Hirdetmény -A Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér kötöttpályás kapcsolatának kialakításáról

A Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér kötöttpályás kapcsolatának kialakításáról szóló környzeti hatástanulmányt az alábbi linken tekinthetik meg:

Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér kötöttpályás kapcsolatának kialakítása KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNY

 

Tervező: FŐMTERV – INFRAPLAN – ÚT-TESZT KONZORCIUM

Szaktervező: VIKÖTI Mérnök Iroda Kft.

Megbízó: Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.

 

Maglód Város Helyi Építési Szabályzatának javítása

A Maglód Város Helyi Építési Szabályzatára vonatkozó, 12 hónapos jótállási garancia keretében elvégzett javításokról ITT tájékozódhatnak.

Véleményezési szakasz kezdeményezése, Maglód Város Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS)

 

Maglód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 144/2016 (XI.17.) Kt. határozatában döntött Maglód Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája tervezetének véleményezésre bocsátásáról. Az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012 (XI.8.) Korm.rendelet 31.§1.bekezdésében foglaltak alapján véleményezési szakaszt kezdeményez.

Az ITS az alábbi linkre kattintva olvasható: Integrált Településfejlesztési Stratégia-Maglód

Véleményezési szakasz kezdeményezése, Maglód, Liszt Ferenc utca-Árpád vezér útja-Sorompó utca-vasút által határolt területére vonatkozó TSZT, HÉSZ eseti módosítására-, valamint egyéb előírások pontosítására irányuló HÉSZ módosításra

Maglód Város Önkormányzata a tájékoztatást az Önkormányzat 13/2013.(V.27.) Partnerségi egyeztetésről szóló rendelete alapján teszi.

TSZT és HÉSZ módosításának célja és indokai:

  •  A Liszt Ferenc utca- Árpád vezér útja- Sorompó utca -vasút által határolt terület övezeti rendszerének a felülvizsgálata, mely során a fejlesztési területen a tömbbelső feltárása, valamint egy új települési alközpont kialakítása lehetővé válhat.
  • A HÉSZ alkalmazása során fellelt pontatlan megfogalmazások, elírások, apróbb módosításai igények átvezetése.

TSZT szinten:

  • területfelhasználás módosítása: zöldterület növelése, településközpont vegyes terület kijelőlése

HÉSZ-SZT szinten:

  • A tömbfeltárással érintett területen a közlekedési, kiszolgáló utak rendszerének kiszabályozása, a kialakuló tömbök építési övezeteinek és jellemzőinek megalkotása.
  • Egyéb, a HÉSZ hatályba lépése óta felszínre került pontosítások, apróbb módosítások átvezetése.

Az alábbi linken található dokumentum nagy mérete miatt, a felületet csak letöltés után lehet elérni. Megértésüket köszönjük! 

Maglód Liszt Ferenc utcai szabályozás

A Képviselő-testület döntött Maglód, Pedagógus földek területére vonatkozó TSZT és HÉSZ módosítása elkészítésének szükségességéről, a településrendezési eljárás elindításáról

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 58/2016. (IV.21.) önkormányzati határozatában döntött Maglód, Pedagógus földek területére vonatkozó

- Településszerkezeti Terve (TSZT) és

- Helyi Építési Szabályzata (HÉSZ) módosítása elkészítésének szükségességéről, a településrendezési eljárás elindításáról.

Az ezzel kapcsolatos, 'Előzetes tájékoztatási szakasz kezdeményezése a Maglód, Pedagógus földek településszerkezeti terv-, és helyi építési szabályzat módosításának készítéséhez, valamint véleménykérés a 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet szerinti környezeti értékelés szükségességéről’ tárgyú levelet az alábbi linkre kattintva olvashatják.

Pedagógus földek, TSZT, HÉSZ

 

Maglód Város Helyi Építési Szabályzata

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április másodikától hatályos, 4/2016. (III.3.) önkormányzati rendelete Maglód Város Helyi Építési Szabályzatáról megtekinthető a következő linkre kattintva: http://maglod.hu/index.php/dokumentumok/rendeletek-2, a 3.) Építésügy, Településrendezés, helyi érdekvédelem pont alatt, vagy ezen az elérési útvonalon: Önkormányzat - Dokumentumok - Rendeletek -  3.) Építésügy, Településrendezés, helyi érdekvédelem.

A 3. pont alatt az építési tárgyú rendeletekkel összefüggő egyéb önkormányzati határozatok, úgy, mint a 2016. április 1-jétől hatályos, Maglód Város Településfejlesztési Koncepciója, valamint Településszerkezeti Terve is megtalálhatóak.

Maglód város új településrendezési eszközeinek végső véleményezési tervdokumentációja

Tisztelt Lakosság!

Elkészült Maglód város új településrendezési eszközeinek a 314/2012. (XI.08.) Korm. rendelet szerinti végső véleményezési tervdokumentációja. (Településfejlesztési Koncepció, Településszerkezeti Terv, Helyi építési Szabályzat és Szabályozási Terv)

A tervdokumentációt az alábbi linkre kattintva olvashatják:

Településrendezési eszközök Maglód 2015. december

Megkezdődött Maglód város településrendezési eszközeinek véleményezési szakasza

Tisztelt Lakosság!

Maglód város új településrendezési eszközeinek a véleményezésére, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Tr.) 32. § (3) bekezdés és a 36. § b) pont alapján, teljes eljárás keretében történő véleményezési szakaszt kezdeményezek.

A dokumentációk megtekinthetők az alábbi linken:

Településrendezési eszközök Maglód 2015

Javaslataikat, véleményüket a Polgármesteri Hivatal részére 2234 Maglód, Fő u. 12. szám alá 2015. október 20-ig kérjük megküldeni.

 Tisztelettel:

                                                                                                Tabányi Pál

                                                                                                polgármester

Maglód térkép

szechenyi terv cimlapon feher

 

RizVN Login