgálat:

telefon: 06 1 550 1855 (a hét bármely napján 0-24 órában hívható)

e-mail: turisztika@1818.hu

A regisztrációt és az adatszolgáltatást alátámasztó dokumentum e-papír formában [https://epapir.gov.hu/] nyújtható be a jegyzőhöz. Felhívom figyelmüket, hogy az e-papíron fel kell tüntetni a kereskedő nevét, címét, cégjegyzék számát/nyilvántartási számát, üzlet nevét, címét, a nyilvántartásba vétel számát.

2021. október 4.

Dr. Takács Béla aljegyző sk.

Tisztelt Adózóink!

Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény (továbbiakban Módtv.) rendelkezéseinek hatálybalépését követően – 2021. január 1-jétől – a gépjárműadóval kapcsolatos teljes körű hatósági ügyintézést az állami adóhatóság (NAV) látja el.

A 2021. január 1-jétől kezdődő időszakra járó adót az állami adó- és vámhatóság számlájára kell megfizetni, a NAV határozata szerint, melyet minden érintett adózó részére ez év elején készít el az állami adóhatóság. A gépjárműadó első részletét 2021. április 15-éig, a második részletet 2021. szeptember 15-éig kell megfizetni a NAV tájékoztatása alapján a 10032000-01079160 számú NAV Belföldi gépjárműadó bevételi elnevezésű számlára.

Tájékoztatjuk a tisztelt Lakosságot, hogy a jövőben a

Cdc Network Hungary Kft.
(2365. Inárcs, Erdősor u. 15/a.)

foglalkozik a maglódi közvilágítás meghibásodásokkal.

Lakossági bejelentéseiket az alábbi, közvetlen email címen tudják megtenni:

maglodkozvil@cdcnet.hu

Ezúton értesítjük a lakosságot, hogy településünk Maglód Város belterületén, földi úton történő szúnyoggyérítésre kerül sor ULV-eljárással

Kezelés időpontja:

2022. június 23. 20:00-tól

Esőnap (eső vagy nem megfelelő időjárási viszonyok miatt pótnap):

2022. június 27. vagy 28.    

Alkalmazott készítmény:

Deltasect Plus 1,2 ULV szúnyogirtó szer

Lakosság részére javasolt intézkedések:

-        A szabadban tárolt gyerekjátékokat, élelmiszereket, evőeszközöket, a szabadban szárított ruhákat a kezelés napján javasolt összegyűjteni vagy letakarni.

-        A kezelés alatt és azt követő 1 órában javasolt az ablakok, ajtókat zárva tartani és a külsőlevegőt bejuttató mesterséges szellőztető berendezéseket kikapcsolni.

-        A kezelt területen termő zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztás vagy feldolgozás előtt ajánlott megmosni.

-        A kezelést végző gépkocsi közvetlen közelébe tartózkodni nem szabad.

-      A szabadban, fedetlenül tárolt vízgyűjtő edényekben, a különböző tárgyakban megülő esővízben akár egy hét alatt is kifejlődhetnek a szúnyoglárvák. Ezért a szúnyogirtó kezelés kiegészítéseként ajánlott, hogy az ingatlantulajdonosok szüntessék meg, rendszeresen ürítsék vagy takarják le az épületek körüli kisebb, pangó vízgyülemeket.

Az Agrárminisztérium és a NÉBIH kampányt indított a méhpusztulásos esetek felderítésére, mivel tapasztalataik szerint az elmúlt években a méhpusztulási esetek töredékéről tájékoztatták a hatóságokat.

A méhelhullási esetek hatékony és szakszerű kivizsgálása érdekében az Agrárminisztérium kéri, hogy a méhészek haladéktalanul jelentsék az eseteket a NÉBIH Zöld Számán (06-80/263-244).

A gyors bejelentés kiemelten fontos annak érdekében, hogy a szakemberek megtehessék a szükséges intézkedéseket a méhek védelme érdekében.

További releváns infomráicót a NÉBIH tematikus weboldalán találhatnak:

https://portal.nebih.gov.hu/-/a-nebih-zoldszaman-jelenthetoek-a-mehpusztulasi-esetek

 

 

 

Maglód Város önkormányzata a közbiztonság erősítése érdekében mobil telefont vásárolt a helyi rendőrörs számára.

Ha közrendet zavaró vagy büncselekményre utaló cselekményt tapaszal hívja az alábbi számot:

06-20-9507534

 

A mobiltelefont a 17-i közmeghallgatás alkalmával adta át a járási kapitánynak Tabányi Pál polgármester. Az önkormányzat célja a szolgálatban lévő járőrők azonnali elérhetőségével a lakosság biztonságérzetének fokozása és a büncselekmények azonnali felderítésének elősegítése.

A képviselőtestület köztéri kamerarendszer létesítésére pályázatot nyújt be a Belügyminisztériumhoz a büncselekmények visszaszorítása érdekében, ezzel is segíteni kívánja a helyi rendőrség munkáját.

 

 

 

2022 Augusztus
Ke Sze Cs Szo Va
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Elvira - MÁV menetrend    VOLÁN menetrend    BKV menetrend   Helyi busz menetrend   Williams TV és Rádió   Maglód város Önkormányzatának hivatalos Facebook oldala

 

Látogatóink száma: - Ma: 5 | - Tegnap: 188 | - Ezen a héten: 417 | - Ebben a hónapban: 1672 | - Összesen: 471460

123 vendég és 0 tag van jelen

RizVN Login