Maglód város korlátozással terhelt helyi közútjaira történő behajtás rendjéről és a fizetendő díjakról 2021.február 1-től

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 20/2016. (IX.26.) önkormányzati rendeletével, (továbbiakban: behajtási rendelet) (valamint módosító rendeleteivel)  szabályozza a település korlátozással terhelt helyi közútjaira történő behajtás rendjét és a fizetendő díjakat.

E rendelet hatálya kiterjed Maglód város közigazgatási területén a korlátozással terhelt utakra, (a Maglód Város Önkormányzat kezelésében levő belterületi helyi közutak, kivéve a Sugár utca Ecseri úttól Bellus térig tartó szakasza, a Liszt Ferenc utca, valamint az Ady Endre utca Liszt Ferenc utcától Bethlen utcáig tartó szakasza.), valamint a védett utcákra. (a rendelet 1. mellékletében meghatározott azon korlátozással terhelt utak, melyekre behajtási engedély csak különösen indokolt esetekben adható)

A korlátozással terhelt önkormányzati kezelésben lévő közutakon 6 tonna össztömeget meghaladó gépjárművek helyi közútra történő behajtásához behajtási hozzájárulás szükséges. A behajtási hozzájárulást a közútkezelői hozzájárulások kiadására jogosult egyetértése mellett a polgármester adja ki.

Maglód város területére történő behajtás hozzájárulásának menete:

 

A hozzájárulás kiadása iránti kérelmet – írásban - a polgármesterhez kell benyújtani. Eseti, nem éves behajtási hozzájárulás esetén a kérelmező a kérelmét elektronikusan is benyújthatja a This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. e-mail címen keresztül.

A hozzájárulás kiadása kérelmet a gépjárművek tulajdonosa, üzembentartója, illetve a kérelemben megjelölt ingatlan tulajdonosa, jogszerűen használója, továbbá a rendelet 1.§ (1) bekezdés szerint, az építési tevékenység jogosultja nyújthatja be az alábbi formanyomtatványokon:

Behajtási hozzájárulás iránti kérelem

Építkezés időtartamára szóló behajtási hozzájárulás iránti kérelem (maximum két évre)

A behajtási hozzájárulások kiadásáért felelős ügyintéző: Telek Tamás, Tel: (29) 526-095, 19. iroda.

Behajtási hozzájárulások ügyintézésére személyesen kizárólag ügyfélfogadási időben van lehetőség, az alábbi időpontokban:

Hétfő: 13.00-16.00

Szerda: 8.00-17.30

Péntek: 8.00-12.00

(A járványügyi helyzetre való tekintettel, jelenleg csak elektronikus úton lehet kérelmet benyújtani) 

A kérelmet a polgármester és a közútkezelői hozzájárulások kiadására jogosult megvizsgálja és amennyiben a rendelet előírásainak megfelel, úgy a befizetést követően a hozzájárulást 5 napon belül kiadja.

A fentiekre tekintettel, kérjük, hogy a behajtási hozzájárulások iránti kérelem leadásánál, és a behajtás időpontjának megválasztásánál, legyenek tekintettel az ügyfélfogadási időre és az ügyintézési határidőre is.

A kérelmező köteles a kérelem bejelentésével egyidejűleg a hozzájáruláshoz való jogosultságot igazoló eredeti dokumentumokat bemutatni, vagy azok másolatait mellékelni. Elektronikus benyújtás esetén a jogosultságot igazoló dokumentumokat elektronikus formában kell mellékelni. 

A hozzájárulás előírhatja az utak és tartozékaik védelmét biztosító feltételeket, de azt az útvonalat is, amelyen közlekedni kell. A polgármester a hozzájárulást visszavonja, ha a jogosult e feltételeket megsérti, illetve a kiadást eleve el is utasíthatja, ha a helyi közút állapota, teherbírása nem alkalmas arra, hogy azon a megengedettnél nagyobb össztömegű gépjármű közlekedjék.

A behajtási hozzájárulás az adott kérelemben megjelölt járműre, járművekre,(amelyek forgalmi engedély másolatát a kérelemmel együtt minden esetben mellékelni szükséges!) vagy építkezésre, névre, útvonalra és időtartamra szól. A behajtási hozzájárulás nem ruházható át.

DÍJAK

(2021. február 1-től)

 

1. Építkezéshez kapcsolódó behajtási hozzájárulás megszerzésének díjmértéke rendeltetési egységenként..................................................................... 132.000 Ft 
2. Telekingatlanra történő eseti áru-és anyagszállításhoz kapcso­lódó behajtási hozzájárulás megszerzésének díja naponként:
  1. a)12 tonna össztömegig................................................................
2.750 Ft 
  1. b)12‑20 tonna össztömegig..........................................................
6.600 Ft 
  1. c)20‑30 tonna össztömegig..........................................................
16.500 Ft 
  1. d)30 tonna össztömeg felett.........................................................
22.000 Ft 
3. Éves áruszállítási szolgáltatáshoz kapcsolódó behajtási hozzá­járulás megszerzésének díja járművenként:
  1. a)12 tonna össztömegig...............................................................
27.500 Ft 
  1. b)12‑20 tonna össztömegig.........................................................
55.000 Ft 
  1. c)20‑30 tonna össztömegig.........................................................
110.000 Ft 
  1. d)30 tonna össztömeg felett........................................................
330.000 Ft 
4. Éves mezőgazdasági vontató vagy gépjármű telephelyre, tároló helyre történő behajtási hozzájárulás megszerzésének díja járművenként:
a)    20 tonna össztömegig.............................................................. 11.000 Ft 

 

A település korlátozással terhelt helyi közútjaira és egyéb övezeteibe történő behajtás rendjéről és a fizetendő díjakról szóló 20/2016. (IX. 26.) rendelet és azok módosításai (a kérelmek formanyomtatványaival) elérhető a város honlapján, a http://www.maglod.hu/index.php/dokumentumok/rendeletek-2 címen, az 5. Városüzemeltetés, közterület-felügyelet, kommunális ügyek alatt.

 

 

 

 

Maglód térkép

szechenyi terv cimlapon feher

 

RizVN Login