2019. augusztus 20. Városi Ünnepség

A hivatalos Augusztus 20-i rendezvényre 11 órától került sor a MagHázban. Tabányi Pál polgármester ünnepi beszédében méltatta az államalapító Szent István királyt, és utalt Imre herceghez intézett intelmeire, miszerint az atya, vagyis az ősök szavát és Isten bölcsességét soha nem szabad felednünk, és arra emlékeztetett: a hazát azóta is építeni, nemzeti identitásunkat, függetlenségünket és határainkat pedig őrizni kell, ahogy tesszük ezt napjainkban is az európaiság jegyében. 

Hűvösvölgyi Ildikó és Bonyár Judit színvonalas és emelkedett hangú előadásával tisztelgett a jeles az ünnep és a maglódi közönség előtt, majd ökumenikus kenyérszentelésre végül a városi kitüntetések kiosztására került sor. Simonné Sass Mária munkáját a kitűntetések előtt, emléklappal köszönte meg Maglód Város Önkormányzatának Képviselő- testülete.

A rendezvény zárásaként felavatták a Hétszínvirág Művészeti Óvoda falán elhelyezett emléktáblát, amelyet Maglód első óvónője tiszteletére állítottak. A 130 éve született Gäwert Henriette érdemeit Farkas Miklósné, egykori óvodavezető méltatta.

Az idei évben is kiosztásra kerültek a városi kitűntetések. Gartulálunk a kitűntetteteknek, és köszönjük munkájukat. 

 

 

Maglód Város Önkormányzata a „MAGLÓDÉRT” Emlékérem kitüntetéssel köszöni meg Koltay Erikának Maglód kulturális értékeinek megőrzését elősegítő, kiemelkedő és önzetlen tevékenységét.

Maglód Város Önkormányzata a Maglódért" Emlékérem kitüntetéssel köszöni meg a Maglódi Nők Klubjának két évtizedes közéleti, kulturális értékőrző és értékteremtő tevékenységét, mellyel hozzájárultak a helyi identitás erősítéséhez és a város hírnevének öregbítéséhez.

 A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársainak példaértékű közösségi munkáját Maglód Város Önkormányzata „MAGLÓDÉRT” Emlékérem adományozásával köszöni meg.

Maglód Város Önkormányzata a „MAGLÓDÉRT” Emlékérem kitüntetést adományozza Farkas Miklósnénak, a maglódi kisgyermekek oktatásában és a Napsugár Óvoda fejlesztésében nyújtott, kiemelkedő munkájáért.

A Sereg Gyula díj átadásával Maglód Város Önkormányzata köszönetét és elismerését fejezi ki Darázs Istvánné Marika néninek, kimagasló oktató-nevelő munkájáért.

Maglód Város Önkormányzata a Sereg Gyula díj adományozásával fejezi ki köszönetét és elismerését Kovács Andrásnénak, kimagasló oktató-nevelő munkájáért.

Maglód Város Önkormányzata a Pápes Tibor-díjjal köszöni meg Sudhoff Margit Doktornőnek a maglódi gyermekek gyógyításában nyújtott több évtizede tartó, áldozatos és magas színvonalú szakmai munkáját.

Súlyemelőként elért, országos hírű eredményeiért Maglód Város Önkormányzata Kertész Károly díjjal jutalmazza Meizl Mátét, és további szép sportsikereket kíván.

Sok Zoltánnak, a teniszsport maglódi meghonosításában és népszerűsítésében kifejtett, kimagasló tevékenységét Maglód Város Önkormányzata Kertész Károly díj adományozásával ismeri el.

Városunk kulturális életében kifejtett, kimagasló tevékenységéért Mácsainé Szegő Klárát Maglód Város Önkormányzata a Maglódi Domján Edit díjjal jutalmazza.

Maglód kulturális életében kifejtett, kimagasló tevékenységéért Péter Lászlót Maglód Város Önkormányzata a Maglódi Domján Edit díjjal jutalmazza.

Kiemelkedően magas szintű ismeretterjesztői tevékenységéért, Maglód Város Önkormányzata Dóra Tivadar díjjal jutalmazza Bánhidi Bélát.

A város mezőőreként végzett kiemelkedő tevékenységéért, Maglód Város Önkormányzata Dobozi István díjjal jutalmazza Holecz Róbertet.

Maglód Város Önkormányzata a Dobozi István díj adományozásával köszöni meg Allaga Zoltánnak Maglód közbiztonsága érdekében végzett kiemelkedő tevékenységét.

 

 

Maglód térkép

szechenyi terv cimlapon feher

 

RizVN Login