Felhívás partnerségi egyeztetésre

Tárgya: HÉSZ és TSZT eseti módosítása

Maglód Város Önkormányzata megbízásából a KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft hozzálátott a város településrendezési eszközeinek felülvizsgálatához, melynek keretében a hatályos Integrált Településfejlesztési Stratégia és a Településfejlesztési Koncepció céljaival összhangban eseti módosításra kerül a Helyi Építési Szabályzat és a Településszerkezeti Terv.

A tervezett változásokról a partnerségi egyeztetés szabályairól 4/2017.(III.20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) alapján partnerségi egyeztetést kezdeményez az önkormányzat.

Terveink szerint egyszerűsített eljárás keretében módosításra kerül a városközponti övezet a Wodianer utca mindkét oldalán. Rendes hatósági eljárással bővülnek gazdasági kereskedelmi és ipari célú fejlesztési övezeteink a 31-es út mentén és a déli külterületünkön. Megváltozik az Óhegy fejlesztési terület övezeti besorolása.

A változtatási szándékunkkal szeretnénk elősegíteni az épített és természeti környezet minőségének javítását, a városi ranghoz méltó településközpont kialakítását, a közúti közlekedési hálózat biztonságosabbá tételét és a helyi gazdaságfejlesztés környezetének jelenkor elvárásaihoz történő igazítását.

Az Ör. 2. §-a alapján a partnerségi egyeztetésben az alábbi természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek vehetnek részt:

  • a település közigazgatási területén ingatlannal rendelkezni jogosult személy
  • valamennyi településfejlesztéssel, településrendezéssel összefüggésbe hozható maglódi székhelyű építészeti, mérnöki szakmai érdekképviseleti szervezet és maglódi székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet,
  • valamennyi maglódon működő civil szervet,
  • valamennyi Maglódon működő elismert egyház.

Kérem a partnerségi egyeztetésben résztvevőket, hogy a fent ismertetett módosításokkal kapcsolatban legkésőbb 2020. április 20-áig tegyék meg javaslataikat, észrevételeiket, az alábbi elérhetőségeken:

  • papíralapon, postai úton Maglód Város Önkormányzat Polgármesterének címezve (2234 Maglód, Fő utca 12.), vagy
  • elektronikus levélben a This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. e-mail címre.

Mivel a Kormány a koronavírus járványveszélyre tekintettel a 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelet 4. §-ával – a résztvevők számától és a helyszíntől függetlenül – megtiltotta rendezvények, gyűlések tartását, a partnerségi egyeztetés során lakossági fórum tartására nem kerül sor.

Az elkészült tervek elérhetőek az alábbi linken:

1. melléklet: Maglód Városközpont HÉSZ eseti módosítás
2. melléklet: Előzetes tájékoztató anyag/tervezési program

Maglód, 2020. március 24.

Tabányi Pál
polgármester

 

Maglód térkép

szechenyi terv cimlapon feher

 

RizVN Login